مثلثات(1)

نسبت های مثلثاتی:

سینوس یکی از نسبت‌های مثلثاتی است.

تعریف
 درمثلث قائم‌الزاویه نسبت ضلع مقابلهر زاویه حاده به وتر را سینوس آن زاویه می‌نامند.
سینوس را در متن‌های عربی و فارسی قدیم «جیب» می‌نامیدند.

تابع سینوس:
تابع سینوس تابعی است که مقدار کمان (زاویه) را به عنوان متغیر می‌پذیرد و اندازه سینوس زاویه را به ما می‌دهد. دامنه این تابع تمام اعداد حقیقی بوده و برد آن بازه [1,1 − ] است. شکل تابع f(x) = sinx گویاست که این تابع متناوب و فرد بوده و دوره تناوب آن 2π می‌باشد.

 

کسینوس:
کسینوس یکی از نسبت‌های مثلثاتی است. اصطلاح قدیمی این نسبت در ریاضیات و اخترشناسی قدیم جیب تمام بوده‌است.

تعریف:
در مثلث قائم‌الزاویه نسبت ضلع مجاور هر زاویه حاده به وتر را کسینوس آن زاویه می‌نامند.

تابع کسینوس:
تابع کسینوس تابعی است که مقدار کمان (زاویه) را به عنوان متغیر می‌پذیرد و اندازه کسینوس زاویه را به ما می‌دهد. دامنه این تابع تمام اعداد حقیقی بوده و برد آن بازه [1,1 − ] است. شکل تابع f(x) = cosx گویاست که این تابع متناوب بوده و دوره تناوب آن 2π می‌باشد. تابع کسینوس تابعی زوج می‌باشد.

 

 

 


مطالب مشابه :


نسبت های مثلثاتی

جورواجور - نسبت های مثلثاتی - تابع سینوس تابع سینوس تابعی است که مقدار کمان (زاویه) را به
مثلثات(1)

نسبت های مثلثاتی: سینوس یکی از نسبت‌های مثلثاتی است. تعریف درمثلث قائم‌الزاویه نسبت ضلع
توابع مثلثاتی

اگر x زاویه ای در ناحیه ی اول باشد,در ناحیه ی اول تمام نسبت های مثلثاتی مثبت است.
جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه

\\\\ کشکول بشیر //// - جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه - یادداشتهای یک معلم
فرمول ها و نسبت های مثلثاتی

ریاضیات - فرمول ها و نسبت های مثلثاتی - - ریاضیات این وبلاگ به منظور یادگیری درس ریاضیات
روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی:

وبلاگ آموزشی برای مقطع متوسط - روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی: - در اين وبلاگ تاكيد بر استفاده
برچسب :