بازار شناسی و مسایل بازاریابی

اعلام زمان و تعیین گروهها جهت ارائهفصول کتاب مبانی مدیریت بازاریابی استاد سرکار خانم دکتر یار احمدی    مشخصه 911 ساغت کلاس 14تا 15:30
فصل دوم       28/01/1393        همایون حاتمی-مجتبی رنجبر-محمد بیرانوند-مهران دهقان پور-ابراهیمی-علی پناه-فرجی پور -مومنه    ----------------------------------------------------------------- فصل سوم       04/02/1393         الوندی-زنگنه-جعفری-چگینی-قیاسوند-صفری-سعیدی  ------------------------------------------------------------------ فصل چهارم     11/02/1393         امین زاده -بابک ملکی-محمد ملکی-کولیوند-رضا بیگی-صادق پیرداده  ------------------------------------------------------------------ فصل پنجم        18/02/1393          یوسفوند -ستار صالحی نژاد-مینایی-دهوند-ابراهیمی-یوسفوند-عزیزالهی  ------------------------------------------------------------------ فصل ششم      25/02/1393         فرق زایی-داودی-یادگاری-شهبازی-اقبال پور-دالوند-ظهرابی-اصلانی-ملکی  ----------------------------------------------------------------- فصل هفتم         01/03/1393         ترکمان –حسینی-زندیان-صادات موسوی-کمالی فر-تبریزیان-حاتمی فر-یار محمدی  ----------------------------------------------------------------------------- دوستان و همکلاسی های محترم دقت داشته باشید کسانی که گروه تشکیل نداده اند جهت ارائه کنفرانس هرچه زود تر گروه تشکیل بدهند و برای اینجانب ایمیل m_beyranvand1580@yahoo.com کنند . با تشکر-بیرانوند


مطالب مشابه :


چارت درسی رشته مديريت اجرايی

چارت درسی رشته سایت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی جزوه مدیریت مالی
چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چارت درسی مقطع کارشناسی چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت کلید سوالات مالی و
چارت درسی ارشد حسابداری آزاد به همراه شهریه

چارت درسی ارشد حسابداری کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد در مسائل مالی. 3. 0. 3.
بازار شناسی و مسایل بازاریابی

مدیریت مالی مدیریت بازرگانی چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت
چارت درسي كارشناسي ارشد حسابداري

چارت درسي كارشناسي ارشد لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری حسابداری مدیریت. 3.
چارت درسی دوره کارشناسی ناپیوسته موسسات آموزش عالی

چارت درسی دوره کارشناسی به کارشناسی و کارشناسی ارشد مالی بین المللی: مدیریت
چارت درسی حسابداری

حسابداری مدیریت چارت درسی کارشناسی ارشد تصمیم گیری در مسائل مالی.
چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

چارت تحصیلی رشته کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی مدیریت مالی 1.
برچسب :