بسته آموزشی دیگ های بخار ( Boilers Training Course )

هدف از تهیه محصول :

نفرات شاغل در واحدهای بزرگ صنعتی مانند نفت، گاز و پتروشیمی همواره با عملیات مختلفی

چون بهره‌برداری، نگهداری و تعمیر، بازرسی، رفع عیوب فرایندی، مكانیكی و غیره درگیر

هستند. انجام صحیح این امور توسط افراد، نیازمند كسب دانش و تجربیات عملی متعددی می‌باشد

كه حصول آنها جز با صرف زمان و در سایه سیستم آموزشی مناسب امكان‌پذیر نخواهد بود.

محتوا :

بویلرها و توربینهای گازی، تجهیزاتی هستند که معمولاً برای تولید بخار و برق از طریق سوزاندن

سوخت‌های فسیلی مورد استفاده قرار می‌گیرند

عموماً بویلرها را بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی می‌‌كنند كه از آن میان می‌توان به مواردی

چون محتویات داخل لوله‌ها، نحوه گردش آب، نوع سوخت مصرفی، نوع منبع حرارتی، فشار عملیاتی

و غیره اشاره نمود. مهمترین معیار تقسیم‌بندی بویلرها بر اساس محتویات داخل لوله‌ها می‌باشد. بر این

اساس دو نوع بویلر واتر تیوب و فایر تیوب وجود دارد كه در ادامه توضیحات مختصری در این

خصوص آورده شده است

.

02927277757576497166.jpg


این نرم‌افزار شامل مجموعه مباحث ذیل می‌باشد
:


1 ) كليات

2 ) انواع بويلر

    2-1 ) بويلرهاي فاير تيوب

    2-2 ) بويلرهاي واترتيوب

    2-3 ) دسته بندي هاي ديگر

3 ) نحوه عملكرد

    3-1 ) سيستم جريان آب و بخار

    3-2 ) حفظ كيفيت آب

    3-3 ) سيستم احتراق

    3-4 ) مسير گازهاي حاصل از احتراق

4 ) اجزا

    4-1 ) تجهيزات مرتبط با جريان آب و بخار

            مخزن هواگيري

            پمپ تغزيه

            گرمكن اوليه

            مخزن بخار

            لوله هاي آب بويلر

            سوپر هيترها

            ري هيترها

    4-2 ) تجهيزات مرتبط با احتراق و مسير احتراق

            محفظه احتراق

            بخش جابجايي

            دودكش

            مشعل

            فن هاي مكنده

            پيش گرمكن هوا

            دمنده هاي دوده

    4-3 ) تجهيزات مرتبط با سوخت

    4.4) ساير تجهيزات

5) كنترل

    5-1 ) كنترل ارتفاع مايعدر مخزن بخار

    5-2 ) كنترل فشار در هدر بخار

    5-3 ) كنترل دماي سوپرهيت

    5-4 ) كنترل مقدار جريان هوا

    5-5 ) حفظ كيفيت  آب بويلر

6 ) راه اندازي

7 ) چك و ثبت متغيرها

8 ) شرايط اضطراري و عوامل Shut Down

9 ) تعميرات 


مطالب مشابه :


بسته آموزشی نقشه خوانی پايپينگ ( Piping Drawing )

بسته آموزشی نقشه بسته هاي آموزشي شركت نفت ، آموزش نرم بسته آموزشی برج های خنک
بسته آموزشی کمپرسور ( Compresor Training Course )

بسته آموزشی کمپرسور بسته هاي آموزشي شركت نفت ، آموزش نرم بسته آموزشی مبدل های
بسته آموزشی مبدل های حرارتی ( Heat Exchanger Training Course )

بسته هاي آموزشي نفت ، گاز و دانلود كتاب مريام به همراه حل بسته آموزشی مبدل های
بسته آموزشی دیگ های بخار ( Boilers Training Course )

بسته آموزشی دیگ های بخار بسته هاي آموزشي شركت نفت ، آموزش نرم دانلود كتاب مريام به
بسته آموزشی برج های خنک کننده ( Cooling Tower Training Course)

بسته آموزشی برج های خنک بسته هاي آموزشي شركت نفت ، آموزش نرم دانلود كتاب مريام به
بسته آموزشي توربين هاي گازي ( Gas Turbine Training Course )

بسته هاي آموزشي نفت ، گاز و پتروشيمي بسته آموزشی مبدل های دانلود كتاب مريام به همراه حل
جزوات آموزشی شرکت نفت وگاز ایران

بسته آموزشی مبدل های حرارتی جزوات آموزشی شرکت نفت وگاز دانلود
برچسب :