طرح درس علوم اول ابتدایی درس جانوران

طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران سری دوم

%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%D8%B1%D8%B3.jp


بسمه تعالی

 

نام و نام خانوادگی طراح :............. // موضوع طرح : خوراک جانوران // پایه :اول ابتدایی

 

تعداد دانش آموز: 38 نفر// زمان تدریس : 45 دقیقه // مدرسه : .....................

 


هدف کلّی :

 

دانش آموزان در پایان تدریس با خوراک جانوران مختلف  آشنا می شوند.

 

 

اهداف جزئی :

 

دانش آموزان در پایان تدریس  غذای جانوران  را می شناسند. (شناختی)

دانش آموزان در پایان تدریس  با مفهوم غذای گوشتی و گیاهی آشنا می شوند. (شناختی)

دانش آموزان در پایان تدریس  چگونگی غذا دادن به حیوانات اهلی را می گویند ( شناختی)

دانش آموزان در پایان تدریس  به چگونگی غذا خوردن حیوانات علاقه مند می شوند. (نگرشی)

 

 

 

اهداف رفتاری :

 

دانش آموزان در پایان تدریس  غذای حیوانات را می نویسند. ( شناختی – درک و فهم)

دانش آموزان درپایان تدریس حیوانات راازروی نوع غذا نامگذاری میکنند.(شناختی – درک و فهم)

دانش آموزان در پایان تدریس به تمرینهای کتاب پاسخ و علاقه نشان می دهند. (عاطفی- واکنش)

دانش آموزان درپایان تدریس ازسه سوال کتاب حداقل دوسوال رادرست پاسخ میدهند.(شناختی – کاربرد)

دانش آموزان در پایان تدریس غذای هر حیوان را به خوبی تشخیص دهد. ( شناختی – دانش)

 

 

وسایل و ابزار کمک آموزشی :

 

کتاب درسی(علوم)

 

 

الگوها و روشهای تدریس :

 

مشارکتی – پرسش و پاسخ – فعالیت گروهی – تلفیقی –         

 

طرز گروه بندی دانش آموزان  :

 


            

 

 

 

 


فعالیتهای قبل از شروع تدریس :

 

(وارد کلاس می شوم، بچه هاازجایشان به احترام بلند می شوند وبسم الله الرحمن الرحیم می خوانند- بعداز ورود به کلاس واحوالپرسی از دانش آموزان احوال دانش آموزان غائب را جویا می شوم)

معلم : بچه ها حالتون خوبه؟ همتون صبحونه خوردید؟سجاد امروز غائبه؟کسی ازش خبر نداره ؟

دانش آموز: بله – بله – آره آقا سجاد غائبه – آقا ما می دونیم، مریض شده بود نیومد.

 

رفتار ورودی :

 

 دانش آموزان  جانوران مختلف را از روی شکل بدانند.

دانش آموزان  مفهوم گرسنگی و غذا خوردن را بدانند.

دانش آموزان  بتوانند در فعالیتهای گروهی و مشارکتی شرکت کنند.

 

آزمون رفتار ورودی : ( روش تدریس- پرسش و پاسخ )

 

  دانش آموزان  نام جانورانی که تصاویرشان را نشان میدهیم بگویند.

دانش آموزان  مشخصات جانورانی که میگوییم نام ببرند.

مشخصات جانوری را میگوییم و از دانش آموزان میخواهیم نام آن جانور را بگویند.

دانش آموزان  فعالیتهای بالا را به صورت گروهی انجام دهند.

 

ارزشیابی تشخیصی : ( فعالیت گروهی )

 

  چند شکل از حیوانات را که نام آنها را بچه ها میدانند را روی برگه ای می چسبانم و درمقابل آنها به صورت نامرتب چندنمونه غذای آن حیوانات را می چسبانم و به تعداد گروهها کپی می کنم  و از دانش آموزان میخواهم که با کمک یکدیگرهرحیوان را به غذای مناسبش وصل کنند و میگویم شاید چند غذا برای یک حیوان باشد. 

 

فعالیتهای حین تدریس :

 

ایجاد انگیزه :

 

وقتی وارد کلاس شدم بدون مقدمه از بچه ها میخواهم که خوراکیهایشان را دربیاورند و شروع به خوردن کنند و پس صحبت کوتاه درمورد اسراف نکردن و چگونگی و آسان قرارگرفتن این غذاها در اختیارما و اینکه ذائقه ها باهم متفاوت است می خواهم که کتابهایشان را روی میز بگذارند و به سادگی وارد موضوع درس میشوم.

 

تدریس درس جدید : ( مشارکتی – پرسش و پاسخ )

 

(پس از صحبت کردن درمورد اینکه حیوانات هم غذا می خورند ولی غذای حیوانات مثل هم نیست و به سادگی به دست نمی آید.)

معلّم : بچه ها کی می دونه حیوانات چه غذاهایی میخورند؟

 

دانش آموزان : گوشت، میوه، سبزی، علف، نون....

 

معلّم : آفرین ، خیلی خوب بود.

 

معلّم : آیا همه این غذاهایی که نام بردید همه حیوانات میخورند؟

 

دانش آموز: نه آقا.مثلا میمون موز میخوره،گاو علف میخوره....

 

معلّم : بچه ها گاو موز میخوره؟چرا؟

معلم : آفرین هر حیوان غذای مخصوص خودشو داره و غذاش با بقیه فرق میکنه.مثلا گاو که علف میخوره هیچوقت نمیتونه گوشت بخوره و یا شیر که گوشت میخوره نمیتونه علف بخوره.

 

پس بچه ها میتونیم بگیم حیوانات از نظراینکه چه غذاهایی میخورند به دو دسته تقسیم میشوند.

دسته اول اونایی هستند که فقط گیاه میخورند که به اونا میگن گیاهخوار و دسته دوم اونایی هستند که فقط گوشت میخورند و به اون میگن حیوانات گوشتخوار.

 

معلّم : حالا کی میتونه چندتا از حیوانات گوشتخوار نام برد؟

 

دانش آموزان:  ببر، شیر، پلنگ، روباه، گرگ، عقاب...

 

معلّم :  آفرین همش درست بود.حالا کی میتونه چن حیوان گیاهخوار نام ببرد؟

 

دانش آموز: گاو، بز، گوسفند...

 

معلّم : صدآفرین خیلی عالی بود.بچه ها حیواناتی که گیاهخوارند غذاشونو از کجا به دست میارن؟

 

دانش آموزان: از علفایی که از زمین درمیاد میخورن.یا برگ و میوه درختها را میخورند. ولی زمستانها که درختها برگ و میوه ندارندو گیاهان زیر برف هستند اونا مجبورن خیلی دنبال غذا بگردن تا گرسنه نمونن.

 

معلم : آفرین بچه ها همونطور که گفتید....

 

     حالا بچه ها میخواهیم ببینیم که حیوانات گوشتخوار که غذاشون گوشته از کجا غذا میارن؟غذای اونا به راحتی بدست میاد؟آیا گوشت هم مثل گیاه از زمین رشد میکنه؟

 

دانش آموزان :آقا گوشت که گیاه نیست از زمین دربیاد. حیواناتی که گوشت میخورن وحشی هستند و دندونای تیزی دارند و میرن حیوانای بیچاره رو که کوچولو هستند میکشن واز گوشت اونا میخورن سیر میشن.

 

معلم : حیواناتی که گوشت میخورن باید غذاشونو از گوشت حیوانات دیگه که هم میتونه گوشتخوار باشه و هم گیاهخوار یا اهلی و وحشی بدست میارن.

ولی بچه ها اون حیواناتی که توسط حیوانات دیگر خورده می شوند بیچاره نیستند ، خدا خواسته که بعضی از حیوانات غذای حیوانات دیگر شوند و حتی ما انسانها هم از گوشت بعضی از حیوانات استفاده میکنیم.کی میتونه چندتا مثال بزنه؟

دانش آموزان: گاو، مرغ، گوسفند، ماهی...

                آقا حیوانات فقط گیاه و گوشت میخورند؟

 

معلم : آره محمد. بیشتر حیوانات از گوشت و گیاه(علف، سبزی، برگ، میوه...) استفاده میکنند.

 

دانش آموز: پس مرغ و خروس و پرنده ها که دونه می خورند چی؟

 

معلم : دونه هم مثل بقیه گیاهان از زمین رشد میکنه بعد دونه رو جدا میکنن و به پرنده ها میدن.

 

دانش آموز: پس این مارمولک و قورباغه چی؟ اونا که علف نمیخورن.

 

معلم : از کجا فهمیدی؟

 

دانش آموز: اناهش تو کتاب عکسشو زده که داره مگس میخوره.

 

معلم : آفرین.بچه ها رضا راست میگه بعضی از حیوانات مثل مارمولک و قورباغه و حیواناتی شبیه اینا غذاشون حشره است.مثلا از حشراتی مثل زنبور، مگس، سنجاقک، پروانه، کفش دوزک... به عنوان غذا استفاده می کنند.

 

 

 

جمع بندی :

 

تعدادی حیوان را نام می برم و غذای هریک را به اشتباه می گویم و از بچه ها می خواهم که دقت کنند و بگویند کدام اشتباه است، همچنین این عمل را درمورد گوشتخوار و گیاهخوار بودن انجام می دهم.

 

 

ارزشیابی پایانی :

 

مطالب گفته شده را به صورت شفاهی از چندتن از دانش آموزان می پرسم.

 

تعیین تکلیف :

 

- برای جلسه بعد حیوانی را که بیشتر دوست دارید را با غذایش نقاشی کنید و بیاورید.


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس علوم چهارم ابتدایی

آموزگار - نمونه طرح درس علوم چهارم ابتدایی - مهارتها(حيطه رواني حركتي) • به طرز ساخت
طرح درس روزانه علوم پایه چهارم

نام درس : علوم چهارم ابتدایی موضوع : جانوران بی مهره (بندپایان) مدت جلسه 45
دانلود+پاورپوینت+طرح درس+روش تدریس+علوم+اول+دوم+چهارم+پنجم

طرح درس علوم دانلود طرح درس های پایه چهارم: طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی (درس 5)
طرح درس علوم تجربی پایه چهارم

گروههای آموزشی دوره ابتدایی طرح درس علوم تجربی پایه چهارم. جامع در پايان طرح درس مطرح
طرح درس علوم چهارم ابتدایی

تعلیم وتربیت - طرح درس علوم چهارم ابتدایی - موضوعات ومباحث علمی آموزشی وتربیتی در مقطع
دانلود طرح درس های تمام پایه های ابتدایی

طرح درس علوم تجربی سوم ابتدایی. طرح درس بخوانیم و بنویسیم چهارم طرح درس بخوانیم چهارم
طرح درس علوم اول ابتدایی درس جانوران

طرح درس علوم اول ابتدایی درس جانوران دانلود پیک نوروزی 94 برای پایه چهارم ابتدایی جدید .
طرح درس علوم چهارم

طرح درس علوم چهارم آموزش وپرورش بچه های ابتدایی. طرح درس نام درس :علوم
طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران

طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس جانوران آموزش جهت یابی در پایه ی چهارم ابتدایی .
طرح درس علوم چهارم

برچسب‌ها: طرح درس, علوم چهارم, طرح درس علوم چهارم آموزگارپایه ششم ابتدایی بیرجند(ششم)
برچسب :