شرکت پترو پایدار ایرانیان و شرکت پترو سینا از زیر مجموعه های قرارگاه خاتم در پارس جنوبی فعال هستند .

شرکت پترو پایدار ایرانیان و شرکت پترو سینا از زیر مجموعه های قرارگاه خاتم در پارس جنوبی فعال هستند ...

نگاهی به فازهای 13، 14، 19 و 22 ، 23 ،24 پارس جنوبی و پیمانکاران آن...


طبق اطلاعات ارسالی از سوی شرکت نفت و گاز پارس مشخصات فازهای 13، 14، 19 و 24-22 پارس جنوبی و پیمانکاران آن بشرح ذیل است...

 

فاز13:

 1. ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 2. تاسیسات دریایی

 - تعداد چاه: 38 حلقه

 - تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز

 - خطوط لوله دریایی:

 · خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .

 · خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 14 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.

 3. پالایشگاه خشکی

 در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:

 - 50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.

- 1/1 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.

 - 77 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.

 - یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

محصولات جانبی:

گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.

پیمانکار(مشارکت):

     * شرکت پترو پایدار ایرانیان
 
    * شرکت مپنا

    * صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)

فاز14:

 1. ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 2. تاسیسات دریایی

- تعداد چاه: 44 حلقه

 - تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز

- خطوط لوله دریایی:

· خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .

· خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 18 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.

3. پالایشگاه خشکی

در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:

 - 50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.

- 1/1 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.

 - 77 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.

 - یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

 محصولات جانبی:
 
گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.

پیمانکار(مشارکت):

    * سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایرا ن (ایدرو)

    * شرکت ملی حفاری

     * شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

 فاز19:

1- ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.

 2- تاسیسات دریایی

 - تعداد چاه: 21 حلقه( حفاری 15 حلقه چاه جدید + 6 حلقه چاه سکوی SPD2 فاز1)

- تعداد سکوهای دریائی: 4سکو (2 سکوی اصلی+ 2 سکوی اقماری).

 * سکوی موجود SPD2 فاز 1 به عنوان یکی از دو سکوی اقماری خواهد بود.

· خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .

· خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 اینچی پوشش دار (Cladded)انتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 12 کیلومتر .

 3- پالایشگاه خشکی

 در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:

 - 50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.

 - 1/1 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.

 - 77 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.

 - یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

 محصولات جانبی:
 
گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روزجهت صادرات.

 پیمانکار(مشارکت):

· شرکت پتروپارس

· شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران

فازهای 24-22:
 
1- ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
 
2- تاسیسات دریایی

 - تعداد چاه: 38 حلقه

 - تعداد سکوهای دریائی: 4 سکو هر یک جهت تولید 500 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز

- خطوط لوله دریایی:

 · خطوط لوله اصلی :دو خط 32 اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول 260 کیلو متر بهمراه دو رشته خط 5/4 اینچ تزریق MEG .
 
· خطوط لوله Infield : دو رشته خط 18 و 20 اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا" بطول 14 کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله 5/4 اینچی تزریق MEG.

3- پالایشگاه خشکی

در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:

- 50 میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.

- 1/1 میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.

- 77 هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
 
- یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.
 
محصولات جانبی:

گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) 400 تن در روز جهت صادرات.


مطالب مشابه :


تماس با ما

شرکت پترو کرات پارس (سهامی خاص) - تماس با ما - (خرید مواد شیمیایی ) تامین کننده مواد شیمیایی
آگهی استخدام شرکت پتروشیمی پترو پارس-مهر 92

آگهی استخدام - آگهی استخدام شرکت پتروشیمی پترو پارس-مهر 92 - صفحه ي نخست Email
شرکت پترو پایدار ایرانیان و شرکت پترو سینا از زیر مجموعه های قرارگاه خاتم در پارس جنوبی فعال هستند .

شرکت پترو پایدار ایرانیان و شرکت پترو سینا از زیر مجموعه های قرارگاه خاتم در پارس جنوبی
استخدام در شرکت پتروپارس

تجربه کار در صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و پارس جنوبی، سابقه کار در شرکت‌های پیمانکاری
ارائه مدل فازي رتبه‌بندي ريسك در پروژه‌هاي حفاري شركت پترو پارس

Amiteess - ارائه مدل فازي رتبه‌بندي ريسك در پروژه‌هاي حفاري شركت پترو پارس - Project Manager, Project Control
پترو شیمی

وبلاگ تخصصی شیمی( شیمی یعنی زندگی) - پترو شیمی از قبيل ميادين گاز پارس جنوبي
مديرعامل پتروپارس: ايران در بومي سازي صنعت نفت و گاز به موفقيتهاي خوبي دست يافته است

اصفهان- مدير عامل شركت پترو پارس با بيان اينكه بسياري از امور در بخش نفت و گاز كشور توسط
برچسب :