كارگاه آموزشي - توجيهي نحوه تشكيل تشكل هاي تعاوني

بمنظور آشنايي بيشتردانشجويان با نحوه تشكيل تشكل هاي تعاوني و به همت حوزه امور فرهنگي و دانشجويي واحد استاني اردبيل يك دوره كارگاه آموزشي – توجيهي يك روزه  در همين خصوص در محل خانه كارگر اردبيل برگزار گرديد.

kargah%20taavon.jpg

به گزارش روابط عمومي واحد استاني اردبيل، بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با اداره كل تعاون، يك دوره كارگاه آموزشي – توجيهي براي دانشجويان در سالن اجتماعات خانه كارگر اردبيل برگزار و شركت كنندگان با نحوه تشكيل تشكل هاي تعاوني آشنا شدند.

kargah%20taavon2.jpg


در اين كارگاه ضمن توزيع بروشورها و كتابچه هاي تعاوني، كارشناسان اداره كل تعاون و همچنين واحد استاني اردبيل علاوه بر ارائه توضيحات لازم، برنامه پرسش و پاسخ نيز برگزار نموده و به سئولات دانشجويان پاسخ گفتند و بصورت ميان برنامه از حاضرين پذيرايي بعمل آمد.


مطالب مشابه :


اطلاعیه

دانشگاه جامع علمی مركز آموزش علمي-كاربردي تعاون جامع علمی کاربردی استان اردبیل
مسابقات فوتسال بين مراكز آموزش علمي ـ كاربردي استان اردبيل

دانشگاه جامع علمی مركز آموزش علمي ـ كاربردي تعاون جامع علمی کاربردی استان اردبیل
كارگاه آموزشي - توجيهي نحوه تشكيل تشكل هاي تعاوني

دانشگاه جامع علمی اداره كل تعاون و همچنين علمی کاربردی استان اردبیل
برگزاری ششمين آزمون جامع

دانشگاه جامع علمی كارگر پارس آباد،تعاون ،جهاد علمی کاربردی استان اردبیل
دانشگاه علمی کاربردی توانست بر اساس اهداف موفق عمل کند

دانشگاه جامع علمی مسئله را به وزارت تعاون محول کرده علمی کاربردی استان اردبیل
شش رشته جديد به دوره هاي دانشگاه جامع علمي _ کاربردي استان اردبيل افزوده شد.

دانشگاه جامع علمی-کاربردى امور تعاون سیمای دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل
اولین دوره تربیت مدرس دانشگاه علمی - کاربردی

به گزارش خبرنگار ایرنا ، رئیس دانشگاه جامع علمی علمی - کاربردی اردبیل تعاون کار آفرین
مهلت ثبت‌نام دوره‌هاي كارداني پودماني دانشگاه جامع تا دوشنبه هفته جاري تمديد شد

دانشگاه جامع علمی مركز آموزشي خبر، تعاون ، فرهنگ و هنر علمی کاربردی استان اردبیل
سخنرانی رئيس واحد استاني پیش از خطبه هاي نماز جمعه اردبیل

دانشگاه جامع علمی كارگرداني، امور تعاون و جوشكاري در علمی کاربردی استان اردبیل
برچسب :