نمونه سوال عملی بایگان

 


1-انواع روشهای بایگانی را نام ببرید  ومختصر توضیح  دهید .(10نمره)

2-مشخصات فرد بایگان را بنویسید .(5نمره)

3-اسامی داده شده را به روش الفبایی محض  /حرف وعدد طبقه بندی کنید .(20نمره)

مریم امامی –رویا سعادتی – زهره یاوری -0زهرا ریاضی –مریم باقری – آرزو سعیدی –مونا آتشی –سمیه یگانه -  فاطمه فدایی –سمانه خداوردی

4-نامه های داده شده را به روش تاریخی  طبقه بندی کنید.(10نمره)

نامه آ-پ  در تاریخ 2/5/90 با موضوع پوشش

نامه اداره کار در تاریخ5/5/91 با موضوع بیمه شاغلین

نامه آ-پ در تاریخ 7/10/89با موضوع انجمن دانش اموزی

نامه اداره کل در تاریخ 7/10/90با موضوع مسابقات علمی

نامه اداره فنی وحرفه ای در تاریخ 15/10/89با موضوع معرفی رشته ها

5-روشهای امحا پرونده های بایگانی را بنویسید (10نمره)

6-فرم ثبت شده مربوط به چه کاری است توضیح دهید.(5نمره)

ردیف

تاریخ دریافت

نام ونام خانوادگی دریافت کننده

امضا دریافت کننده

تاریخ عودت

تاریخ تحویل

ملاحظات

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

7- نامه های داده شده را در دفتر اندیکس بایگانی ثبت کنید .(20نمره)

نامه اموزش وپرورش باشماره 455 در دفتر اندیکاتور در ردیف 15 ثبت شده  است.

نامه ارسالی از اموزشگاه به اداره با شماره156 در دفتر اندیکاتور ثبت شده است.

نامه رسیده از اداره کار با شماره 12312 در ردیف 545 اندیکاتور ثبت شده اشت .

8- اسامی داده شده را به روش الفبایی مرکب طبقه بندی کنید .(20نمره)

سمیه سعادتی – رویا تیموری –زهره سعیدی – رویا بهادری –مریم صادقی –سما بهرامی –پونه خالقی – دنیا قادری –زهره سادین –پروین اکبری


مطالب مشابه :


نمونه سوال عملی بایگان

نمونه سوال عملی نامه ارسالی از اموزشگاه به اداره با شماره156 در دفتر اندیکاتور ثبت شده است.
نمونه سوال

12- نام دریافت کننده نامه صادره در کدام ستون دفتر اندیکاتور نوشته می شود نمونه سوال بودجه
نمونه اسناد قابل استفاده دفاتر

دفتر اسناد رسمی 286 مشارکت مدنی بانک مسکن نمونه فرم دفتر اندیکاتور دفاتر اسناد رسمی
نمونه سوالات ازمون سردفتری و دفتریاری

دفتر اسناد رسمی شماره یک قوچان - نمونه سوالات در هر ماه و دفتر اندیکاتور برای وارد
نمونه سوال عملی سرپرست دبیرخانه

امور اداری خراسان شمالی - نمونه سوال عملی سرپرست دبیرخانه - - امور اداری خراسان شمالی
نمونه سوالات عملی

نمونه سوالات عملی . باسمه ( آخرین ردیف دفتر اندیکاتور 700 می باشد )
دانلود سورس فایل دفتر اندیکاتور به زبان VB.NET

برنامه نويسي ويژوال بيسيك - دانلود سورس فایل دفتر اندیکاتور به زبان vb.net - ويژوال بيسيك vb & vb.net
دفتر اندیکاتور دفاتر اسناد رسمی حذف می شود

دفتر اسناد رسمی 286 شیراز - دفتر اندیکاتور دفاتر اسناد رسمی حذف می شود - شیراز فلکه شاهزاده
برچسب :