فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال هندسی

فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال هندسی
 

 

 

نام شکل

 

محیط

 

مساحت

 

تعداد

 

خط تقارن

 

تعداد قطر

 

 

مربع 

 

اندازه یک ضلع × 4

 

اندازه یک ضلع × خودش

 

4
 

 

2

 

 

مستطیل

 

(طول + عرض) × 2

 

طول × عرض

 

2

 

2

 

 

متوازی الاضلاع

 

(مجموع 2 ضلع متوالی) × 2

 

قاعده × ارتفاع

 

ندارد

 

2

 

 

ذوزنقه متساوی الساقین

 

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

 

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

 

1

 

2

 

 

ذوزنقه قائم الزاویه

 

مجموع 4 ضلع(اضلاع)

 

مجموع دو قاعده×ارتفاع تقسیم بر2

 

ندارد

 

2

 

 

لوزی

 

اندازه یک ضلع × 4

 

حاصلضرب دو قطر تقسیم بر 2

 

2

 

2

 

 

مثلث قائم الزاویه

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

ندارد

 

ندارد

 

 

مثلث متساوی الساقین

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

1

 

ندارد

 

 

مثلث متساوی الاضلاع

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

3

 

ندارد

 

 

مثلث مختلف الاضلاع

 

مجموع سه ضلع

 

قاعده ×ارتفاع تقسیم بر 2

 

ندارد

 

ندارد

 

 

دایره

 

قطر ×14/3

 

شعاع × شعاع × 14/3

 

بی شمار

 

بی شمار

 مطالب مشابه :


دانلود 810حدیث

داشتن نگاه‌هاى جریانى و سیاسى و حزبى و جناحى و این چیزها، براى آموزش‌وپرورش ناحیه 3اصفهان.
ثبت نام انجمن ها

سوی وزارت آموزش وپرورش وسازمان آموزش وپرورش ناحيه 3اصفهان فعاليت ناحیه سه ازطرف
عددآووگادرو را چگونه حساب کردند

داشتن نگاه‌هاى جریانى و سیاسى و حزبى و جناحى و این چیزها، براى آموزش‌وپرورش ناحیه 3اصفهان.
استراتژي تبديل دانش فردي به دانش سازماني

داشتن نگاه‌هاى جریانى و سیاسى و حزبى و جناحى و این چیزها، براى آموزش‌وپرورش ناحیه 3اصفهان.
فرمول محاسبه مساحت ومحیط اشکال هندسی

وبلاگ گروه پنجم ناحیه 3اصفهان. وبلاگ گروه درسی پنجم خمینی شهر. مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
بودجه بندي كتب درسي پايه پنجم

وبلاگ گروه پنجم ناحیه 3اصفهان. وبلاگ گروه درسی پنجم خمینی شهر. مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
خداوندا

آموزش ریاضی سایت اموزش وپرورش. محمدی دبیر ناحیه 3اصفهان هستم و هدفم دراین وبلاگ کمک به
اختلالات یادگیری وراهکارهای عملی درمان

وبلاگ گروه پنجم ناحیه 3اصفهان. وبلاگ گروه درسی پنجم خمینی شهر. مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
برنامه امتحانات نهایی خرداد 92

مرکز سنجش آموزش و
برچسب :