نتیجه ی نقد و بررسی پودمان 7 کتاب کاروفناوری پایه هفتم به روش ویلیام رومی

با توجه به محول شدن نقد و بررسی پودمان 7 (کار با چوب) به استان گلستان ، با کمک همکاران رشته ی کاروفناوری شهرستان علی آباد کتول و تلاش های جناب شیرازی (کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی) ، نقد و بررسی انجام شد که نتایج آن در پی می آید .

در تکنیک ویلیام رومی شاخص در گیری بدست آمده برای متن با توجه به فرمول زیر 0/79 شد .

ویلیام رومی برای تفسیر نتایج بیان می کندکه شاخص بدست آمده اگر زیر 0/4 باشد کتاب غیر فعال است . اگر شاخص بین 0/4 تا 1/5 باشدکتاب فعال و خوب است وشاخص بالاتر از 1/5 بیانگر کتاب نامناسب است .

Capture.PNG

نتیجه : با توجه به شاخص بدست آمده (0/79) کتاب فراگیران را درگیر در یادگیری می کند و متن کتاب به روش فعالی نوشته شده است ولی این شاخص خیلی بالا نیست وهر قدر شاخص به 1/5 نزدیکتر باشد میزان درگیری دانش آموز با کتاب بیشتر و محتوای مورد نظر فعال تر است که امیدواریم در تجدید نظری که صورت خواهد پذیرفت مدنظر مولفین محترم قرار گیرد . ان شاءالله


مطالب مشابه :


دانلود فایل پاورپوئینت روش تحلیل کتاب درسی کاروفناوری پودمان 7

کاروفناوری علی آباد کتول - دانلود فایل پاورپوئینت روش تحلیل کتاب درسی کاروفناوری پودمان 7
نتیجه ی نقد و بررسی پودمان 7 کتاب کاروفناوری پایه هفتم به روش ویلیام رومی

کاروفناوری علی آباد کتول - نتیجه ی نقد و بررسی پودمان 7 کتاب کاروفناوری پایه هفتم به روش
جواب تحقیق کنید صفحه ی 51 کتاب کاروفناوری هشتم

کاروفناوری - جواب تحقیق کنید صفحه ی 51 کتاب کاروفناوری هشتم - درمورد درس کاروفناوری
برچسب :