مجوزهاي صنعتي، صنايع کشاورزی و فرايند اخذ

1-2- شرایط عمومی متقاضیان دریافت جواز تاسیس

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی؛

2- دارا بودن برگ پایان خدمت یا معافیت دائم؛

3- دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن؛

1-3- گردش کار صدور مجوزهای صنعتی صنایع روستایی

1- صدور جواز تاسیس:

متقاضیان احداث واحدهای صنایع روستایی در این مرحله باید به جهاد کشاورزی شهرستان و یا استان مراجعه و نسبت به دریافت پرسشنامه تاسیس صنایع روستایی اقدام و پس از تکمیل در اختیار معاونت عمران و صنایع روستایی استان قرار دهند. در صورت تایید، جواز تاسیس صنایع روستایی صادر و در غیر این صورت عدم موافقت با طرح پیشنهادی به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

1-4- تعهدات و وظیف دارندگان جواز تاسیس

الف) تعهدات عمومی دارندگان جواز تاسیس:

1- رعایت ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست درخصوص محل استقرار و نحوه بهره برداری از واحدهای صنعتی؛

2- رعایت ضوابط و مقررات وزارت کار درخصوص حفاظت و بهداشت کار؛

3- متقاضی بدون اجازه جهاد کشاورزی حق فروش و یا انتقال جواز تاسیس را به فرد دیگری ندارد؛

4- جواز تاسیس حقی را برای دارنده آن در مورد درخواست جلوگیری جواز تاسیس مشابه ایجاد نمی نماید؛

5- تامین کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرح در مرحله احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری به عهده دارنده جواز تاسیس بوده و وزارت جهاد کشاورزی هیچ گونه تعهدی نسبت به تامین آن ندارد؛

6- دارنده جواز تاسیس موظف است در زمان مقرر (زمان اعتبار جواز تاسیس) نسبت به احداث واحد تولیدی (احداث ساتمان، تجهیز و نصب ماشین آلات و تجهیزات) اقدام و در پایان زمان مقرر نسبت به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

ب) وظیف اجرایی دارندگان جواز تاسیس:

1- تهیه زمین (مطابق ضوابط محل استقرار واحدهای صنعتی اعلام شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست)؛

2- اخذ پروانه ساختمانی از بخشداری محل یا مراجعه وابسته به آن؛

3- احداث ساختمان و محوطه؛

4- تاسیسات آب و برق کارخانه؛

5- تهیه و نصب ماشین آلات و تجهیزات؛

دارنده جواز تاسیس موظف است گزارش اقدام های انجام شده خود را در زمان های تعیین شده به وسیله فرم های مخصوص، که توسط جهاد کشاورزی تهیه گردیده، به جهاد کشاورزی استان ارسال نماید.

2- صدور پروانه بهره برداری

دارندگان جواز تاسیس صنایع روستایی پس از انجام مراحل احداث، تجهیز و نصب ماشین آلات طرح خود باید به جهاد کشاورزی استان مراجعه و نسبت به ارایه تقاضای صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.

متقاضی موظف است در رابطه با این مرحله از کار موارد ذیل را رعایت نماید.

الف) شرایط صدور پروانه بهره برداری

پس از درخواست متقاضی مبنی بر صدور پروانه بهره برداری، کارشناس جهاد از طرح بازدید و گزارشی از چگونگی پیشرفت طرح تهیه و تنظیم می نماید. در صورتی که کلیه مراحل طرح و اقدام های لازم شامل: اتمام عملیات ساختمانی، تاسیساتی، نصب و راه اندازی ماشین آلات انجام شده و به مرحله تولید رسیده باشد، معاونت عمران و صنایع روستایی اقدام به صدور پروانه بهره برداری خواهد نمود.

این اقدامات عبارتند از:

1- اتمام کارهای ساختمانی؛

2- نصب و راه اندازي كليه ماشين‌آلات داخلي و خارجي؛

3- اخذ تاییدیه از سازمان محیط زیست؛

4- اخذ تاییدیه از وزارت کار و اموراجتماعی (بهداشت محیط)؛

5- اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد واحدهای تولیدی مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی.

ب) تعهدات عمومی دارندگان پروانه بهره برداری

1- اخذ پروانه استاندارد در مورد کالاهایی که اجرای استاندارد آنها اجباری است، از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بر روی کلیه محصولات تولیدی باید مشخصات اصلی آن و در موارد لازم، تاریخ مصرف شرایط نگه داری و عبارت ساخت جمهوری اسلامی ایران و شماره پروانه بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی همراه با نام کارخانه تولیدی درج گردد.

2- دارنده پروانه بهره برداری بر حسب مورد موظف به چاپ و انتشار بروشور مشخصات فنی و دستورالعمل چگونگی مصرف و نگه داری و تعمیر کالاهای تولیدی است.

3- دارنده پروانه بهره برداری موظف است در هر زمان تسهیلات لازم را برای بازدید و کسب اطلاعات فنی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی فراهم و آمار و اطلاعات تولید، فروش و مواد دیگر را در صورت نیاز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد؛

4- دارنده پروانه بهره برداري موظف به رعايت قوانين و مقررات کشور در مورد تولید، فروش و توزیع محصولات تولیدی خود می باشد؛

5- هرگونه تغییر در خط تولید و یا توسعه در جهت افزایش تعداد ماشین آلات و زیربنای واحد تولیدی، موکول به اخذ موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

6- اعتبار پروانه بهره برداری موکول و مشروط به حفظ و بقای زمین ساختمان و تاسیسات ماشین الات تولیدی می باشد.

7- صدور پروانه بهره برداری حقی برای دارنده آن در مورد درخواست جلوگیری از صدور پروانه های مشابه ایجاد نمی نماید.


جهت تماس با ما  اینجا کلیک کنید.مطالب مرتبط لیست 1

مطالب مرتبط لیست 2

مطالب مرتبط لیست 3

مطالب مرتبط لیست 4

مطالب مرتبط لیست 5

©برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی امکان پذیر است .


مطالب مشابه :


مجوزهاي صنعتي، صنايع کشاورزی و فرايند اخذ

باید به جهاد کشاورزی شهرستان و و انتشار بروشور مشخصات فنی طرح های توجیهی
مقاله: علت آموزش و ترویج کشاورزی

زیست و رشته های کشاورزی جهاد کشاورزی و آموزش کشاورزی مشغول در طرح نظارت
چکیده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

* مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغات ، وزارت جهاد کشاورزی است و نهاد های عمومی بروشور ترویجی
ساخت دستگاه تعیین کننده نیازآبی زمین های کشاورزی

زمین های کشاورزی ، برای جهاد کشاورزی استان ، مهندس احمد بایبوردی مجری طرح و رئیس
استاندارد مدرسه رادیویی و تلویزیونی

وزارت جهاد کشاورزی. و تلویزیونی، بروشور جهاد (واحد رسانه های
بیماری بلاست برنج

وزارت جهاد کشاورزی. بروشور تبلیغاتی سموم شرکت بایر آلمان. تحقیق طرح برنج تنکابن.
برنامه‌های هفته کتاب

* سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - طرح توزیع بروشور وزارت جهاد کشاورزی
برچسب :