رمز های gta 7 برای ps2

سلامت کامل (نوار قرمز):
L1، R1، X، L1، R1، مربع، L1، R1

زره کامل (نوار آبی):
L1، R1، دایره، L1، R1، X، L1، R1

سلاح تنظیم: 1
بالا، مربع، مربع، پایین، چپ، مربع، مربع، راست

سلاح تنظیم 2:
بالا، دایره، دایره، پایین، چپ، دایره، دایره، راست

سلاح مجموعه 3:
بالا، X، X، پایین، چپ، X، X، حق

رانندگان مهاجم:
مربع، مربع، R1، X، X، L1، دایره، دایره

تمام چراغ های سبز:
مثلث، مثلث، R1، مربع، مربع، L1، X، X

تمام وسایل نقلیه کروم اندود:
مثلث، R1، L1، پایین، پایین، R1، R1، مثلث

اتومبیل در آب درایو
دایره، پایین، X، Cricle، X، بالا، L1، L1

تغییر حجم تایر دوچرخه
، راست، دایره، راست، X، X، L1، میدان

آب و هوای پاک
بالا، پایین، دایره، بالا، پایین، مربع، L1، R1

خودکشی:
L1، پایین، چپ، R1، X، دایره، بالا، مثلث

نابود کردن تمام ماشین ها:
L1، L1، چپ، L1، L1، راست، X، میدان

معارفه ها بازی:
L1، R1، L1، R1، بالا، پایین، L1، R1

سریع تر ساعت:
L1، L1، چپ، L1، L1، راست، دایره، X

سریع تر بازی:
R1، R1، L1، R1، R1، L1، پایین، X

افرادی که شما را دنبال کنید:
پایین، پایین، پایین، مثلث، مثلث، دایره، L1، R1

دریافت $ 250.000:
L1، R1، مثلث، L1، R1، دایره، L1، R1

می خواستم هرگز:
L1، L1، مثلث، R1، R1، X، مربع، دایره

آب و هوای ابری
بالا، پایین، X، بالا، پایین، مثلث، L1، R1

نزدیکترین زنبیل می شود / در وسیله نقلیه خود را:
X، مربع، پایین، X، مربع، بالا، R1، R1

Peds به شما حمله:
L1، L1، R1، L1، L1، R1، بالا، مثلث

Peds دارای سلاح:
R1، R1، L1، R1، R1، L1، راست، دایره

Peds ضد شورش
L1، L1، R1، L1، L1، R1، چپ، مربع

کشش کامل:
L1، UP، LEFT، R1، مثلث، دایره، پایین، X

آب و هوای بارانی:
بالا، پایین، مربع، بالا، پایین، دایره، L1، R1

آب و هوای مه آلود:
پایین، بالا، پایین، بالا، مثلث، X، L1، R1

افزایش توجه رسانه ها:
L1، بالا، راست، R1، مثلث، مربع، پایین، X

بالا بردن سطح جستجو:
L1، R1، مربع، L1، R1، مثلث، L1، R1

PED لباس تصادفی:
L1، L1، چپ، L1، L1، راست، مربع، مثلث

کندتر بازی:
R1، مثلث، X، R1، مربع، دایره، چپ، راست

تخم ریزی کرگدن:
L1، L1، چپ، L1، L1، راست، مثلث، دایره

تخم ریزی کردن Trashmaster:
مثلث، دایره، پایین، مثلث، دایره، بالا، L1، L1

آب و هوای آفتابی:
L1، L1، دایره، R1، R1، مربع، مثلث، X

وارونه داستان:
پایین، پایین، پایین، X، X، مربع، R1، L1

حرکت صعودی پایین داستان 2:
X، X، X، پایین، پایین، راست، L1، R1

حرکت صعودی نام:
مثلث، مثلث، مثلث، بالا، بالا، راست، L، R

ماشین سفید:
X، X، R1، دایره، دایره، L1، مثلث، مثلث

ماشین های سیاه:
دایره، دایره، R1، مثلث، مثلث، L1، مربع، مربع

مرتکب خطا شدن جهانی سر:
پایین، پایین، پایین، دایره، دایره، X، L1، R1


مطالب مشابه :


رمز gta7

رویای زیبا - رمز gta7 - امید وارم از سایت من لذت ببرید.
رمز gta 7

بزرگترین مرکز رمزهای gta - رمز gta 7 - - بزرگترین مرکز رمزهای gta.
رمز بازي gta 7

هرچی که تو بخوای - رمز بازي gta 7 - هرچی درباره بازی و برنامه می خوای این تو پیدا می شه.
رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City)

رمز های GTA Vice City برای پی س پی (psp cheats GTA Vice City). Weapon Set 1 ... LEFT, RIGHT, X, UP, DOWN, SQUARE, LEFT, RIGHT. Weapon Set 2 ... LEFT, RIGHT, SQUARE, UP, DOWN, TRIANGLE, LEFT, RIGHT. Weapon Set 3 ... LEFT ...
رمز های gta 7 برای ps2

رمز های gta 7 برای ps2. سلامت کامل (نوار قرمز): L1، R1، X، L1، R1، مربع، L1، R1 زره کامل (نوار آبی): L1، R1، دایره، L1، R1، X، L1، R1 سلاح تنظیم: 1 بالا، مربع، مربع، پایین، چپ، مربع، مربع، راست سلاح تنظیم 2: بالا، دایره، دایره، پایین، چپ، دایره، ...
برچسب :