دانلود نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل + آموزش

 

 نرم افزار PSET جهت محاسبه تعداد، سطح مقطع و همچنین افت ولتاژ کابل های فشار ضعیف (تا ۴۰۰ ولت)  طراحی و نوشته شده است و می توان کابل های چند رشته ای، کابل های ۳٫۵ رشته ای ، تکفاز ، سه فاز DC  را محاسبه نمود.

کار کردن با نرم افزار PSET بسیار ساده می باشد که در ادامه به آموزش نرم افزار می پردازیم :

نرم افزار محاسبه سطح  مقطع کابل pset_[www.wikipower.ir]

اطلاعات ورودی مورد نیاز برای محاسبه کابل ها در این نرم افزار :

با توجه به محیط نرم افزار  PSET که در شکل بالا مشاهده می فرمایید ۱۱ قسمت برای ورود اطلاعات موجود می باشد.

 قسمت شماره ۱ Project : نام پروژه یا نام موتور یا نام تابلو و … را بنویسد تا در موقع پرینت خروجی این نام برای شما درج گردد ، در قسمت شماره ۲  (Power (Kw :  کیلو وات مصرفی درج گردد مثلا برای موتور ۱۰۰۰۰ واتی عدد ۱۰ درج گردد ودر قسمت شماره  ۳ (Distance (m : طول کابل مورد نظر نوشته شود.

در قسمت شماره ۴ (Voltage (v: میزان ولتاژ شبکه قید گردد در شبکه برق ایران میزان ولتاژ ۴۰۰ ولت سه فاز و ۲۳۰ ولت تکفاز و در مواردی که کمی افت ولتاژ داریم مقادیر سه فاز ۳۸۰ ولت و تکفاز ۲۲۰ ولت می باشد کاهش ولتاژ در اضافه تر شدن سطح مقطع  خروجی موثر است.
در قسمت شماره Vol Drop 5:  میزان افت ولتاژ به درصد قید شود  برای بارهای موتور افت ولتاژ ۵ درصد برای بارهای روشنایی ۳ درصد و برای بارهای تابلویی افت ولتاژ ۲ درصد درنظر گرفته شود.
*لازم به توضیح است که این مقادیر بر اساس نشریه ۱۱۰ سازمان برنامه و بودجه و سایر استانداردها قابل تغییر است مثلا شرکت برق برای بارهای موتور این افت ولتاژ را در حدود ۱۰ درصد در نظر می گیرد اما  جهت اطمینان از اینکه میزان ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت تکفاز در محل به مصرف کننده برسد می توان این مقادیر را تغییر داد در مواردی که ترانس برق نزدیک به محل است و ولتاژ در محل کنتور ۴۰۰ ولت است میزان افت ولتاژ را تا ۵ درصد هم می توان در نظر گرفت.

در قسمت شماره ۶ :  (Cos (Phi   میزان کسینوس فی بار قید شود این میزان در جریان خروجی موثر و در نتیجه در سطح مقطع کابل تاثیر دارد.

در قسمت شماره ۷ :    .G . F   در این پارامتر  ضریب تجمع کابل را می توان وارد نمود در واقع جهت ۱ کابل ضریب تجمع ۱ است و هرچقدر کابلها در مجاورت یکدیگر قرار بگیرند این ضریب پایین تر در نظر گرفته شود برای اطلاعات دقیق تر می توانید به نشریه ۱۱۰ مراجعه نماید.
در قسمت شماره ۸ :  .T . F   در این پارامتر  ضریب دمای محیط را می توان وارد نمود بطور مثال کابلی که از داخل یک استخر آب با دمای ۲۰ درجه عبور می کند دارای ضریب دمایی ۱ است و کابلی که از کنار یک کوره با دمای محیط ۵۰ درجه عبور می کند دارای میزان کمتر از ۱  ( تقریبا (۰٫۶۸ ) می باشد  برای اطلاعات دقیق تر به نشریه ۱۱۰ مراجعه نماید.
در قسمت شماره ۹ :  در این قسمت کابل را بصورت دفنی (خاک شده) یا غیر دفنی (غیر خاک شده) می توان وارد نمود در قسمت شماره ۱۰ : در این قسمت نوع  برق عبوری سه فاز ، تکفاز و یا DC را می توان توان وارد نمود در قسمت شماره ۱۱: در این قسمت با توجه به نوع انتخابی که از قسمت شماره ۱۰ داشته ایم دارای انواع گزینه ها خواهیم بود.

اگر سه فاز را انتخاب نماییم :

Single Core CU Flat   = کابل تک رشته ای بصورت کنار هم مثلا داخل سینی کابل با مقطع مس
Single Core AL Flat  = کابل تک رشته ای بصورت کنار هم مثلا داخل سینی کابل با مقطع آلومنیوم
Single Core CU Trefoil   =  کابل تک رشته ای بصورت روی هم مثلا داخل یک لوله  با مقطع مس
Single Core AL Trefoil  =  کابل تک رشته ای بصورت روی هم مثلا داخل یک لوله  با مقطع آلومنیوم
۳٫۵  Core CU  = کابل  سه و نیم  رشته ای  مثلا کابل ۳*۵۰+۲۵  یا ۳*۱۲۰+۷۰ با مقطع مس
۳٫۵  Core AL  =  کابل  سه و نیم  رشته ای  مثلا کابل ۳*۳۵+۱۶  یا ۳*۲۴۰+۱۲۰  با مقطع آلومنیوم

اگر تک فاز را انتخاب نماییم :

Single Core CU   = کابل تک رشته ای با مقطع مس
Single Core AL  = کابل تک رشته ای با مقطع آلومنیوم

 

اگر  DC را انتخاب نماییم :

Single Core CU  = کابل تک رشته ای با مقطع مس
Single Core AL  = کابل تک رشته ای با مقطع آلومنیوم

در قسمت شماره  ۱۲ : (Current (A خروجی نرم افزار که میزان جریان را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره ۱۳ : Vol Drop  خروجی نرم افزار که درصد افت ولتاژ بر اساس سطح مقطع در نظر گرفته شده را به ما نشان می دهد ،  در قسمت شماره ۱۴: تعداد کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر گرفتن میزان جریان را به ما نشان می دهد
در قسمت شماره ۱۵: سطح مقطع کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر گرفتن میزان جریان را به ما نشان می دهد در قسمت شماره ۱۶: تعداد کابل های محاسبه شده  با  محاسبه افت ولتاژ را به ما نشان می دهد در قسمت شماره ۱۷: سطح مقطع کابل های محاسبه شده با محاسبه افت ولتاژ را به ما نشان می دهد در قسمت شماره ۱۸ : کلید اجرای نتایج خروجی (کلیک روی go)

مثال :

 نرم افزار محاسبه سطح  مقطع کابل pset_[www.wikipower.ir] (2)

یک نمونه خروجی نرم افزار تحلیل می شود
توان   = ۶۰۰ کیلو وات
ضریب توان   = ۰٫۷۵
فاصله  =  ۱۲۰ متر
ولتاژ  =  ۴۰۰ ولت
ضریب تجمع   = ۰٫۸۵
ضریب دما  =  ۰٫۸۵
کابل در زمین و ولتاژ ۳ فاز و نوع کابل بصورت کنار هم

نتایج خروجی :

میزان جریان عبوری از کابل  Current(A): 1154.734
سطح مقطع محاسبه شده بر اساس جریان
۱۱(۱x240mm2)
برای هر فاز ۳ رشته ۲۴۰ و تعداد  ۲ رشته ۲۴۰ جهت نول  جمعا = ۱۱  رشته
سطح مقطع محاسبه شده بر اساس افت ولتاژ
۱۴(۱x240mm2)
برای هر فاز ۴ رشته ۲۴۰ و تعداد  ۲ رشته ۲۴۰ جهت نول جمعا = ۱۴ رشته

 

دانلود

رمز:www.wikipower.ir


مطالب مشابه :


نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل. نرم افزار pset این نرم افزار جهت محاسبه سطح مقطع کابل های فشار
نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

نرم افزار محاسبه سطح مقطع نرم افزار محاسبه سطح انتخاب کابل با سطح مقطع مناسب
نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

نرم افزار محاسبه سطح مقطع سطح مقطع کابل های محاسبه شده بدون محاسبه افت ولتاژ و با در نظر
دانلود نرم افزار مفید محاسبه سطح مقطع کابل

دانلود نرم افزار مفید محاسبه سطح مقطع کابل - دانلود نرم افزار مفید محاسبه سطح مقطع
نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل

نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل برچسب‌ها: سطح مقطع کابل, نرم افزار محاسبه
دانلود نرم افزار محاسبه سطح مقطع کابل + آموزش

نرم افزار pset جهت محاسبه تعداد، سطح مقطع و همچنین افت ولتاژ کابل های فشار ضعیف (تا ۴۰۰ ولت
جزوه آموزشي تعيين سطح مقطع مناسب كابل

جزوه آموزشي تعيين سطح مقطع مناسب آموزش نرم افزار و جزوه تعیین سطح مقطع مناسب کابل.
تعیین سطح مقطع مناسب کابل با استفاده از جریان مجاز - افت ولتاژ و مسافت

تعیین سطح مقطع کابل. برای پیدا کردن سطح مقطع کابل مورد نظر ابتدا بایستی نرم افزار محاسبه
برچسب :