الگو یقه ایستاده سر خود

 

 

95266606448510878805.jpg 

  محل سجاف در شکل زیر مشخص شده است     

 

20794867097991514759.jpg     


مطالب مشابه :


الگو یقه ب ب

یقه طراحی شده را از الگو جدا میکنیم مانند زیر از قسمت پشت یقه روی ۲ لای بسته الگو یقه پله ای .
الگو دامن لاله

شکل زیر الگوی جلو دامن خمره ای است الگو یقه نامزدی. الگو یقه پله ای .
الگو یقه ایستاده سر خود

alidouz - الگو یقه ایستاده سر خود - اموزش خیاطی اسان با الگو اسان - alidouz. alidouz. الگو یقه پله ای .
برچسب :