تاریخچه ی کامپیوتر در ایران

با گام نهادنکامپیوتر به عرصه زندگی بشر، ارتباطات و تکنولوژی دچار تحولی عظیم گشته است و درسالهای آتی استفاده از این پدیده نوظهور در تمام سطوح زندگی فردی و اجتماعی امریفراگیر و گرید ناپذیر خواهد بود. لذا بهره گیری از کامپیوتر برای جستجوی راه حل هاینو در جهت پیشرفت تکنولوژی مستلرم آموزش صحیح می باشد که به همین دلیل آموزش IT و مشتقات آن در سطح کشور و همچنین در جهان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. تکنولوژی کامپیوتر همانند سایر علوم و چه بسا بسیار سریع تر از سایرعلوم هر روزه در مسیر پیشرفت و تکامل است به همین دلیل گذری داریم بر نحوه پیشرفتکامپیوتر در سالهای گذشته در کشور ایران . تکنولوژی کامپیوتر در ایران در چهار دورهدسته بندی شده است. اولین دوره که از سال 1955 تا 1974 بوده به نام عصر رشد آهستهنامیده می شود. اولین کامپیوترهای عرضه شده در سال 1955 در فروشگاه های ایران IBM مدل 1400 و 1620 بوده است که تا سال 1963 هیچ استفاده ای ازآنها  نشد. در سال 1963 شرکت نفت ایران اولین IBM  1620 رانصب کرده و اپراتوری را جهت آن تحت آموزش قرار داد. دومین دوره که بین سالهای 1972تا 1979 بوده است عصر رشد سریع نامیده شد و درصد رشد کامپیوتر در سال 1972 به شرحزیر اعلام شده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1- ادارت دولتی 5/33% 2- بخش خصوصی5/48% 3- دانشگاه ها 5/18% که اکثرا' Mainframe یا مینی کامپیوترها استفاده می کردند. از نظر جغرافیایی نیز توزیع کامپیوتردر این دوره در استانهای کشور به شرح زیر بوده است : 1- تهران 80% 2- خوزستان 7% 3- اصفهان 7% 4- بقیه استانها 6% سومین دوره از سال 1979 تا 1984 که عصر استاتیکنامیده می شود در این دوره کوتاه توجهی به تکنولوژی کامپیوتر در ایران نشده است. چهارمین دوره از سال 1984 شروع شده است که در واقع انقلابی در کامپیوتر بوده است وبه نام عصر حاضر نامیده می شود . در اواسط دهه 80 بود که کامپیوترهای Commodore و Sinclair به صورت فراگیر بهبازار ایران ارائه شد و در سال 1986 نیز کامیپوتر های Amiga به بازار آمدند و از آن موقع تا به حال که 40 سال گذشتهاست و در اواسط سال2007 هستیم کامپیوترهای شخصی در تمام ادارات ، دفاتر، کارخانهها، مدارس، بیمارستانها، موسسات دولتی و خصوصی، بانک ها و ... به صورت جزء لاینفکمی باشند.


مطالب مشابه :


معرفی کمپیوتر

(مینی) (Mini Computers) ۴ میروند و این کمپیوتر ها بی نهایت سریع، قدرتمند و اساس هستند که اکثراً
تاریخچه ی کامپیوتر در ایران

1- ادارت دولتی 5/33% 2- بخش خصوصی5/48% 3- دانشگاه ها 5/18% که اکثرا ' Mainframe یا مینی کامپیوترها استفاده
مینی بوس وخاطراتش!!!!

مینی بوس وخاطراتش رسم شده بود هر کسی کاری میکرد اگر شغل خوبی بود اکثرا روستاییان که به شهر
کمپیوتر چیست؟

(مینی) (Mini Computers) ۴ میروند و این کمپیوتر ها بی نهایت سریع، قدرتمند و اساس هستند که اکثراً
مسافران جا مانده مسیر دشتک شهرکرد

چه کسی مسئولیت وقت پر ارزش مسافران جا مانده مسیر دشتک شهرکرد و بالعکس را که اکثراَ دانشجو و
نقوش سنتی بر روی لباس‌های مدرن(مصاحبه)

من در یک لباس از دوخت سنتی استفاده کردم اما کارها اکثرا حالت مینی مال دارند.
تترا ها

خرگوش مینی رکس . خرگوش لوپ . (به غیر از برخی شیطنت های بعضی گونه ها، اکثرا صلح جو هستند)
برچسب :