پوشش گیاهان دارویی استان خوزستان(دزفول)

 

پراکنش آب وهوایی وپوشش گیاهی استان خوزستان

(دزفول)

 

مقدمه:

ازآنجاکه خوزستان در منطقه گرم وخشک واقع شده است،گرمای شدیدوطاقت فرسای تابستان یکی از مشکلات اساسی برای سکونت درآن به شمار می آید.به همین دلیل جنگل وتوسعه آن نقش مهمی درکاهش دماوایجادشرایط مطلوب زندگی دارد.

استان خوزستان برخلاف سایر نقاط گرم وخشک ایران،دارای شرایط مساعدی برای توسعه جنگل است.این شرایط عبارت انداز:

1.قرارگرفتن دامنه های خوزستان درجهت وزش بادهای غربی وجنوب غربی.

2.وجود آبهای زیرزمینی فراوان درمناطق کوهستانی وجلگه ای

3.وجود نور و گرمای کافی برای رشدو نمو درختان.

دِزفول از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است که در کنار رودخانه دز گسترده شده‌است. این شهر در دامنه‌های زاگرس میانی جای دارد و پیشینه تاریخی آن به زمان ساسانیان برمی گردد اما پیش از ساسانیان هم محلی آباد بوده و بخشی از سرزمین‌های امپراتوری‌های ایلام و هخامنشیان به شمار می‌رفته‌است.

ویژگی های جغرافیایی وآب وهوا:

شهرستان دزفول از دید جغرافیایی در طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۲۴ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۲۲ دقیقه شمالی گسترده شده‌است و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۴۰ متر می‌باشد. دزفول مانند بیشتر شهرهای خوزستان دارای آب و هوای گرم و شرجی می‌باشد و تابستانی گرم و زمستانی مدیترانه‌ای دارد. میانگین بارش سالانه باران ۲۵۰ میلی متر و میانگین حداقل دما در زمستان ۳ درجه سانتی‌گراد و در تابستان ۴۹ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

انواع مناطق رویشی :

 1. منطقه کوهستانی
 2. منطقه نیمه بیابانی (کوهپایه ای)
 3. منطقه جلگه ای

ناحیه کوهستانی:

پوشش گیاهی این منطقه شامل خاکهای بدون پوشش گیاهی ، پوشش گیاهی کم ، گیاهان علفی یک ساله، و در بعضی قسمتها بقایای درختان جنگلی با پراکندگی زیاد، درختان بلوطی و بادام وحشی

ناحیه نیمه بیابانی (کوهپایه ای):

نوع پوشش گیاهی ناحیه کوهپایه ای شامل مناطق بدون پوشش گیاهی، درخچه هایی با پراکندگی زیاد ، پوشش کم تا متوسط گیاهان علفی یک ساله، درخچه های کنار با پراکندگی زیاد، چراگاه فصلی

ناحیه جلگه ای :

نوع پوشش ناحیه جلگه ای شامل پوشش نباتی متوسط ، چراگاه فصلی ، دیمکاری ، گیاهان علفی یکساله، زراعتهای آبی یکساله و چند ساله و درختکاری در بعضی از قسمتها می باشد .

شهرستان دزفول در طول سال تحت تأثیر جریانهای عمدة هوایی قرار می گیرد که هر کدام در فصل خاصی جریان می یابد و ویژگیهای خاص خود را دارند. این جریانها عبارتند از:

۱)باد سام)
این باد بیشتر در تابستان می وزد و بسیار گرم است در ناحیه سوسنگرد در جهت شمال شرقی جریان دارد و در حوالی دزفول آرام می گیرد . این باد گاهی تا نزدیکی های بروجرد  ( استان لرستان ) نیز به حرکت در می آید.
۲) باد سوز)
این باد در تابستان در بیابانهای خوزستان مخصوصاً پیرامون دزفول ، شوش ، هفت تپه جریان دارد.

      ۳) باد گرما بر سرما آور)
این باد در ماههای مهر، آبان و آذر در شهرستانهای دزفول، شوش ، هفت تپه جریان دارد.

      ۴) باد سر ما بر گرما آور)
در ماههای اسفند و فرودین در نواحی شوش و حومه باد نسبتاً شدیدی جریان می یابد .

      بطور کلی جریان هوا و جهت باد در شهرستان دزفول طبق آمار ۵۰ ساله این شهرستان حاکی از آن است که جهت های اصلی  باد در فصول مختلف تغییر زیادی نمی کند. وزش باد غالباً در فصول پاییز ، بهار و تابستان از ناحیه جنوب غربی به طرف شمال شرقی و در فصول زمستان از طرف جنوب شرقی به سمت شمال غربی می باشد.

درجه حرارت:

استان خوزستان به جز در برخی نقاط کوهستانی شمالی و شرقی دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک است. متوسط درجه حرارت در دوره گرما از اردیبهشت ماه آغاز شده و تا مهر ماه ادامه دارد که حد اقل آن حدود 31/2 سانتیگراد و حد اکثر آن نیز به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد. در طول زمستان متوسط درجه حرارت حدود 14/9 درجه سانتیگراد و حد اقل آن به ندرت ممکن است به چند درجه زیر صفر برسد. گرمترین و سردترین ماههای سال به ترتیب تیر و دی می باشند . بررسی یک دوره آماری آب و هوایی معدل سالانه ، حد اقل درجه حرارت شهرستان دزفول را 19/2 درجه و حد اکثر درجه حرارت آن را 45/6 درجه سانتیگراد نشان می دهند.

شرایط خاکی و زمین شناسی:

پوشش خاکی ناحیه کوهستانی شامل مناطق بدون پوشش خاکی و یا خاکهای بسیار کم عمق سنگریزه دار همراه با بیرون زدگیهای سنگی زیاد تا خاکهای نیمه عمیق سنگریزه دار همراه با بیرون زدگیهای سنگی نسبتاً زیاد می باشد

خاکهای ناحیه کوهپایه ای شامل خاکهای بسیار کم عمق سنگریزه دار و بیرون زدگیهای سنگی زیاد و همچنین خاکهای کم عمق حاشیه عمیق سنگریزه دار با بافت متوسط تا سنگین و خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق سنگریزه دار با بافت سنگین می باشد.

خاکهای ناحیه جلگه ای شامل خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق و عمیق با بافت متوسط تا سنگین، در بعضی از نقاط بر روی سنگریزه ها و مواد آهکی و در بعضی دیگر نقاط بر روی مواد مارنی شکل گرفته است.

خصوصیات وپراکندگی پوشش جنگلی:

1.منطقه مرتفع کوهستانی:

درختان بلوط،پسته کوهستانی به نام بنه،کلخنگ(خنجک)،زالزالک،انجیر،بادام،گردو

مناطق کم ارتفاع میانکوهی وپایکوهی:

   تنگس(نوعی بادام کوهی)،

   کنار،بنه،کهور،بلوط،رملیک،قیچ و گیاهان بوته ای ازقبیل گون،بابونه،پنیرک

مناطق پست جلگه ای:

بوته های خاردارمثل خار شتر،کهورک

گونه های غالب منطقه:

 1. پنیرک                                                Malva sylvestris
 2. گونAstragalus sp                                              
 3. فرفیونEuphorbia helioscapia                            
 4. پیازوحش                                                     Allium sp
 5. برالیک(آلبالو/گیلاس وحشی دانه ریز)Cerasus microcarpa
 6. بید                                                             Salix spp
 7. شیرین بیان                                   Glycyrrhiza glabra
 8. اوجا                                                     Ulmus minor
 9. ون              Fraxinus excelsior                            
 10. عروسک پشت پردهPhysalis alkekenji                       
 11. کهورAcacia nummulorii                                     
 12. خارشترAlhagi persarum                
 13. انجیرFicus carica                           
 14. بابونهTanacetum parthenium        
 15. موردMyrtus communis                  
 16. زالزالک             Cratagus monogyna
 17. توت سفید                        Morud alba
 18. سیر                           Allium sativum
 19. بنه                           Pistacia mutica
 20. کنار                Ziziphus spina christi
 21. کلخنگ(خنجک)Pistacia khinjuk         
 22. گزنه                              Urtica dioica
 23. گز                             Tamarix gallica
 24. ریش بزEphedra major                      
 25. گاوزبان بومی منطقه    Anchusa strigosa
 26. نیPhragmites sp                             
 27. درمنهArtemisia sp                            
 28. شکرتیغال               Echinops pungens
 29. اسپند                    Peganum harmala
 30. گلرنگ                Carthamus tinctoius
 31. خاکشیر              Sisumberium sophia
 32. گل قاصدک     Taraxacum parthenium


مطالب مشابه :


تحقیقات جدید در مورد پل سفید اهواز

آشنایی با گل های خوزستان.
دزفول در جشنواره بازی های بومی محلی خوزستان در شهرک منتظری اول شد

اخبار صفی آباد : تیم دزفول با کسب 92 امتیاز در جشنواره بازی های بومی محلی خوزستان مقام نخست را
گل های خوزستان

گل های خوزستان - تقدیم از سیدعلیرضا سیدمحمدی - ژنتیک، اصلاح و پژوهش علم علف های
جادری:خوزستان مظهر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و برادری اقوام است

بر سر کار آمدن استانداری غیر بومی وقت قومیت‌های عرب چرا که خوزستان مظهر هم
پوشش گیاهان دارویی استان خوزستان(دزفول)

1.قرارگرفتن دامنه های خوزستان درجهت وزش بادهای گاوزبان بومی منطقه گل قاصدک
ارغوان

می‌باشد و گلهای آن زودتر بومی سرزمین‌های جنوبی خوزستان مانند
گونه های بومی جنگلهای ایران

گونه های بومی گل های این درخت اصفهان ، فارس، خوزستان، كرمان ويزد و تهران به
مشکلات اشتغال نیروهای بومی از زبان استاندار خوزستان

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 300 هزار شاغل غیر بومی در خوزستان های استان خوزستان گل
ریشه یابی نقوش خالکوبی مردم عرب خوزستان

ریشه یابی،نقوش تزیینی، هنرهای بومی، خوزستان . عرب خوزستان با سفالینه های پیشا گل
تاثیر اقلیم بر داستان های جنوب

اسامی گل‌ها و های خوزستان و شاخصه‌های داستان‌های بومی دانست، که
برچسب :