گردشگری و اشتغال

اثرات ناشی از فعالیت گردشگری در بازار کار وتامین اشتغال یکی از مباحث اقتصادی مربوط به گردشگری می باشد.از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری به هیچ وجه نمی توانند با استفاده از تکنولوژی ارائه شود در مقیاسی قابل توجه به اشتغال نیروی انسانی به طور مستقیم نیازمند است، این خود موجب آن می شود که با توسعه گردشگری در مکان های مختلف در یک کلیت اقتصادی زمینه های ایجاد اشتغال فراهم آید واز نرخ بیکاری کاسته شود.

اثرات ناشی از فعالیت گردشگری در بازار کار وتامین اشتغال یکی از مباحث اقتصادی مربوط به گردشگری می باشد.از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری به هیچ وجه نمی توانند با استفاده از تکنولوژی ارائه شود در مقیاسی قابل توجه به اشتغال نیروی انسانی به طور مستقیم نیازمند است، این خود موجب آن می شود که با توسعه گردشگری در مکان های مختلف در یک کلیت اقتصادی زمینه های ایجاد اشتغال فراهم آید واز نرخ بیکاری کاسته شود.بدیهی است که این اشتغال حاصل از فعالیت های گردشگری می توانند کمبود باراز کار‏خانه های تولیدی را جبران نماید.زیرا میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل در زمینه خدمات گردشگری در مقایسه با دیگر صنایع تفاوت فاحشی دارد و کمتر می باشد.علاوه بر این اشتغال در فعالیت های دیگر که در ارتباط با گردشگری می باشند همچون کارهای ساختمانی ، تعمیرات ،کرایه دادن اتومبیل ، دستفروشی ونظیر اینها برای افراد بومی فراهم می گردد.هرچند این گونه فعالیت ها از نظر ثبات درآمد نامطمئن می باشند(سلطانی ،109،1374) ولی در یک حالت از بالا بودن نرخ بیکاری می تواند حداقلی از کسب درآمد را برای خانوارها سبب شود.از این رو می توان یکی از آثار مهم ومفید توسعه گردشگری را مکان های مختلف یک کشور ـ بخصوص در کشورهای در حال توسعه ـ ایجاد اشتغال واستفاده از نیروی غیر متخصص دانست. گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند از عامل کار بیشتر از سایر عوامل استفاده کند وموجب بالا بردن سطح اشتغال را فراهم آورد .

در مجموع سه نوع اشتغال نیروی انسانی (نیروی کار ومدیریت) در مورد گردشگری قابل تفکیک است : 1ـ اشتغال اولیه : این نوع اشتغال عمدتا" در فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه ها وقبل از انجام سفر یا در حین مسافرت به منظور اطلاع بیشتر از پتانسیل های بهره‌وری قرار دارد؛ فعالیت موسئسات گردشگری واطلاع رسانی از این نوع است. 2ـ اشتغال در تامین نیازها : این نوع اشتغال که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود ، در فعالیت های است که بطور مستقیم نیازهای‌ روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد.این نوع اشتغال دامنه وسیعی را از فعالیت ها در حمل ونقل ، هتل داری ، رستوران ها و فعالیت ها در ارائه خدمات تفریحی و ورزشی شامل می شود. 3ـ اشتغال غیر مستقیم : این نوع اشتغال که بیشتر با فعالیت های تولیدی مرتبط است همزمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می‌آید.فعالیت در احداث هتل ها وکلیه فعالیت ها قبل از آن ، تولید وسایل حمل ونقل (تا جایی که سهم گردشگری راشامل می شود) ونیز سهم گردشگری در ایجاد تاسیسات زیربنایی در زمره این نوع اشتغال است. اشتغال غیر مستقیم همان گونه که از نام آن پیداست به طور مستقیم وتنها بافعالیت های گردشگری مرتبط نیست بلکه تنها با نسبت حجم سرمایه گذاری در گردشگری به کل تشکیل سرمایه در اقتصاد مشخص می گردد(زمانی ،36،1373).

هرچند ایجاد اشتغال هدف عمده توسعه گردشگری نیست ولی بی شک توسعه آن با فعالیت وخدماتی سروکار دارد که خود به خود ظرفیت اشتغال را بالا می برد. به گونه‌‌ای که توسعه گردشگری سبب بالا رفتن اشتغالات بخش کشاورزی بطور غیر مستقیم می شود زیرا با بالا رفتن تقاضا به سبب ورود گردشگران ، تولیدات کشاورزی تحت تاثیر آن افزایش می یابد(بیک محمدی،250،1379).بطور کلی از مزایایی گردشگری در یک مقیاس وسیع ایجاد فرصت های اشتغال می باشد. البته ماهیت این اشتغال‌ همیشه ممکن نیست که رشد اقتصادی مقاصد را تسهیل کند.در بیشتر مواقع اشتغال در زمینه گردشگری گرایش به همپوشی بادیگر بخش های اقتصادی دارد (مانند کشاورزی ، حمل ونقل ) .این می تواند به عنوان مکملی برای درآمد های پایین در بخش های دیگر اقتصادی باشد. اشتغال در زمینه گردشگری در رابطه با عوامل زیر می تواند کیفیت پائین اشتغال وعدم تحرک اقتصادی را سبب شود((Weaver,2000,272:

· ماهیت غیر تخصصی بیشتر اشتغال ها در زمینه گردشگری که به نسبت دارای قابلیت فزایندهای درزمینه ایجاد فرصت های اشتغال دارد.

· میزان بالای تغییر کار

· ناتوانی در شکل گیری اتحادیه ها ومعامله‌ی گروهی(مذاکرات بین کارگران وکارفرمایان) در زمینه اشتغال در گردشگری(با توجه به خصلت فصلی بودن )

· گرایش تعدادی از کارفرمایان به زیر پا گذاشتن ساماندهی حداقل دستمزد ها (به توجه به وجود نرخ بیکاری بالا وهمچنین خصلت فصلی بودن این نوع اشتغال)

· گرایش کارفرمایان به استخدام نیروی کار تخصصی به عنوان نیروی کار غیر متخصص وبه تبع با دستمزد حداقل

در این میان در نظر گرفتن این عوامل برای بهبود اشتغال در فعالیت های گردشگری اهمیت اساسی دارد.این در حالی است که رویکرد به تامین منابع انسانی نیز برای اشتغال در اقتصاد گردشگری نیازمند توجه به امر آموزش نیروی انسانی بخصوص پیرامون درک و شناخت گردشگری و پی ریزی بنیان های مستحکم برای فعالیت در این امر اقتصادی می باشد.افزایش اشتغال در گردشگری وابسته به دو امر اساسی می باشد از یک سو باید زمینه های جذب گردشگر به فضای سرزمینی مهیا باشد که این خود وابسته به سنجش پتانسیل های گردشگری در هر فضای سرزمینی و در پیش گرفتن استراتژی های مدنظر در پیرامون برکنش های ژئوپلیتیکی گردشگری در عصر پسامدرن می باشد که در لایه های زیرین خود ریزوم های بینا متنی را شکل می دهد و جریان شبکه ای گردشگری را به فضای سرزمینی سبب می شود از دیگر سو وجود امر آموزش گردشگری برای مهیا نمودن منابع انسانی مورد نیاز توسعه گردشگری ضروری می باشد.در راستای آموزش نیروی انسانی برای فعالیت در زمینه گردشگری است که می توان با بهره بردن از یک نیروی متخصص و آموزش دیده گستره فعالیت گردشگری را گسترش داد و ضریب اشتغال را در این فعالیت اقتصادی افزایش داد و برای ساکنان فضای سرزمینی فرصت اشتغال بیشتری را مهیا نمود.

منبع:tourismac.ir


مطالب مشابه :


تور هوایی کیش( از سری تورهای نوروز 91)

تور هوایی کیش( از سری تورهای خدمات گردشگری سایت، هنگام ارائه مدارک از
گردشگری و اشتغال

اثرات ناشی از فعالیت گردشگری در بازار کار وتامین اشتغال یکی از مباحث اقتصادی مربوط به
تور کیش ارزان cheap kish tour just today

تخفیف خدمات گردشگری تور کیش از تبریز تور کیش تمامی حقوق متن ها، تصاویر مربوط به کیش
تور طبیعت گردی ( اکوتوریسم ) و تعاریف غلط از آن طبیعت ایران را خفه می کند .

<-تور لحظه آخری تایلند ، تور لحظه آخری کیش ، تورهای از اين به خدمات گردشگری
آغاز رسمی سایت رزرواسیون ارس 5

خدمات گردشگری در ارائه اطلاعات تورهای داخلی و خارجی از این رو ،به استحضار می رساند
هتل ایستین بانکوک | هتل های بانکوک | تور بانکوک |رزرو هتل های بانکوک

آخری کیش ، تورهای شمال به دلخواه خود در یکی از 2 رسانی خدمات گردشگری
تور اسکی بورسا دیماه 92 | تور اسکی اولوداغ بهمن 92 | تور هوایی اسکی ترکیه زمستان 92

<-تور لحظه آخری تایلند ، تور لحظه آخری کیش ، تورهای از کشور به خدمات گردشگری
تعریف اکوتوریسم | اکوتوریسم | طبیعت گردی | اکوتور ایران | تور اکوتوریستی | بوم گردشگری

به تعریفی دیگر، اكوتوريسم يا بوم گردشگري نوعی از گردشگری به يكي از ارائه خدمات
هتل آیودیا ریزورت بالی | هتل زیبای 5 ستاره بالی | هتل 5 ستاره زیبای آیودیا ریزورت

آخری کیش ، تورهای شمال گردشگری و معرفی خدمات و چای به شما ارائه می دهد
مرکز اسکی ساری کامیش - قارس ترکیه | پیست اسکی ساری کامیش ترکیه | تورهای اسکی ترکیه

آخری کیش ، تورهای شمال از نزديكترين فرودگاه به رسانی خدمات گردشگری
برچسب :