خشونت خانوادگی، آمار و بررسی خشونت خانوادگی - خانواده آکا - مقاله خشونت در خانواده

در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی در مورد خشونت خانوادگی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

برگزیده ها: سه دهه تحقیق در مورد خشونت خانوادگی مشخص کرد که در خشونت های خانوادگی بیشترین صدمات به اعضای ضعیف در خانواده وارد می شود.

مقاله خشونت در خانواده

مقاله خشونت در خانواده

خشونت خانوادگی

علاوه بر زنان و کودکان ، خشونت علیه مردان نیز دیده شده است که اگر هم مرد کتک خورده ای وجود داشته باشد درصد ناچیزی از قربانی ها را شامل می شود بنابراین خشونت علیه زنان و کودکان رایج ترین نوع خشونت است .در اثر دگرگونیهای قرن 20 و  تغییراتی که در قانون، کسب حقوق مدنی برای زنان و توجه خاصی به کودکان  ایجاد گردید  خشونت که تا آن زمان جزئی از زندگی روزمره بود به رفتاری ناپسند تبدیل شد و از محدوده عمومی به محدوده خصوصی کشیده شد .

خشونت خانوادگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی، هدف اصلی خشونت خانگی کودکان خردسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت شوهران علیه زنان است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی است که میزان خشونت خانگی را افزایش می دهد.

برگزیده ها: در سال های اخیر طبق آمارهای منتشر شده یک سوم از زنانی که در آمریکا به قتل می رسند توسط همسران سابق یا فعلی خود کشته می شوند و خانه های امن نیز جمعیت عظیمی از زنان را در خود پناه داده است و این دو مورد نشان دهنده خشونت سنگین خانوادگی است .

انواع خشونت های خانگی

  • خشونت فیزیکی: کتک زدن، قطع عضو، قتل
  • خشونت جنسی: تجاوز، سوءاستفاده جنسی، قوادی
  • خشونت روانی: باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک
  • محرومیت و محدودیت: از بین بردن استقلال مالی، مصادره اموال، از خود بیگانگی

مهاجرت خانواده از روستا به شهر و آشنا شدن با مسائل فرهنگی و اجتماعی جدید که با باور ها و عقاید قدیم در تضاد باشد خصوصا اگر زن و مرد پختگی فرهنگی و علمی کافی را نداشته باشند، می تواند باعث ایجاد خشونت در خانه شود. در حال حاضر خشونت فیزیکی در جامعه نقش کم رنگ تری دارد و بیشتر زنان از خشونت های روانی رنج می برند و آزارهای روانی طیف بیشتری از زنان را به دام آسیب های خود می کشاند که شامل اهانت به عقاید، تحقیر و کم توجهی مرد به زن است.

شیوع خشونت در بین افراد متاهل بیشتر است
شیوع خشونت های فیزیکی و روانی را در بین افراد متاهل بیشتر می باشد و متاسفانه بیشتر زنان جامعه ما خط قرمز مانند پرهیز از قلیان یا حضور به موقع در خانه برای شوهرانشان تعیین نمی کنند و همچنین با آموزش مهارت های زندگی مانند نحوه بازگوکردن خواسته هایشان آشنا نیستند که باید در این زمینه مهارت های لازم را کسب کنند.

خشونت خانگی و فرزندان
فرزندانی که شاهد این خشونتها هستند همواره دچار ضربه های عاطفی می شوند که در زندگی آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت. این فرزندان از اختلال استرس پس از سانحهرنج می برند. تمرکز خود را از دست می دهند و دچار بی خوابی، بی اشتها یی و تاخیر در رشد می شوند.

در مورد این فرزندان به اشتباه تشخیص کمبود محبت داده می شود و از آنها پرسش نمی شود که آیا شاهد خشونت بوده اند. پسرانی که شاهد خشونت پدر انشان برمادرانشان بوده اند به احتمال قوی خود نیز در زندگی زناشویی آینده این خشونت را باز تولید خواهند کرد. افسردگی ، اعتیاد به مواد مخدر، الکل، بزهکاری و فرار از خانه در میان آنان شایع تر است؛ و در نهایت اینکه فرزندانی که شاهد خشونت جسمی و جنسی بر مادران خود هستند خود نیز می توانند قربانی این خشونتها باشند.

ویرایش و تلخیص: بخش خانواده برگزیده ها


,