دکتر صادق ملک شهمیرزادی

صادق ملک شهمیرزادی در سال ۱۳۲۲ شمسی در شهمیرزاد بدنیا آمد. تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس در رشته باستان شناسی در تهران به انجام رساند. وی با عزیمت به آمریکا موفق به اخذ فوق لیسانس در گرایش باستان شناسی پیش از تاریخ ایران و بین النهرین از موسسه شرق شناسی شیکاگو شد و دکترای انسان شناسی خود را نیز با گرایش پیش از تاریخ از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. دکتر شهمیرزادی علاوه بر شرکت و سرپرستی کاوش های میدانی تالیفات متعددی نیز عرضه کرده است.

گروه : علوم انسانی رشته : باستان شناسی گرایش : پیش از تاریخ والدین و انساب : صادق ملک شهمیرزادی در شهمیرزاد سمنان متولد شد.تحصیلات رسمی و حرفه ای : صادق ملک شهمیرزادی پس از اخذ دیپلم صنعتی از دبیرستان علمیه تهران در خرداد ماه ۱۳۳۹, در رشته باستان شناسی به تحصیل پرداخت.او در سال۱۳۴۳ لیسانس باستان شناسی را با پایان نامه ای تحت عنوان «بین الهرین وعلل بنای زیگورات » از دانشگاه تهران دریافت نمود. سپس به ایالات متحده امریکا رفت و درجه فوق لیسانس خود را با پایان نامه تحت عنوان « Problem of the Gold and Silver Vessels of the Caspian Culture» و همچنین موضوع « Round Houses in the Ancient Near East»در سال ۱۹۶۹ در رشته اصلی باستان شناسی پیش از تاریخ ایران و بین النهرین و رشته فرعی باستان شناسی و هنر مصر باستان را از موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو (خرداد ۱۳۴۸) اخذ کرد . پس از آن دکترای انسان شناسی در گرایش پیش از تاریخ را در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷م) از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا دریافت داشت. عنوان رساله دکترای او « Tepe Zagheh : Asixth Millennium B.C. Village in the Qazvin Plan of central Iranian Plateau» بود. بورس های تحصیلی که دکتر ملک شهمیرزادی از آن بهره‌مند گشت به عبارت زیر است: – بورس تحصیلی چهار ساله برای ادامه تحصیل در موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به آمریکا از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ که از طرف بنیاد فولبرایت اهدا گردید. – بورس ویژه تحصیلی یادنامه کارل هـ. کریلینگ برای ادامه تحصیل در موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به مدت یکسال از ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸٫ – بورس تحصیلات تکمیلی اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در بخش انسان شناسی دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا ، مشترکاً به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی و دانشگاه تهران به مدت سه سال از شهریور ماه ۱۳۵۳ تا شهریورماه ۱۳۵۶٫ مشاغل و سمتهای مورد تصدی : صادق ملک شهمیرزادی از سال ۱۳۶۵ مشاور مجله باستان شناسی و تاریخ در مرکز نشر دانشگاهی بود . همچنین از سال ۱۳۷۲ به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقازمرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با آن مرکز همکاری کرد. درسال ۱۳۷۲مسئولیت گروه فرهنگ باستان شناسی در طرح فرهنگهای تخصصی فرهنگستان زبان وادبیات فارسی را بر عهده گرفت ( این شورا فقط یک بار تشکیل گردید). دکتر ملک شهمیرزادی از سال ۱۳۷۳ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۷۴ به عضویت شورای تهیه مدخل های «دانشنامه تهران» وابسته به بنیاد بزرگ فارسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آمد. وی استاد بازنشسته دانشگاه تهران می باشد. وی از خرداد ماه ۱۳۷۴ به عنوان عضو شورای معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، به مدت دو دوره دو ساله با آن شورا همکاری کرد. از ماه اکتبر ۱۹۷۱ (مهرماه ۱۳۵۰ تا کنون): Membere of the Scientific Bord of Paleorient , Journal of Centre (National de la Recherch Scientifique (CNRS از ماه ژوئن ۱۹۹۱ (خرداد ۱۳۷۰ تاکنون): Membere of the Scientific Bord of Paleorient, Journal of Centre (National de la Recherch Scientifique (CNRS از ماه نوامبر ۱۹۹۵ (آبان ماه ۱۳۷۴) به مدت سه سال: Active Member of the New York Academy of Sciences

فعالیتهای آموزشی : در مدت سی سال خدمت آموزشی در گروه باستان شناسی دانشگاه تهران ، تدریس دروس کاوش در محل، طبقه بندی سفال و اشیا، طراحی فنی و نقشه برداری و عکاسی، بررسی آثار باستانی، سمینار و ترتیب نمایشگاه، تهیه گزارش مشروح، باستان شناسی و هنر مصر باستان، آشنایی با باستان شناسی، مبانی باستان شناسی فرهنگی، باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین، باستان شناسی پیش از تاریخ ایران، باستان شناسی آسیای غربی و مصر( این واحد درسی را در دانشگاه های خارج از کشور ارائه کردند)، باستان و فرهنگ ایران باستان (این عنوان درسی رادر دانشگاه هلسینکی ارائه کردند). سایر فعالیتها و برنامه های روزمره : صادق ملک شهمیرزادی در کاوش های متعددی در داخل و خارج از کشور فعالیت داشتند، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- شرکت در حفریات مارلیک،‌به سرپرستی دکتر عزت الله نگهبان در دوران دانشجویی ، سال ۱۳۴۰ – شرکت در بررسی باستان شناسی کرمان، به سرپرستی دکتر ژوزف ر. کالدول ، اسفند ۱۳۴۲ و فروردین ۱۳۴۳ – شرکت در سه فصل حفاری در دیکسون ماند واقع در ایالت ایلینوی امریکا در سال های ۱۳۴۴ (۱۹۶۵ م) ، ۱۳۴۵(۱۹۶۶م) ، ۱۳۴۶(۱۹۶۷م) در دوران دانشجویی و به سرپرستی دکتر ژوزف ر.کالدول. – شرکت در حفاری دکیتور واقع در ایالت ایلینوی آمریکا در سال ۱۳۴۶ (۱۹۶۷) در دوران دانشجویی به سرپرستی دکتر رابرت ه. هال – شرکت در حفاری چغامیش خوزستان، پاییز ۱۳۴۸ ، روسای این هیات عبارت بودند از: پرفسور پینهاس دلوگاز و دکتر هلن کنتور که دکتر شهمیرزادی به عنوان سرپرست بخشی از حفاری در این برنامه شرکت کرد. – شرکت در حفریات هفت تپه خوزستان ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲ چهار فصل به عنوان معاون هیات و به سرپرستی دکتر نگهبان . – سرپرست حفاری تپه سگزآباد واقع در دشت قزوین ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ (دو فصل) به ریاست دکتر نگهبان – سرپریت حفریات تپه زاغه واقع در دشت قزوین، در سال های ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۸ (چهار فصل)، رئیس هیات در سه فصل اول دکتر نگهبان و در فصل آخر دکتر مجید زاده بود. – سرپرست هیات در حفاری آزمایشی تپه پوئینک ری، در سال ۱۳۷۴ – انجام بررسی باستان شناسی در منطقه سمنان در سال ۱۳۶۳ – بررسی منطقه «حوضه مسیله» واقع در جنوب تهران نزدیک ورامین آبان ۱۳۷۲ و اسفند ۱۳۷۳٫ – سرپرست حفاری در «آق تپه» گنبد کاووس از ۱۵مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۷۹٫ همچنین دکتر شهمیرزادی از امتیازهای علمی زیر استفاده کرد: – بورس مسافرت و بازدید از موزه های اروپا و شرکت در یک فصل حفاری در چغامیش خوزستان از طرف بنیاد فورد تابستان و پاییز ۱۳۴۸ – بورس بنیاد ژاپن به منظور بازدید از موزه ها و مراکز فرهنگی شهرهای مختلف ژاپن به مدت دو هفته در تیرماه ۱۳۷۲ – بورس مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و دانشگاه هلسینکی فنلاند، به مدت سه هفته برای تدریس در دانشگاه هلسینکی. آثار : آثار دوران پارینه سنگی حوضه مسیله در جنوب تهران ویژگی اثر : منتشر شده در شماره اول خبرنامه مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آذر ۱۳۷۲٫۲ اشاره ‌ای مختصر به تحول باستان شناسی در ایران ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه اثر شماره های ۱۲و ۱۳ و ۱۴ که توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در سال ۱۳۶۵ منتشر شد.۳ اشاره ای بر پیش از تاریخ دامغان ویژگی اثر : منتشر شده در مجموعه بناها و شهر دامغان به کوشش م.م فلامکی ، نشر فضا ، سال ۱۳۶۸۴ انتقال اندیشه : سوسک مصری در دشت قزوین ویژگی اثر : منتشر شده در شماره های پیاپی ۱۳ و ۱۴ نشریه باستان شناسی و تاریخ ، اسفند ۱۳۷۲٫۵ باستان شناسی چیست و باستان شناس کیست ویژگی اثر : منتشر شده در جلد دوم مجموعه مرز پر گهر، نامگانی استاد علی سامی، (۲۸ مقاله در زمینه های باستان شناسی، فرهنگ و ادب، تاریخ و هنر ایران)، به کوشش دکتر طاووسی، ۱۳۷۲۶ بافت روستای پیش از تاریخ زاغه ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه شماره ۶ ساختمان آبان ماه ۱۳۶۷٫۷ بررسی طبقه اجتماعی در دوران استقرار در روستا براساس روش تدفین در زاغه ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه باستان شناسی و تاریخ ، بهار و تابستان ۱۳۶۷۸ بررسی مطالعات باستان شناسی در ایران ویژگی اثر : منتشر شده در مجموعه مقالات نخستین انجمن واره بررسی مسایل ایران شناسی به کوشش علی موسوی گرمارودی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه ، تهران ۱۳۶۹۹ پیشنهادی برای ترتیب آرشیوی از آثار غیر منقول فرهنگی ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه باستان شناسی و تاریخ ، شماره دوم بهار و تابستان ۱۳۶۸۱۰ تاملی در علل جابه جایی استقرارهای پیش از تاریخ در حاشیه کویر در فلات مرکزی ایران ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه باستان شناسی و تاریخ، شماره پیاپی ۸و۹ اسفند ماه ۱۳۶۹٫۱۱ تپه زاغه: تحلیلی اجمالی از منازل مسکونی ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه باستان شناسی و تاریخ، شماره اول و دوم آبان ماه ۱۳۷۱۱۲ تصویری از پوشش گیاهی و حیوانی حاشیه کویر در ۷۰۰۰ سال پیش ویژگی اثر : منتشر شده در مجموعه مقالات سمینار مسایل مناطق بیابانی و کویری ایران، مرکز تحقیقات کویری و بیابانی ایران، در سال ۱۳۷۱۱۳ سفالهای هزاره پنجم قبل از میلاد میدان باستانی دلازیان سمنان ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه اثر شماره های ۱۲و ۱۳ و ۱۴ که توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در سال ۱۳۶۵ منتشر شد.۱۴ شهر نشینی و شهر سازی از آغاز تا هزاره پنجم پیش از میلاد ویژگی اثر : منتشر شده در مجموعه نظری اجمالی به شهر و شهرسازی در ایران به کوشش محمد یوسف کیانی در سال ۱۳۶۵۱۵ مروری بر تاریخچه مطالعات باستان شناسی در ایران ویژگی اثر : منتشر شده در شماره دوم نشریه باستان شناسی و تاریخ ، بهار و تابستان ۱۳۶۶۱۶ مسئله سفال خاکستری رنگ در ایران ویژگی اثر : دیباچه ای بر کتاب تهران سه هزار و دویست ساله براساس کاوش های باستان شناسی. نشر فضا ۱۳۷۰۱۷ مقدمه ای بر شهرنشینی ویژگی اثر : دیباچه ای بر کتاب نخستین شهر ، تالیف روث وایت هاوس، ترجمه مهدی سحابی، تهران ۱۳۶۹۱۸ نخستین مورخ ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه دانشنامه ، نشریه دانشگاه آزاد اسلامی، سال اول . شماره ۱٫ ۱۳۶۹۱۹ نقش موزه ها در تعلیم و تربیت ویژگی اثر : منتشر شده در نشریه میراث فرهنگی ، شماره سوم و چهارم ، پاییز ۱۳۷۰

منابع زندگینامه: باستان پژوهی، ویژه نامه سمینار نقش دانشگاه تهران در روند مطالعات باستان شنااسی کشور، زمستان ۱۳۷۹         
فعالیتها: • جغرافیا – باستان شناسی

 


مطالب مشابه :


اخبار دانشگاه آزاد محلات

محلاتی ها - اخبار دانشگاه آزاد محلات - السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین - محلاتی ها
آفرینش انسان در تاریخ اساطیری ملل مختلف (مطلب علمی)

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد محلات - آفرینش انسان در تاریخ اساطیری ملل مختلف (مطلب علمی
دیکشنری

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد محلات - دیکشنری - انجمن باستان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی
معرفی گرایشهای باستان شناسی (باستان شناسی زیر اب در ایران)

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد محلات - معرفی گرایشهای باستان شناسی (باستان شناسی زیر اب در
نقالی

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد محلات - نقالی - انجمن باستان شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد
شگفتیهای آسمان از منظر قرآن

انجمن نجوم دانشگاه آزاد محلات - شگفتیهای آسمان از منظر قرآن - Astrology Society University Of
دکتر تورج دریایی

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد محلات - دکتر تورج دریایی - انجمن باستان شناسی دانشگاه ازاد
دکتر صادق ملک شهمیرزادی

انجمن باستان شناسی دانشگاه آزاد محلات - دکتر صادق ملک شهمیرزادی - انجمن باستان شناسی
اثبات شق القمر توسط ناسا

انجمن نجوم دانشگاه آزاد محلات - اثبات شق القمر توسط ناسا - Astrology Society University Of
دانلود فیلم ۲۰۱۲

انجمن نجوم دانشگاه آزاد محلات - دانلود فیلم ۲۰۱۲ - Astrology Society University Of Mahallat
برچسب :