منابع آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی

بنابه درخواست دوستان در مورد منابع آزمون دکتری اینجانب منابعی که بطور عمده لازم است برای این آزمون مطالعه گردد در این قسمت قرار می دهم امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد:

1-  زبان عمومی (ضریب 2)

2-  استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3-  دروس تخصصی (روش تحقیق، تکنیک های آب و هواشناسی، آب و هواشناسی ایران) (ضریب 4):

-         روش تحقیق در علوم انسانی- انتشارات سمت – دکتر حافظ نیا

-         روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

-         روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

           روش تحقیق در جغرافیا، مجید جاوری،دانشگاه پیام نور

-         کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-         مبانی آب و هواشناسی- دکتر علیجانی- انتشارات سمت

-         اقلیم شناسی سینوپتیک- دکتر علیجانی- انتشارات سمت

-         آب و هوای ایران- دکتر علیجانی – انتشارات پیام نور

-         آب و هوای ایران- دکتر مسعودیان- انتشارت شریعه طوس

-         تکنیک های اقلیم شناسی – دکتر منوچهر فرج زاد ه- انتشارات سمت.

-         آب و هواشناسی همدید- دکتر کمال امیدوار- انتشارات دانشگاه یزد.

           اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودار های اقلیمی ،حسن لشکری،   دانشگاه شهید بهشتی

-         میکروکلیماتولوژی – دکتر کاویانی- انتشارات سمت

-         تغییر اقلیم- دکتر عزیزی- انتشارات قومس

-         مطالعه مقالات موجود در مجله هایی مثل: پژوهش های جغرافیایی، تحقیقات جغرافیایی، جغرافیا و توسعه و... خالی از لطف نیست.

 


مطالب مشابه :


تفسیر گلباد(windrose) توسط کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اردبیل

هواشناسی گرمي - تفسیر گلباد(windrose) توسط کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اردبیل - وبگاه
دانلود نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی(مهندس حسن فراهانی)

گلباد روشی ساده و مفید برای تفسیر وضعیت باد نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان
گُلباد

هواشناسی گرمي - گُلباد - وبگاه اختصاصي آب و هواشناسي گرمي - هواشناسی گرمي
نحوه ترسیم گلباد با نرم افزار WRPLOT view

دانشجوی اقلیم شناسی کاربردی - نحوه ترسیم گلباد با نرم افزار WRPLOT view تفسیر مدلهای پیش بینی
سونوگرافی شکم

چه کسی نتایج را تفسیر می کند و من چگونه می توانم به آنها دسترسی داشته
منابع آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی

دانلود نرم افزار ترسیم گلباد. اصول و مبانی تهیه و تفسیر نقشه ها و نمودار های اقلیمی
بررسی بازتاب طیفی محصولات کشاورزی

آموزش ویدیویی ترسیم گلباد; می کنند می توان با تحلیل و تفسیر این انرژی و رفتار طیفی
آموزش چند نرم افزار

تفسیر قرآن قرآن مدت يک سال دانلود و استفاده نماييد.از اين نرم افزار برای توليد گلباد و
ارتقا عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه یزد به درجه استادی

تفسیر مدلهای پیش 20- کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل پدیده گرد و خاک و تعیین رژیم فصلی
برچسب :