محاسبه ماتریس ها

 

ماتریس ها را می توان جمع یا تفریق کرد. (فقط در صورتی که اندازه ماتریس ها یکسان است. )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

>> a=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

 

a =

 

     1     2     3

     4     5     6

     7     8     9

 

>> b=10*a

 

b =

 

    10    20    30

    40    50    60

    70    80    90

 

>> c=a+b

 

c =

 

    11    22    33

    44    55    66

    77    88    99

 

>> c-b

 

ans =

 

     1     2     3

     4     5     6

     7     8     9

 

فهرست-----------------------------------صفحه نخست

 


مطالب مشابه :


الگوریتم ضرب زنجیری ماتریس ها

اندیشه نیک - الگوریتم ضرب زنجیری ماتریس ها - بنام خدایی که برای قلب دوست و برای اثبات دوستی
انواع ماتریس ها

ماتریس صفر. تمام عضوهای آن ماتریس برابر صفر می‌باشد. این ماتریس در جمع ماتریسها حکم عدد صفر
تعریف ماتریس ها

موضوع اساسی که برنامه متلب به آن می پردازد یک ماتریس است . یک ماتریس آرایه ای از اعداد است.
ماتریسها

ضرب ماتریس‌ها اگر و آنگاه ضرب دو ماتریس را با علامت نمایش داده و بصورت زیر تعریف خواهیم کرد:
محاسبه ماتریس ها

ماتریس ها را می توان جمع یا تفریق کرد. (فقط در صورتی که اندازه ماتریس ها یکسان است.
ماتریس

ضرب ماتریس‌ها. اگر و آنگاه ضرب دو ماتریس را با علامت نمایش داده و بصورت زیر تعریف خواهیم
ماتریس ها

!ماتریس قرینه اگر ماتریسی را در عدد 1- ضرب کنیم قرینه آن ماتریس بدست می‌آید. بعبارت دیگر
مبحث ماتریس

انجمن جغرافیا دانشگاه آزاد واحد شهر ری - مبحث ماتریس - آموزش و به روز شدن اطلاعات و کاربردی
121- ماتریس هدف ها(OMAX)

دکتر رامبد باران دوست - 121- ماتریس هدف ها(omax) - وبلاگ شخصی
برچسب :