تاًثیر ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی

 

رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگری در زمره شایع ترین علل ارجاع کودکان و نوجوانان به کلینیک های بهداشت روانی هستند.آنچه باعث توجه محققان به رفتارهای پرخاشگرانه شده، اثر نامطلوب آن بر رفتارهای بین فردی و همچنین اثر ناخوشایند آن بر حالات درونی و روانی افراد است. عدم مهار رفتار پرخاشگرانه علاوه بر اینکه می تواند باعث ایجاد مشکلات بین فردی و جرم شود، درون ریزی را نیز به همراه دارد، و باعث انواع مشکلات جسمی و روانی ، مانند زخم معده ، سر درد و افسردگی می شود.

در مورد کودکان کم توان ذهنی با توجه به محدودیتهای ویژه آنها نسبت به کودکان عادی ، می توان انتظار داشت که رفتارهای پرخاشگرانه و سازش نایافته بیشتر از آنها بروز کند،آنان به سبب محدودیتهای مختلف که غالباً ار محدویتهای شناختی آنها ناشی می شود ، با شکستهای متعددی روبه رو می شوند و پیامد همه این عدم موفقیتها ناکامی است که خود سر آغاز پرخاشگری به گونه های مختلف خواهد بود. از جمله محدویتهای کودکان کم توان  ذهنی ضعف قوای جسمانی و تواناییهای حسی و حرکتی آنان است.

کودکان کم توان ذهنی به سبب کمبود خزانه رفتاری و عدم فعالیتهای ورزشی از پرخاشگری به مثابه ابزاری برای برآوردن نیازهای خود استفاده می کنند.پرخاشگری این کودکان یکی از عمده ترین مشکلات مربیان ورزش،معلمان و والدین تلقی شده است.روشهای مختلفی برای درمان پرخاشگری کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی پیشنهاد شده که ار آن جمله روشهای مبتنی بر نظریه یاد گیری اجتماعی است.

این روشها عبارت اند:

     -    ارایه و تقویت الگو های مناسب به کودکان تا به طریق نیابتی رفتارهای غیرپرخاشگرانه آنان تقویت شود.

     -   آموزش خودگردانی و روشهای بازداری از پرخاشگری و استفاده از اصول پنج گانه تغییر رفتار برای کاهش پرخاشگری ،  همچنین افزایش رفتارهای رقابت کننده با پرخاشگری در زمره این روشها است.

     -  علاوه بر آن ، می توان به تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر نیز اشاره کرد که در آن همه رفتارهای

 دانش آموزان غیر از رفتارهای پرخاشگری تقویت می شود و زمانی که فرد بتواند رفتارهای پرخاشگرانه خود را کنترل کند، مورد تقویت قرار می گیرد .روشهای دیگری نیز برای تعدیل رفتارهای پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان وجود دارد مانند تنش زدایی، آموزش آرمیدگی و استفاده از ورزشهای مختلف برای کاهش پرخاشگری.

تحقیقات نشان داده اند که فعالیتهای حرکتی نظم به طور فوق العاده ای بر وضعیت جسمانی و روانی افراد مثبت دارد.

ماژوک تاچلمن و هوسر به بررسی تاثیر ورزش همراه با موسیقی بر روی  پنج کودک با نارسایی توجه/بیش فعالی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که ورزش توام با موسیقی بر روی مشکلات رفتار اجتماعی و سرعت کاری این کودکان تاثیر مثبتی داشت و در برخی از زمینه ها نیز بیش فعالی آنها کاهش یافته بود.به طور کلی از نتایج این پژوهش چنین بر می آید که ورزش توام با موسیقی برای کودکان با اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی مفید است.

میشن نشان داده است که تمرینهای جسمانی و ورزش یکی از موثر ترین روشهای غلبه افراد اتیسم بر معلولیت هایش است،زیرا به یادگیری مهارتهای حسی –حرکتی ، ارتباطی و اجتماعی شدن کمک می کند و باعث افزایش عزت نفس آنها می شود.

ادلمن در پژوهشی در مورد تاثیر ورزش رزمی آیکیدوبر کاهش پرخاشگری 15 دانش آموز دبیرستانی که دچار اختلالات شدید عاطفی بودند،به این نتیجه رسید که گروه مورد آزمایش پس از 12 هفته انجام ورزش رزمی آیکیدو،کاهش شدیدی در رفتارهای نابهنجاری اختلال گر در کلاس ،ناسزاگویی به همدیگر،حملات فیزیکی به یکدیگر و به کارکنان مدرسه ،رفتارهای بزهکارانه و پرخاشگرانه نشان داده اند.

گابلر_هال ،هال و باری چونگ ،در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تمرینات آیروبیک بر روی وضعیت رفتاری و روان شناختی افراد با عقب ماندگی ذهنی و ناتوانیهای  توام با آن تاثیر دارد.

پژوهشهای ماژوک و همکاران نشان می دهد  که ورزش توام با موسیقی بر روی مشکلات رفتار اجتماعی  و سرعت کاری کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی تاثیر مثبت دارد وبیش فعالی آنها را کاهش می دهد.

کاهش پرخاشگری دانش آموزان در اثر ورزش صبحگاهی احتمالاً به دلیل ترشح غدد درون ریزی است که موجب آرامش روانی می شوند. زیرا در اثر ورزش اوپیات طبیعی ترشح می شود که موجب آرامش بدن می شود و در نتیجه د رکاهش پرخاشگری تاثیر می گذارد.ورزش صبحگاهی از طریق ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی از قبیل تنظیم جریان خون و تنظیم دستگاه قلبی و عروقی به آرامش اعصاب کمک می کند و باعث کاهش پرخاشگری می شود. همچنین افراد در گروههای ورزشی مهارتهای روانی،اجتماعی،رفتاری و ارتباطی لازم را برای حضور در صحنه  روابط فردی و اجتماعی کسب می کنند که به سهم خود موجب پاسخ سازنده این افراد به رفتار دیگران می شود و پرخاشگری را کاهش می دهد.


مطالب مشابه :


ورزش کودکان

با توجه به نوع بازى ها و ورزش هاى مورد علاقه کودکان، مى در تمام کودکان
اهمیت ورزش کودکان

اهمیت ورزش کودکان - بیشتر در مورد خانمها امنیت در ورزشکودکان برای لذت جوک،شعر ،اس
ورزش در مدرسه

ورزش در مدرسه + در مورد مباحثی همچون شعر و ادب و آموزش و پرورش ابتدایی و همنچنین شعر کودکان
مقاله در مورد انعطاف پذیری

با توجه به شواهد موجود بطور قطع توقع توسعه پایدار در ورزش نكاتي در مورد ورزش کودکان
سلامتی کودکان و نوجوانان با ورزش

ايجاد نشاط و سلامت جسماني و تخليه هيجان در کودکان و شعر و آواز در مورد نقش ورزش در
فعاليت‌هاي مغزي مسافر كوچولو

همه چیز در مورد کودکان اگر زن باردار تا قبل از حاملگي ورزش مي یاد گیری زبان دوم با شعر
ورزش کردن نی نی

اشعار زیبا و قابل درک برای کودکان بده نی نی رو ورزش. شعر نوزاد +
ورزش کودکان

برای گسترش فرهنگ ورزش در کودکان یا تشویق آنها، باید به در این مورد بیشتر با شعر کودکانه
پروتئین

همه چیز در مورد کودکان می یابد به طوری که در کودکان 5-6 ساله به 32 درصد و در دوم با شعر
تاًثیر ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی

در مورد کودکان کم توان ذهنی با زیرا در اثر ورزش اوپیات طبیعی ترشح شعر.عشق .ادبیات.هنر
برچسب :