تلفن های ضروری

مراكز انتظامی

آدرس تلفن نام
شريعتی جنوبی

5401412

اداره آگاهی
 

130

اداره آگاهی ,كشف جرائم
 

4798234

اتباع بيگانه
 

4444184

حوزه يك
 

5408608

حوزه دو
 

4791010

ستاد خبر گيری
 

4-5733031

ستاد ناحيه نيروی انتظامی 
 

4-5402072

منطقه انتظامی
 

3303700

تصادفات راهنمايی
 

3306665

منكرات
 

4772384

مواد مخدر
 

4440049

پاسگاه انتظامی راه آهن
 

5729563

پاسگاه اتظامی فرودگاه
 

5412811

پاسگاه ترمينال
فلكه دانشگاه

3323500

شماره 11
خيابان عباسی

5723607

شماره 12
خيابان شمس تبريزی

5724600

شماره 13
نصف راه

4446055

شماره 14
خيابان صائب

4774867

شماره 15
خيابان شريعتی شمالی

5206996

شماره 16
كوی وليعصر

3303811

شماره 17
خانه سازی

2898883

شماره 18
ميدان راه آهن

4452500

شماره 19
كوی زعفرانيه

3309598

شماره 20
سه راه

2331333

شماره 21
طالقانی

5557967

شماره 22
مايان

3366-04251

شماره 23
كندرود

6373100

شماره 24
 

Top of page

هواپيمايی و راه آهن
 
آدرس تلفن نام
 

6-3343515

دفتر هواپيمايی هما
 

5738084

اطلاعات فرودگاه
 

5729359

اشيا گمشده فرودگاه
خيابان شريعتی جنوبی

5209968

كاسپين
خيابان امام خمينی

5556633

كيش اير
دفتر آبرسانی

3343515

هما
دفتر ارتش

5557063

هما
 

Top of page

بيمارستانها و درمانگاهها
 
آدرس تلفن نام
 اول خيابان خيام

3-5557851

آذر
 

2664010

آسايشگاه باباباغی
خيابان آزادی

2-5413471

ارتش
خيابان بهار

5-2807263

اسد آبادی
 

9-3347054

امام خمينی
خيابان قدس

9-2818190

امير المومنين
بلوار

3307000

29 بهمن
 

9-5553016

پايگاه انتقال خون
خيابان منجم

2817309

تبريز
خيابان تربيت

4-5553563

خيريه
كوی گلگشت

3355966

دهان و دندان
خيابان 17 شهريور

5551070

ديابت
خيابان مدرس

6-5550071

ذكريا
جاده ايل گلی

3803003

رازی
راه آهن

3343933

ريوی
ارتش

5551700

زنان و زايمان
خيابان آزادی

4-5412101

سينا
ميدان قونقا

9-2807168

شفا
خيابان هفت تير

7-6583381

شمس
جاده ايل گلی

3803003

شهدا
دانشگاه

3-3343811

شهيد قاضی
 

4440081

شهيد محلاتی
ميدان راه آهن

3-4442071

طالقانی
خيابان بهار

2806032

فجر2
ششگلان

5-5729891

فرمانفرمايان
 

3341004

مبارزه با سل
 

9-3357767

مدنی
پل قاری

5722552

مهر

خيابان حافظ

3352753

نجات
خيابان عباسی

4-5722901

نيكوكاری
خيابان راه آهن

3-4442091

هفت تير
 

Top of page

سينماها
 
آدرس تلفن نام
 

5550534

آزادی
 

5557432

انقلاب
 

5557250

بيست نه بهمن
 

5552930

فرهنگيان
 

5552455

فلسطين
 

5551619

قدس
 

Top of page

پايانه های مسافربری
 
آدرس تلفن نام
 

4799108

اطلاعات داخلی ترمينال
 

4793463

ترابری ترمينال
 

4798923

حفاظت ترمينال
 

4796091

مدير عامل ترمينال
 

4792131

تعاونی 1
 

4790122

تعاونی 2
 

4795255

تعاونی4
 

4797939

تعاونی 5
 

4790707

تعاونی6
 

4791911

تعاونی 7
 

4793322

تعاونی 8
 

4797080

تعاونی 9
 

4791122

تعاونی 11
 

4795232

تعاونی 12
 

4793934

تعاونی 13
 

5552559

تعاونی15
 

4793339

تعاونی16
 

4797738

تعاونی17
 

4797776

سير و سفر
 

4793324

عصر ايران
 

Top of page

داروخانه های شبانه روزی
 
آدرس تلفن نام
 سه راه شهيد بهشتی

2664433

زرگری
خ 17 شهريور جديد

5554022

شجاعی
خيابان شريعتی شمالی

5557616

شها فر
خيابان ارتش جنوبی

5557234

صادقيان
اول كوچه باغ

2806562

طرح ريز
خيابان ثقه الاسلام

5724367

مهتاب
 

Top of page

تلفنهای ضروری
 
آدرس تلفن نام
 

125

آتش نشانی
 

5729359

اشياگمشده فرودگاه
 

126

ارتباط بين شهری
 

118

اطلاعات تلفن
 

4444479

اطلاعات راه آهن
 

141

اطلاعات راهها
 

5738084

اطلاعات فرودگاه
 

5405051 - 115

اورژانس تبريز
 

124

بازرسی نظارت
 

3313813

پزشكی قانونی
 

193

پست پيشتاز
 

5736000

تلگراف تلفنی
 

5557777

خرابی آب 
 

20-5555550

خرابی برق
 

117

خرابی تلفن
 

5720132

خرابی تلكس
 

194

خرابی گاز
 

9-3320110

دادگاههای عمومی
 

113

سپاه - اطلاعات
 

114

سپاه - خبر گيری
 

1981-1980

مركز اپراتوری پيجر
 

Top of page

هتلها و مهمانسراها
 
آدرس تلفن نام
 چهارراه شريعتی

2-5559051

آذر بايجان
ايل گلی

3807820-5

ايل گلی
كوچه ارك

5551277

ارك
خيابان راه آهن

6-4459515

ايران
خيابان امام خمينی

5551852

پارك
خيابان فلكه دانشگاه

9-3341081

تبريز
خيابان راه آهن

9-4459501

دريا
فلكه باغ گلستان

5554583

سينا
دروازه تهران

3306680

مرمر
فلكه باغ گلستان

5550520

مرواريد
چهارراه آبرسانی

3345021

مهمانكده گسترش
ترمينال

4798604

نگين
 

Top of page

ادارات و سازمانها
 
آدرس تلفن نام
 

6-3318872

آب و فاضلاب
 

3304444

آتش نشانی دروازه تهران
 

4444444

آتش نشانی راه آهن
 

5724444

آتش نشانی مركز
 

4793521

آتش نشانی منظريه
 

5409000

آگاهی
 

5409215

آموزش ضمن خدمت
 

2-4779011

آموزشكده فنی
 

5551136

اتاق بازرگانی
 

5-5559992

اداره اموزش و پرورش
 

4-3321191

اداره استاندارد
 

8-5555051

اداره برق
 

3-4446002

اداره قند و شكر
 

3302206

اداره كل بازرگانی
 

3-5722861

اداره كل صنايع
 

4-4443023

اداره كل غله استان
 

3-3303061

اداره كل كشاورزی
 

3329180

اداره كل مخابرات
 

2-3352281

فرهنگ و ارشاد اسلامی
 

8-5210140

استانداری
 

3344042

اسناد پزشكی
 

5738084

اطلاعات پرواز
 

4-5738084

امور اقتصادی و دارايی
 

9-5553018

انتقال خون
 

5553590

انجمن اوليا و مربيان
 

5722792

انجمن سينمای جوان
 

3342358

اوقاف
 

5722106

ايستگاه رادار
 

3304061

بازرسی كل كشور
 

5555051

برق منطقه ای خاقانی
 

3307027

برق منطقه ای وليعصر
 

15-3328710

برنامه وبودجه
 

3318845

بسيج اقتصادی
 

3348508

بنياد 15 خرداد
 

4796983

بنياد شهيد
 

4-6581151

بنياد مستضعفان و جانبازان
 

6-4790055

بنياد مسكن
 

4-3355921

بهداشت و در مان
 

3345346

بهزيستی
 

6-4454001

پالايشگاه
 

3343044

پايگاه زلزله شناسی
 

21-3310014

پتروشيمی
 

5553810

پرورشگاه تبريز
 

5200285

پست تصويری
 

3-5735002

پست و تلگراف
 

3318137

پليس قضايی
 

3350559

تامين اجتماعی
 

7-5555202

تربيت بدنی
 

9-5559487

ثبت احوال
 

3-5554071

ثبت اسناد و املاك
 

9-3361416

جمعيت هلال احمر
 

15-5209811

جهاد سازندگی
 

4792923

حج و زيارت
 

3343513

حفاظت محيط زيست
 

3306666

خبر گزاری جمهوری اسلامی
 

5552233

خدمات درمانی ارتش
 

3306420

دادگاه انقلاب اسلامی
 

5722881

دفتر امام جمعه تبريز
 

5-4451011

راه و ترابری
 

5556114

سازمان ايرانگردی و جهانگردی
 

9-5732003

سازمان تبليغات اسلامی
 

3306356

سازمان نظام مهندسی
 

7-5559101

سپاه پاسداران
 

4-4449021

شركت ملی نفت ايران
 

7-3356264

شركت ملی گاز ايران
ميدان ساعت

4-5559041

شهرداری مركز
 

5-3348406

صدا و سيما
 

5210010

فرمانداری تبريز
 

2-4447050

كار و امور اجتماعی
 

4-4454412

گمرك
 

4459237

مركز آموزش فنی و حرفه ای
 

3-3309050

مسكن و شهر سازی
 

5555298

موزه تبريز
 

5208285

ميراث فرهنگی
 

3362318

نظام پزشكی
 

3804630

وزارت امور خارجه
 

5721221

هواشناسی
 

Top of page

مراكز آموزشی
 
آدرس تلفن نام
 خيابان ارتش جنوبی

6-5559992

اداره كل آموزش و پرورش
خيابان شريعتی جنوبی

4-5550091

ناحيه يك آموزش و پرورش
خيابان17 شهريور

5557722

ناحيه دو آموزش و پرورش
كوچه له له بيك

3-5539401

ناحيه سه آموزش وپرورش
خيابان ارتش جنوبی

5539985

ناحيه چهار آموزش و پرورش
 

5413073

تربيت معلم شهيد باهنر
 

4448044

تربيت معلم شهيد بهشتی
 

5725146

تربيت معلم شهيد رجايی
 

2802438

تربيت  معلم طباطبايی
 

4795228

تربيت معلم علامه امينی
خيابان شريعتی

4799660

دانشكده پرستاری
وليعصر

3305558

دانشگاه آزاد اسلامی
آبرسانی

8-5412107

دانشگاه پيام نور
بلوار 29 بهمن

9-3340081

دانشگاه تبريز
هفده شهرور

5556784

دانشگاه تربيت معلم
 

5-3343041

دانشگاه سهند
 

5-3318681

مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی


مطالب مشابه :


جدول ظرفیت پذیرش مدارس راهنمایی تحصیلی نمونه دولتی شهرستان ها

2- مدیریت آموزش وپرورش 5 تبریز ناحیة 3 پروفسور هشترودی 3503011 پسر 96 6 تبریز ناحیة 3 معراج 3503022
آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

آدرس وب سایت آموزش پرورش مدیریت آموزش پرورش ناحیه اداره آموزش وپرورش
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

کــارشناسی تعـــاون وامــــور رفــاهی آمــــوزش وپرورش نـاحیه سـه آدرس و شماره تبریز
آدرس وشماره تلفن مراکزآموزشی رفاهی فرهنگیان استانهای مختلف درمشهدمقدس

اخباروبرنامه های آموزش وپرورش گله آدرس: خانه معلم تبریز. 6070400.
آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی - رفاهی فرهنگیان (خانه معلم)

آدرس و شماره تلفن مراکز آموزشی خیابان مصطفی 19 جنب ناحیه 2: 59: آموزش وپرورش
تلفن های ضروری

آدرس: تلفن: نام دبیرخانه عربی ناحیه سه تبریز سازمان آموزش وپرورش استان
برچسب :