جدول مالیات حقوق سال 1388

 

بنا به جزء 4و5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 جدول مالیات حقوق سال 1388 به شرح زیرمیباشد:

ب4ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.
        ب5 ـ در ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير درسال 1388 به‌جاي عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جايگزين مي‌گردد:
        (وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي)


الف : محاسبه مالیات حقوق برحسب سالانه

 

ازمبلغ

تامبلغ

نسبت به مازاد

نرخ

مالیات نسبت به مازاد

جمع مالیات متعلقه

1ریال

000/000/50

معاف

معاف

معاف

معاف

001/000/50

000/000/92

000/000/42

10%

000/200/4

000/200/4

001/000/92

000/000/100

000/000/8

20%

000/600/1

000/800/5

001/000/100

000/000/250

000/000/150

25%

000/500/37

000/300/43

001/000/250

000/000/000/1

000/000/750

30%

000/000/225

000/300/268

001/000/000/1

به بالا

نسبت به مازاد

35%

 

 

 

ب : محاسبه مالیات حقوق برحسب ماهانه

 

ازمبلغ

تامبلغ

نسبت به مازاد

نرخ

مالیات نسبت به مازاد

جمع مالیات متعلقه

1ریال

666/166/4

معاف

معاف

معاف

معاف

667/166/4

666/666/7

000/500/3

10%

000/350

000/350

667/666/7

333/333/8

666/666

20%

333/133

333/483

334/333/8

333/833/20

000/500/12

25%

000/125/3

333/608/3

334/833/20

333/333/83

000/500/62

30%

000/750/18

333/358/22

334/333/83

به بالا

نسبت به مازاد

35%

 

 

تهیه کننده ابوحمزه شیخ ودودی


مطالب مشابه :


جدول مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سال 91

جدول مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سال 91 جدول معافیت‏های نرخ مالیاتی.
جدول معافیت مالیاتی حقوق سال 92 اعلام شد

معافیت مالیاتی حقوق سال 92 اعلام شد . جدول معافیت مالیاتی سال 92. برچسب‌ها:
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

توضیح 2 در جدول بالا) : درسال 92 حق اولاد سال 92. 4871250. جدول تشویقها و جرائم مالیاتی
جدول مالیات حقوق سال 1388

انتشارات شیخ ودود - جدول مالیات حقوق سال 1388 000/000/92. 000/000/42. 10%. 000/200/4. 000/200/4. 001/000/92. 000/000/100. 000/000
جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱

جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال ۹۱ جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد در سال
جدول مالیات حقوق سال 1392

مالیات حقوق 92, جدول مالیات معافیت مالیاتی, بخشنامه معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 93.
برچسب :