اعداد به فرانسه

 

اعداد از ٠ تا ٩ به این شرحه :
0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf

زِغُ ، اَ ، دُ ، تخوآ ،کَتخ ، سَنک ، سیس ، سِت ، ویت ، نُف

لطفا" برای ادامه ، بر روی ادامه مطلب کلیک بفرمایید


و از ١٠ الی ١٩ به این شرحه :

10 dix
11 onze
12 Douze
13 treize
14 quatorze 
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf

دیس ، اُنز ، دوز ، تخِز ، کَتُغز ، کَنز ، سِز ، دی سِت ، دیز ویت ، دیز نُف .

از ٢٠ الی ٢٩ :

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf

 وَن ، وَن تِ اَ ، وَن دُ ، وَن تخوآ ، وَن کَتخ ، وَن سَنک ، وَن سیس ، وَن سِت ، وَن ویت ، وَن نُف

از ٣٠ الی ٣٩ :

30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit
39 trente-neu

 تخانت ، تخانتِ اَ ، تخانت دُ ، تخانت تخوآ ، تخانت کَتخ ، تخانت سَنک ، تخانت سیس ، تخانت سِت ، تخانت ویت ، تخانت نُف .

توجه ! تلفظ ٣٠ رو من مجبور شدم "تخانت" بنویسم . در صورتیکه واقعا" تخانت نیست! شما باید یه چیزی بین "تخانت" و "تغانت" تلفظ کنید . یعنی نه "خ" کامل ! نه "غ" کامل . یه جورایی تو دماغی تلفظ کنید . پس هر جا به حرف r برخوردید ، اون رو نه خ تلفظ کنید و نه غ ، به همون روشی که گفتم یه چیزی مثل خ متمایل به غ .

یه چیز دیگه ... ما تو زبان فارسی ، هیچوقت دو حرف بی صدا رو پشت سر هم تلفظ نمیکنیم . در صورتیکه تو زبان فرانسه به وفور مجبور میشید دو حرف بی صدا رو پشت سر هم تلفظ کنید . مثل همین "تخانت" که حروف اول و دوم (حرف ت و حرف خ) روشون اعراب نذاشتم ، یعنی بیصدا (ساکن) هستن . یکم در اوایل تلفظشون سخته ، اما به مرور و با تمرین میتونید همچون یک پاریسی تلفظ کنید و حالشو ببرید .

خب و اما ۴٠ تا ۴٩ :

40 quarante
41 quarante et un
42 quarante-deux
43 quarante-trois
44 quarante-quatre
45 quarante-cinq
46 quarante-six
47 quarante-sept
48 quarante-huit
49 quarante-neuf

کَغانت ، کَغانتِ اَ ، کَغانت دُ ، کَغانت تخوآ ، کَغانت کَتخ ، کَغانت سَنک ، کَغانت سیس ، کَغانت سِت ، کَغانت ویت ، کَغانت نُف .

اعداد 50 تا 59 :

50 cinquante
51 cinquante et un
52 cinquante-deux
53 cinquante-trois
54 cinquante-quatre
55 cinquante-cinq
56 cinquante-six
57 cinquante-sept
58 cinquante-huit
59 cinquante-neuf

سَنکانت ، سَنکانتِ اَ ، سَنکانت دُ ، سَنکانت تخوآ ، سَنکانت کَتخ ، سَنکانت سَنک ، سَنکانت سیس ، سَنکانت سِت ، سَنکانت ویت ، سَنکانت نُف .

و اما اعداد 60 تا 79 که یکم نکته داره ! خوب توجه کنید !!!

60 soixante 70 soixante-dix
61 soixante et un 71 soixante et onze
62 soixante-deux 72 soixante-douze
63 soixante-trois 73 soixante-treize
64 soixante-quatre 74 soixante-quatorze
65 soixante-cinq 75 soixante-quinze
66 soixante-six 76 soixante-seize
67 soixante-sept 77 soixante-dix-sept
68 soixante-huit 78 soixante-dix-huit
69 soixante-neuf 79 soixante-dix-neuf

سو اَسانت ، سو اَسانتِ اَ ، سواَسانت دُ ، سو اَسانت تخوآ ، سو اَسانت کَتخ ، سو اَسانت سَنک ، سو اَسانت سیس ، سو اَسانت سِت ، سو اَسانت ویت ، سو اَسانت نُف ، سو اَسانت دیس ، سو اَسانت اُنز ، سو اَسانت دوز ، سو اَسانت تخِز ، سو اَسانت کَتُغز ، سو اَسانت کَنز ، سو اَسانت سِز ، سو اَسانت دی سِت ، سو اَسانت دیز ویت ، سو اَسانت دیز نُف .

توجه !!!

 همونطور که در بالا میبینید همه چیز تا عدد 69 طبیعیه ! یعنی عین اعداد تو زبان خودمونه . یعنی دقیقا" میگیم ، شصت ، شصت و یک ، شصت و دو .... شصت و نه .

ولی نکته اینجاست که در زبان فرانسه از اینجا به بعد همه چیز بی قاعده میشه! یعنی بجای اینکه بگیم "هفتاد" میگیم "شصت ده" ، و بجای "هفتاد و یک" میگیم "شصت یازده" ، شصت دوازده ، شصت سیزده ..... تا شصت نوزده (که همون 79 خودمونه) .

اما نکته جالبتر اینجاست ، به اعداد 80 تا 99 توجه کنید :

80 quatre-vingts 90 quatre-vingt-dix
81 quatre-vingt-un 91 quatre-vingt-onze
82 quatre-vingt-deux 92 quatre-vingt-douze
83 quatre-vingt-trois 93 quatre-vingt-treize
84 quatre-vingt-quatre 94 quatre-vingt-quatorze
85 quatre-vingt-cinq 95 quatre-vingt-quinze
86 quatre-vingt-six 96 quatre-vingt-seize
87 quatre-vingt-sept 97 quatre-vingt-dix-sept
88 quatre-vingt-huit 98 quatre-vingt-dix-huit
89 quatre-vingt-neuf 99 quatre-vingt-dix-neuf

کتخُ وَن ، کَتخُ وَن اَ ، کَتخُ وَن دُ ، کَتخُ وَن تخوآ ، .... کَتخُ وَن نُف ، کَتخُ وَن دیس ، کَتخُ وَن اُنز ، کَتخُ وَن دوز ، ... کَتخُ وَن دیز نُف .

در زبان فرانسه عدد 80 رو میگن (چهار بیست) ، حالا چرا ؟ باور کنید خودشون هم نمیدونن چرا ! یعنی به جای اینکه بگن هشتاد و یک ، میگن (چهار بیست یک) و به جای اینکه بگن هشتاد و دو ، میگن (چهار بیست دو) ، در مورد 90 تا 99 ، همونطور که میبینید ، باز هم همون قصه تکرار میشه ، یعنی مثل اعداد 70 تا 79 که میخوندیمشون شصت ده ، شصت یازده ، شصت دوازده .... ، اعداد 90 تا 99 رو هم میخونیم  چهار بیست ده ، چهار بیست یازده ، چهار بیست دوازده ..... تا چهار بیست نوزده .

میدونم قاطی کردین ، مهم نیست ، طبیعیه . با یکم تمرین کاملا" جا میافته براتون. سختی اعداد فقط تو همین 70 تا 99 خلاصه میشه . چون برای بقیه اعداد یعنی از 100 به بالا به همین روش عمل میکنیم . (مثل عدد 170 که خونده میشه صد شصت ده) . یعنی فقط یه صد اولش اضافه میکنیم) والسلام .

و اما عدد صد به بالا :

100 cent
101 cent un
102 cent deux
200 deux cents
300 trois cents
400 quatre cents
 

سان ، سان اَ ، سان دُ ...... دُ سان ، تخوآ سان ، کَتخ سان و الی آخر . یعنی با فرمول اولیه که در بالا توضیح دادم فقط یه "سان" (صد) اولش اضافه میکنید .

در مورد 200 و 300 و چهارصد تا 900 هم که مشخصه ،‌ قبل از سان (صد) ، deux , trois , quatre  الی neuf اضافه میکنیم . اما یادمون نره که از 200 به بالا حتما" cents رو با S آخر (جمع) مینویسیم .

حالا برای اینکه مطلب بطور کامل و با تلفظ فرانسوی براتون جا بیافته ، فایل صوتی زیر رو دانلود کنید ، ضمنا" یه نکته تو فایل صوتی زیر هست ، و اون اینه که اعداد هفتاد ، هشتاد و نود رو یکبار به صورت طبیعی (فرانسوی) بیان کرده و یک بار به صورت بلژیکی و سوئیسی ، با عنوان های (Septante - Octante - Nonante ) اصلا" به این سه عدد با لهجه های سوئیسی و بلژیکی توجه نکنید و حفظشون نکنید .

 

برای دانلود فایل صوتی اعداد کلیک کنید (حجم فایل 1 مگا بایت)

این هم متن فایل صوتی بالا با تلفظ :

Zero Zéro /zeʀo/
One   Un /õ/
Two Deux /d/
Three Trois /tʀwɑ/
Four Quatre /katʀ/
Five Cinq /sɛ̃k/
Six Six /sis/
Seven Sept /sɛt/
Eight Huit /ʽɥit/
Nine Neuf /nof/
Ten Dix /dis/
Eleven Onze /ɔ̃z/
Twelve Douze /duz/
Thirteen Treize /tʀɛz/
Fourteen Quatorze /katɔʀz/
Fifteen Quinze /kɛ̃z/
Sixteen Seize /sɛz/
Seventeen Dix-sept /disɛt/
Eighteen Dix-huit /dizɥit/
Nineteen Dix-neuf /diznof/
Twenty Vingt /vɛ̃/
Twenty-one Vingt et un /vɛ̃t e õ/
Twenty-two Vingt-deux /vɛ̃ d/
Twenty-three Vingt-trois /vɛ̃ tʀwɑ/
Thirty Trente /tʀɑ̃t/
Thirty-one Trente et un /tʀɑ̃t e õ/
Thirty-two Trente-deux /tʀɑ̃t d/
Forty Quarante /kaʀɑ̃t/
Fifty Cinquante /sɛ̃kɑ̃t/
Sixty Soixante /swasɑ̃t/
Seventy Soixante-dix /swasɑ̃tdis/
(Belgium & Switzerland) Septante /sɛptɑ̃t/
Seventy-one Soixante et onze /swasɑ̃t e ɔ̃z/
Seventy-two Soixante-douze /swasɑ̃t duz/
Eighty Quatre-vingts /katʀəvɛ̃/
(Belgium & Switzerland) Octante /ɔktɑ̃t/
Eighty-one Quatre-vingt-un /katʀəvɛ̃ tõ/
Eighty-two Quatre-vingt-deux /katʀəvɛ̃ d/
Ninety Quatre-vingt-dix /katʀəvɛ̃ dis/
(Belgium & Switzerland) Nonante /nɔnɑ̃t/
Ninety-one Quatre-vingt-onze /katʀəvɛ̃ ɔ̃z/
Ninety-two Quatre-vingt-douze /katʀəvɛ̃ duz/
One Hundred Cent /sɑ̃/
One Hundred One Cent un /sɑ̃ õ/
Two Hundred Deux cents /d sɑ̃/
Two Hundred One Deux cents un /d sɑ̃ õ/
Thousand Mille /mil/
Two Thousand Deux mille /d mil/
Million Un million /õ miljɔ̃/
Billion Un milliard /õ miljaʀ/
 

امیدوارم بدردتون خورده باشه ، (نظر یادتون نره) .

منبع:یادگرفتن زبان فرانسه


مطالب مشابه :


دانلود دیکشنری فرانسوی به فارسی pmd

دانلود دیکشنری فرانسوی به فارسی است این دیکشنری با دانلود دیکشنری فرانسه به
دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی جدید توکان برای کامپیوتر - Tokan Dictionary

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی - دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی جدید دانلود رایگان کتاب
دانلود برنامه دیکشنری هوشمند برای اندروید

دانلود برنامه دیکشنری هوشمند بازار برای آندروید به رایگان تلفظ به پنجره
مجموعه دیکشنری برای موبایل - siemens.nokia.sony.motorola.samsung java.symbian series 60.symbian seri

دانلود رایگان بالعکس شامل انگلیسی به فرانسه خواندن کلمات همراه با 15 دیکشنری
دیکشنری های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی آن لاین

و انگلیسی به فارسی آن در این زمینه به منظور آشنایی با تلفظ دانلود رایگان
دیکشنریها(با سپاس از اندیشه آسمانی عزیز)

دیکشنری رایگان انگلیسی به فارسی، عربی، فرانسه انگیسی به انگلیسی همراه با تلفظ
اعداد به فرانسه

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی - اعداد به کامل و با تلفظ فرانسوی دانلود رایگان
اعداد در زبان فرانسه

عدد یک در زبان فرانسه به صورت ق) نزدیک به (خ) باید تلفظ دانلود رایگان بهترین کتاب
برچسب :