ساخت کاردستی با روزنامه باطله

در این قسمت می توانید نمونه هایی زیبا و خلاقانه از کارهای هنری با روزنامه را تماشا کنید .

کار دستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کار دستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کار دستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه

کار دستی با روزنامه

کاردستی با روزنامه


مطالب مشابه :


ساخت کاردستی با روزنامه باطله

کار دستی با روزنامه. کار دستی با
آموزش کاردستی با وسایل دوریختنی

این کار دستی جالب و زیبا توجه نمایید که کار با قیچی، مهارت روزنامه باطله، چسب
جدول فعالیت های یادگیری –کار دستی ( اول ابتدایی)

جدول فعالیت های یادگیری –کار دستی 1- کار با مواد موجود طبیعی روزنامه های
ساخت دکوریهای خوشگل با کمتر از 1000تومان!

در یک فضای باز با پوششی از روزنامه توپهای تهیه شده را با اسپری سیاه کنید و کار دستی
واحد کار سلام

کسی سلام می کنیم یعنی اینکه من با تو ها و روزنامه های مختلف را در کار دستی
برچسب :