کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سال 1388،نفرات برتر کنکور 1388:

مهم

درصدهای نفرات برتر هرسال با توجه به سختی و یا آسانی هر درس سال به سال تغییر می کند و قابل تعمیم به همه سال ها نیست این مطلب فقط در جهت اطلاع زسانی است

نکته جالب توجه اینجاست که هیچ یک از نفرات برتر در کلاس ها و کنکور های آزمایشی هیچ موسسه ای شرکت نکرده اند .

روی ادامه مطلب کلیک کنید

 آقای سلمان شریف آذر رتبه 3 رشته مهندسی آبیاری -منابع آب

زبان سفید

ریاضیات 9/ 68 درصد

هیدرولیک 66/58 درصد

هیدرولوژی 72 درصد

آمار 67/54 درصد

مدیریت منابع اب 33/41 درصد

معدل 55/15 

آقای حسن تقی جراح رتبه 4 ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

زبان 7/7 درصد

ریاضیات 48 درصد

ماشین های کشاورزی 59 درصد

موتور تراکتور 49 درصد

مقاومت مصالح 44 درصد

معدل 58/15

آقای مالک یزدانی امیرلو رتبه 1 ارشد علف های هرز

زبان سفید

اصول زراعت 55 درصد

اصول باغبانی 80 درصد

علف های هرز 67 درصد

گیاهشناسی 56 درصد

آفات و بیماری ها 27 درصد

معدل 50/15

آقای مراد محمدی رتبه 6 زراعت

زبان 14 درصد

زراعت 48 درصد

فیزیولوژی گیاهان زراعی 74 درصد

طرح و آزمایشات کشاورزی 69 درصد

اکولوژی 82 درصد

خاک شناسی 82 درصد

معدل  20/15

خانم اکبرپور رتبه 1 ارشد علوم تکنولوژی بذر

زبان سفید

زراعت 70 درصد

فیزیولوژی گیاهان زراعی 72 درصد

اکولوژی 74 درصد

بیوشیمی 84 درصد

کنترل و گواهی بذر 33 درصد

معدل 50/16

آقای مرتضی تاری پناه رتبه 5 جنگل داری

زبان سفید

جنگل شناسی و اکولوژی 11/71

جنگل داری وآمار 33/73

بهره برداری و حمل ونقل 67/76

قوانین و اقتصاد 11/71

معدل 42/16

آقای مسلم  فتحی پور رتبه 3 اصلاح نباتات

زبان سفید

ژنتیک 80 درصد

اصلاح نباتات 65 درصد

طرح آماری 80 درصد

آمار و احتمالات 63 درصد

زراعت 40 درصد

معدل 32/16

آقای مجید قلی زاده رتبه 5 حشره شناسی کشاورزی

زبان 4/14

جانورشناسی 7/63

حشره شناسی 8/78

آفات 4/74

اصول مبارزه و سم شناسی 8/78

معدل 66/17

خانم ملکی رتبه 2 ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

زبان 10 درصد

آفات وبیماری ها 20 درصد

ژنتیک 86 درصد

بیوشیمی 86 درصد

اصلاح نباتات 65 درصد

فیزیولوژی گیاهی 72 درصد

معدل 98/16

منبع مشخص نیست؟

ارائه جزوات معتبر درسی و دانشگاهی درسراسر ایران
آیا میخواهید به طور تضمینی ۱۰۰٪ در آزمون ارشد موفق شوید؟
AloneFarmer.ir


مطالب مشابه :


کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد سال 1388،نفرات برتر کنکور 1388:

سال 1388،نفرات برتر کنکور های برتر ارشد مهندسی کارنامه رتبه های برتر رشته
بهترین منابع كنكور كارشناسي ارشد سال 92 مهندسی شیمی

دوره كارشناسی ارشد مهندسی شیمی همچون ارشد کارنامه و نفرات برتر کنکور ارشد
ظرفیت پذیرش دانشجوی ارشد در رشته مهندسی شیمی ( کد گروه ۱۲۵۷) در کنکور ۱۳۸۸

ظرفیت ارشد مهندسی شیمی در کنکور دانشجویی ارشد کارنامه و نفرات برتر کنکور ارشد
مشاوره آزمون کارشناسی ارشد مهندسي شيمي (كد:1257)

مصاحبه رتبه برتر مهندسی جزئیات توزیع و رفع نقص کارت کنکور ارشد 90 نفرات برتر کنکور90
نفرات برتر کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد سال91معرفی شدند

کارنامه کنکور فنی های ریاضی و فنی مهندسی علوم تجربی نفرات برتر کنکور,
روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور

روش های مطالعه نفرات برتر کنکور روش خواندن درس شیمی, دانشجویی ارشد کارنامه و درصدهای
برچسب :