معاون بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد:دریافت تندیس سازمان پاک مسئولیت مدیران و کارکنان بانک مهر اقت

به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، نجمی - معاون بازرسی و حسابرسی - هدف از برگزاری این همایش را توانمند سازی کارکنان بخش بازرسی و حسابرسی و هم اندیشی با مدیران در راستای  افزایش اثر بخشی نظارت و کنترل، ارتقای سلامت اداری و مالی و افزایش بهره وری بانک عنوان نمود.

وی ضمن گرامی داشت یاد دو تن از کارشناسان بازرسی استان آذربایجان شرقی مرحومان رضا حسینی و یوسف مجنونی که در حین انجام ماموریت خطیر بازرسی در این استان آذربایجان شرقی جان خود را در راه سلامت بانک فدا کردند بر انجام بازرسی و حسابرسی داخلی به صورت اثر بخش تاکید کرد.

معاون بازرسی و حسابرسی با تاکید بر ضرورت استقرار نظام موثر کنترلی یکپارچه در بانک ها و موسسات مالی با تبیین بازرسی و حسابرسی داخلی در عمل و انتظارات آینده،  نقش های مختلف حسابرسی داخلی منجمله نقش  اطمینان بخشی و مشاوره ای، ارزش آفرینی و بهبود عملکرد و ارزیابی مدیریت ریسک و فرایندهای سازمانی تشریح نمود.

وی از مدیران و کارشناسان بازرسی خواست با مد نظر قرار دادن آیین رفتار حرفه ای از جمله درستکاری، صداقت، عدالت، انصاف و بیطرفی شجاعت و شهامت در بیان حقایق، رازداری، سعه صدر و افزایش دانش و مهارت حرفه ای و بکارگیری بیشتر بستر IT در امر نظارت و کنترل برای اطمینان بخشی از تحقق اهداف بانک، قابل اتکا بودن گزارشها، رعایت قوانین و مقررات،  ارائه مشاوره جهت راهبری بانک و ایجاد ارزش افزوده سازمانی، مدیران بانک را در سطوح مختلف یاری نمایند.

نجمی به مدیران بازرسی و حسابرسی توصیه کرد تا با تقویت کنترلهای داخلی و نظام خود کنترلی از بروز انحرافات پیشگیری کنند و با انجام برنامه های بازرسی و حسابرسی و رسیدگی به شکایات و گزارشات با کیفیت مطلوب در  بازدارندگی از انحرافات نقش آفرینی نمایند و با توجه به انتظارات آینده از بازرسی و حسابرسی داخلی، خود را برای ارزیابی مدیریت ریسک و فرآیندهای سازمانی مجهز کنند.

معاون بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد در حاشیه این همایش با اشاره به کسب تندیس سازمان پاک از دبیرخانه جایزه سلامت اداری در سال جاری ضمن تقدیر و تشکر از رهنمودهای هیات مدیره، مدیر عامل و تلاش و زحمات تمامی واحدهای بانک و مدیران و کارکنان که زمینه تحقق سلامت اداری را در بانک فراهم نموده اند، گفت: دریافت تندیس سازمان پاک مسئولیت مدیران و کارکنان که مهمترین سرمایه بانک محسوب می شوند را در راستای ارتقای سلامت اداری سنگین تر نموده است.

نجمی اهم اقدامات کنترلی بانک مهر اقتصاد که موجب سلامت اداری و دریافت تندیس سازمان پاک گردیده را به دو دسته اقدامات شامل اقدامات کنترلی زیربنایی که مربوط به کلیه بخش های بانک می شود و اقدامات کنترلی معاونت بازرسی که ماموریت نظارت و کنترل را به طور ویژه به عهده دارد تقسیم بندی نمود.

معاون بازرسی و حسابرسی اهم اقدامات کنترلی زیربنایی که حاصل زحمات تمامی بخش های بانک می باشد را تدوین و بهینه سازی سند راهبردی بانک شامل چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و راهبردهای بانک که در صدر آن توسعه بانکداری اسلامی قرار دارد عنوان کرد.

نجمی با اشاره به اهمیت بانکداری اسلامی در مجموعه مهر، مهمترین اقدامات علمی و عملی بانک در این خصوص را شرعی سازی قراردادها و دستورالعمل ها، برگزاری دوره های آموزش بانکداری بدون ربا برای مدیران و کارکنان، نظارت شرعی، ترویج بانکداری اسلامی از طریق تهیه کتاب، برگزاری همایش ها و مسابقات بانکداری اسلامی بر شمرد.

وی راه اندازی شبکه اتوماسیون بانکی ( Core banking ) و اداری یکپارچه، خدمات نوین بانکداری الکترونیک، افزایش سهم بانک از بازار پولی و مالی کشور و افزایش بهره وری در این راستا، خودارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM و اخذ تقدیرنامه چهار ستاره در این خصوص، ممیزی و مهندسی مجدد فرآیندها و اخذ گواهینامه ایزو، برگزاری جلسات هم اندیشی مدیران کل و مدیران استان ها و روسای شعب و سایر کارکنان در راستای آموزش و همسوسازی با اهداف، سیاست ها، ضوابط، مقررات و اجرای صحیح دستورالعملها و آئین نامه ها، همچنین ایجاد کمیته ها و کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیته عالی بانکداری اسلامی، تجهیز و تخصیص منابع، وصول مطالبات، معاملات، انتصابات و انضباطی به منظور مشارکت مدیران سازمان در تصمیم گیری و افزایش کنترل های جبرانی و مدیریت ریسک به منظور پیشگیری و بازدارندگی از انحراف را از دیگر اقدامات کنترلی زیربنایی بانک در راستای ارتقای سلامت اداری و مالی عنوان نمود.

نجمی گفت: طراحی نظام جامع منابع انسانی در ابعاد مختلف اعم از  گزینش، استخدام، آموزش، خدمات، پایش، ارتقا، تشویق و تنبیه انضباطی کارکنان و بهره گیری از سیستم استعلام سوابق کارکنان در انتصابات، تهیه آئین نامه انضباطی همچنین استقرار نظام مدیریت بهره وری و مرتبط نمودن بخشی از پرداخت های کارکنان به آن، ارزیابی روسای شعب، مدیران و سایر کارکنان در راستای انگیزش کارکنان و افزایش بهره وری، انجام پروژه های زمان سنجی و کارسنجی و مدیریت دانش، مدیریت منابع مالی از طریق فرایند مدیریت نقدینگی، بودجه ریزی و حسابداری مدیریت و نظام مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت پایدار ساختمان ها و تجهیزات از طریق مکان یابی مناسب شعب مورد نیاز و فروش دارایی های مازاد، برقراری نظام 5S، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تجهیزات نیز بخشی از زیرساختهای کنترلی بانک در راستای ارتقای سلامت اداری است.

وی نظرسنجی های مختلف توسط روابط عمومی از مشتریان و سایر ذینفعان و ایجاد نظارت های چند بخشی در ساختار بانک از طریق ایجاد حوزه نمایندگی ولی فقیه و اداره کل حراست در کنار بازرسی و حسابرسی داخلی، به کارگیری سامانه های الکترونیک در زمینه های مالی، حقوقی، ریسک، معاملات، اعتبارات و وصول مطالبات در راستای تقویت کنترل های داخلی و افزایش بهره وری را از دیگر اقدامات کنترلی زیربنایی بانک در راستای سلامت اداری عنوان نمود.

معاون بازرسی و حسابرسی در تبیین اقدامات این معاونت در راستای سلامت اداری که منجر به اخذ تندیس سازمان پاک توسط بانک مهر اقتصاد شده است، گفت: تدوین ماموریت و اولویت های راهبردی معاونت بازرسی و حسابرسی که در صدر آن تقویت فرهنگ نظارت پذیری، شفافیت، قانون مداری، پاسخگویی و تمرکز بر کنترل های پیشگیرانه قرار دارد و همچنین بهبود ساختار معاونت در راستای یکپارچگی و افزایش اثربخشی نظارت و کنترل ، تقویت اداره حسابرسی داخلی و برنامه ریزی استراتژیک برای رسیدگی واحدهای تحت پوشش، تقویت بنیه علمی حسابرسان از طریق آموزش های تخصصی و شرکت در همایش ها، نظارت بر شرکت های طرف قرارداد در امر حسابرسی و برگزاری دوره های آموزشی برای آنها، طراحی و پیاده سازی حسابرسی عملکرد جهت پوشش اهداف سه گانه کنترل های داخلی ( اثر بخشی و کارایی عملیات، قابل اتکا بودن گزارشها و رعایت قوانین و مقررات ) در امر حسابرسی، برگزاری جلسات قرائت پیش نویس و مجامع داخلی با حضور مدیران ستاد بانک و استان ها در راستای افزایش اثربخشی کارایی و حسابرسی بخشی از اقدامات این معاونت می باشد.

نجمی همچنین تهیه و بهینه سازی نرم افزار بازرسی و نظارت بر بازرسی استانها از طریق آن، پیاده سازی بازرسی الکترونیک و پیگیری استقرار سیستم کشف تقلب در راستای توسعه IT و افزایش بهره وری در امر نظارت و کنترل، برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی عملکرد مدیران بازرسی استانها در راستای انگیزش و افزایش بهره وری، توسعه و بهینه سازی رسیدگی به شکایات و کانال های مختلف آن از جمله تلفن گویا و سامانه رسیدگی به شکایات در وب سایت بانک در راستای بهره مندی از نظارت عمومی جامعه، تشکیل کمیته سلامت اداری و ریشه یابی و پیشگیری تخلفات، برگزاری کمیته فنی کارشناسی کمیته انضباط کار، شناسایی نقاط خطر خیز و تهیه و ابلاغ هشدارهای نظارتی در راستای کنترل های پیشگیرانه را از اهم دیگر اقدامات معاونت بازرسی و حسابرسی عنوان کرد.

وی افزود: این اقدامات علاوه بر نقش آفرینی در سلامت اداری و بازدارندگی از تخلفات موجب انجام اصلاح و بهبود مستمر و ایجاد ارزش افزوده های سازمانی محسوس در بانک همچون رفع مغایرت ها و وصول مطالبات معوق به مقادیر قابل توجهی شده است.

در مراسم افتتاحیه این همایش حجت الاسلام و المسلمین نجفی - مسئول نمایندگی ولی فقیه در بانک - ضمن ارائه  نکات کلیدی در رابطه با اهمیت اخلاق و بازرسی در اسلام، مسئولیت بازرسان را علاوه بر نظارت صحیح اجرای قوانین و مقررات امر به معروف و نهی از منکر دانست و بر کیفیت کار تخصصی نظارت به همراه توجه به کمیت آن تاکید کرد.

وی ضمن بر شمردن عارضه های زودباوری و سطحی نگری، مدیران را به اهمیت و ضرورت تحقیق پیرامون زوایای کامل قضایا و مسائل پیش آمده در این زمینه سفارش کرد.

در بخش دیگری از این همایش آقای مهندس پاک بین دبیر جایزه سلامت اداری با شاره به اینکه بانک مهر اقتصاد توانسته است با طی نمودن فرایند مربوطه، به اخذ جایزه سازمان پاک نایل شود در خصوص معیارهای ارزیابی و سهم هر یک از آن ها در ارزیابی سلامت اداری سازمان و اقدامات پیشنهادی آتی بانک مهر اقتصاد در راستای تقویت و ارتقاء سلامت اداری توضیحات مبسوط ارائه کرد.

سرهنگ کاک وان - رئیس پلیس فتا تهران بزرگ - ضمن  ارائه مطالب کاربردی پیرامون تمهیدهای نوین و تبیین و تشریح ابزارها به تعامل اطلاعاتی میان بازرسان با یکدیگر در راستای شناسایی راهکارهای نوین به منظور جلوگیری از آسیب  به سیستم بانکی بویژه از ناحیه جرایم الکترونیکی و اینترنتی تاکید نمود.

گفتنی است سیزدهمین همایش سراسری مدیران بازرسی و حسابرسی علاوه بر ارائه مطالب اشاره شده شامل بحث های متنوع و گوناگون شامل تحلیل گزارش عملکرد استانها از دیدگاه ادارات مربوطه، اهم اشکالات استخراجی از گزارش های حسابرسی، برگزاری مجامع استانها و شعب با رویکرد بهره وری و راهنمای نظارتی همراه بود.

همچنین در ادامه، شرکت کنندگان این همایش در راستای افزایش دانش فنی و تخصصی خود با حضور در چهارمین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی که با هدف افزایش و بهبود دانش، تجربه و ابزارهای پیشگیری از تقلب در پژوهشگاه نیرو و با حضور اساتید کشوری برگزار شد شرکت نمودند.

در پایان این همایش نجمی معاون بازرسی و حسابرسی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران برتر استانی از نفرات برتر آزمون برگزار شده، قدردانی نمود.
بانک مهر اقتصاد


مطالب مشابه :


موسسه مهر میهن بعنوان نخستین موسسه قرض‌الحسنه کشور از بانک مرکزی مجوز گرفت

کارمند بانک سرمایه موسسه مهر میهن بعنوان نخستین موسسه قرض‌الحسنه کشور از بانک مرکزی
معاون بازرسی و حسابرسی:مهم ترین هدف بانک مهر اقتصاد تحقق بانکداری اسلامی است

بانک مهر-گچساران(7111) - معاون بازرسی و حسابرسی: بیمه میهن 2154 بانک مهر
سرمایه اجتماعی بانک حاصل فعالیت نیروی انسانی آن است

بانک مهر-گچساران(7111) - سرمایه اجتماعی بانک حاصل فعالیت نیروی انسانی آن است - دست در دست هم
پیام تبريك رییس شعبه گچساران به مدیرکل بانک مهراقتصاد كهگيلويه و بويراحمد

بانک مهر-گچساران(7111) - پیام تبريك رییس شعبه گچساران به مدیرکل بانک بیمه میهن 2154 بانک مهر
معاون بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد:دریافت تندیس سازمان پاک مسئولیت مدیران و کارکنان بانک مهر اقت

بانک مهر-گچساران(7111) - معاون بازرسی و حسابرسی بانک مهر اقتصاد: بیمه میهن 2154 بانک مهر
از کدام بانک کهگیلویه و بویراحمد به آسانی می توان وام گرفت؟+شرایط

بانک مهر-گچساران(7111) - از کدام بانک کهگیلویه و بویراحمد به آسانی می توان وام گرفت؟+شرایط - دست
برچسب :