جدول موهس

                                                            

اين آزمون که در سال 1822 توسط زمين شناس-کاني شناس معروف آلماني کارل فريدريخ کريستين موهس (Friedrich Mohs) (زادة 29 ژانويه 1773 در گِرنرود Gernrode آلمان – درگذشتة 29 سپتامبر 1839 در آگوردو Agordo ايتاليا) توسعه داده شد، مقاومت خراشي نسبي ده کاني متداول را مقايسه ميکند. اگر کاشي توسط يکي از کانيهاي اين ليست خراشيده شود، از آن کاني نرمتر است. کاشيها با آزمايش کردن آنها در مقابل کانيهائي که به طور فزاينده از يک (تالک) تا ده (الماس) سختـتر ميشوند، مورد ارزيابي قرار ميگيرند. جدول سختي خراش موهس همراه با کانيهاي متناظر با عدد سختي در شکل زير آورده شده است.

شيشه و چاقوي فولادي سختي 5/5 در مقياس موهس دارند که همراه با عدد سختي ناخن در جدول زير درج شده اند.

از آن جا که شن کوارتزي مقدار موهس برابر با هفت دارد، معمولاً کاشيهاي با درجة سختي هفت يا بالاتر براي کاربردهائي که مقاومت در برابر خاکهاي شني مورد نياز است، انتخاب ميشوند.

توجه داشته باشيد که مقاومت خراشي موهس با مقاومت سايشي ارتباط ندارد و گسترة يک تا ده خطي نيست. در واقع، بعضي کانيها بسته به جهتي که خراشيده ميشوند مقادير اندازه گيري شدة بسيار متفاوتي به دست ميدهند. بنابراين آزمون موهس يک نشانگر مفيد است اما ابزار تحليلي دقيقي نيست.

 


مطالب مشابه :


مدارس سمپاد ایران

(تبریز ناحیه 1) راهنمایی پسرانه شهید مدنی (تبریز ناحیه 4) راهنمایی/دبیرستان شهید
بسیجیان شهید ثابت راسخ

شهید اژه ای اصفهان طی نمود و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان ناحیه 2 منطقه 3 اصفهان
مدارس سمپاد ایران

دبیرستان شهید اژهای اصفهان علامه حلی کرمان ناحیه 1 کرمان. دبیرستان و پیش دانشگاهی
سمپاد

اردبیلاستان اصفهاندبیرستان شهید اژهای اصفهان (ناحیه 1 و 2) دبیرستان و راهنمایی
مرکز شهید اژه ای2

معاونت فناوری شهید اژه ای دبیران دبیرستان اتوماسیون ناحیه یک سمپاد اصفهان
سوال المپیاد ریاضی

به خصوص دانش آموزان کلاس 209 و 305 شهید اژه ای 2 و کلاس 104 شهید اژه ای ناحیه 1 اصفهان ;
کتاب های دوم راهنمایی تیزهوشان

به خصوص دانش آموزان کلاس 209 و 305 شهید اژه ای 2 و کلاس 104 شهید اژه ای ناحیه 1 اصفهان ;
جدول موهس

به خصوص دانش آموزان کلاس 209 و 305 شهید اژه ای 2 و کلاس 104 شهید اژه ای ناحیه 1 اصفهان ;
برچسب :