اعطای وام خود اشتغالی

وزارت کار (امور وام خود اشتغالی)

بدینوسیله به اطلاع آموزش دیدگان درمراکز اداره کل آموزش فنی وحرفه ای می رسانداین اداره کل از افرادی که برای ایجاد شغل نیاز به وام دارند، با شرایط ذیل جهت اعطای وام، پذیرش می نماید

1-      افراد دارای گواهینامه فنی و حر فه ای (درجه یک ودو)که در مراکز آموزشی دولتی وآزاد  دوره دیده اند

2-      عدم بیمه بودن شخص متقاضی

3-      دارا بودن کارت پایان خدمت ویا معافیت

4-      دارا بودن پروانه کسب ویا نامه در دست اقدام از اتحادیه مربوطه برای دریافت پروانه کسب (صرفاً برای مشاغلی که احتیاج به مکان صنفی دارند)

مدارک لازم

1-      فتوکپی و اصل شناسنامه و کارت ملی

2-      کپی و اصل گواهینامه فنی و حرفه ای

3-      کپی و اصل کارت پایان خدمت ویا معافیت (جهت برادران)

4-       تکمیل فرمهای مربوطه

5-      پیش فاکتور خرید تجهیزات

6-      تعهد نامه کتبی برای عدم استفاده از وامهای خود اشتغالی و بنگاههای زود بازده و عدم بدهی به بانکها و چک برگشتی

7-      کپی و اصل اجاره نامه ویا سند مالکیت مکان صنفی

8-      واجدین شرایط جهت ارائه مدارک وثبت نام به واحد آموزش اداره کل واقع در میدان شهید محلاتی مراجعه نمایند .

 

اولویتها

1-      رشته های فنی کسانی که متقاضی ایجاد آموزشگاه آزاد هستند

2-      گواهینامه های فنی درجه یک نسبت به درجه دو در ارجحیت هستند

آخرین مهلت دریافت مدارک : 

اعطای وام به طرح توسعه بنگاههای اقتصادی زود بازده

بدینوسیله اداره کل آموزش فنی وحرفه ای به اطلاع آندسته از افراد دارای آموزشگاه آزاد،که متمایل به توسعه آموزشگاه خودهستند،می رساند جهت اعطای وام با شرایط ذیل پذیرش می نماید

1-      دارا بودن پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای

2-      عدم تخطی از ضوابط اجرایی آئین نامه های آموزشگاههای آزاد

3-      تعهد ایجاد شغل حداقل برای 5 نفر

4-      ارائه طرح توسعه بنگاه مربوطه جهت بررسی و تصویب نهادهای قانونی

5-      دارای عملکرد آموزش مناسب در سال قبل

6-      عدم استفاده از وامهای بنگاههای زود بازده

لازم بذکر است مبلغ در خواستی وام صرفاً برای خرید تجهیزات می باشد

 مدارک لازم

1-      فتوکپی و اصل شناسنامه و کارت ملی

2-      تکمیل فرمهای مربوطه

3-      پیش فاکتور خرید تجهیزات

4-      تعهد نامه کتبی برای عدم استفاده از وامهای خود اشتغالی و بنگاههای زود بازده و عدم بدهی به بانکها و چک برگشتی

5-      کپی و اصل اجاره نامه ویا سند مالکیت مکان صنفی

6-      واجدین شرایط جهت ارائه مدارک وثبت نام به واحد آموزش اداره کل واقع در میدان شهید محلاتی مراجعه نمایند

 

اولویتها

1-      توسعه رشته های فنی

2-      زنان سرپرست خانواده

لازم بذکر است وام مربوطه صرفاً برای خرید تجهیزات پرداخت می گردد

آخرین مهلت دریافت مدارک : 

قابل توجه متقاضایان ایجاد آموزشگاههای آزاد

بدینوسیله به اطلاع آندسته از متقاصیان تاسیس آموزشگاههای آزاد میرساند اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان قم طرح های متقاضیان تاسیس آموزشگاه تا سقف 15 میلیون تومان را پذیرش می نماید لذا متقاضیان واجد شرایط در خواست خود را مکتوب به این اداره ارسال نمایند

مدارک لازم

1-      ارائه موافقت نامه دارای اعتبار ایجاد آموزشگاه(تاریخ صدور تا قبل از 10/3/90)

2-      کپی واصل شناسنامه وکارت ملی

3-      پیش فاکتور خرید تجهیزات

4-      تکمیل فرمهای مربوطه

5-      تعهد نامه کتبی برای عدم استفاده از وامهای خود اشتغالی و بنگاههای زود بازده و عدم بدهی به بانکها و چک برگشتی

6-      واجدین شرایط جهت ارائه مدارک وثبت نام به واحد آموزش اداره کل واقع در میدان شهید محلاتی مراجعه نمایند

لازم بذکراست اولویت با آموزشگاههای آزاد فنی وزنان سرپرست خانوار می باشد


مطالب مشابه :


اعطای وام خود اشتغالی

(امور وام خود اشتغالی) آموزشگاه خودهستند،می رساند جهت اعطای وام با شرایط ذیل
سامانه تسهیلات وام خود اشتغالی برای کارجویان

سامانه تسهیلات وام خود اشتغالی و تسهیلات خود اشتغالی برای ان شرایط اخذ وام
از امروز ثبت نام وام خوداشتغالی صندوق مهر امام رضا آغاز شد.

شرایط عضویت در از امروز ثبت نام وام خوداشتغالی صندوق مهر امام رضا آغاز شد.
شرایط دریافت وام‌های اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع)

شرایط دریافت وام‌های متقاضیان در ابتدا جهت ثبت‌نام بایستی با مدارک خود به یکی از
اعطاي وام خوداشتغالي به مددجويان کميته امداد فرديس کرج آغاز شد

فرديس ازآغاز اعطاي وام خود سقف اين وام 100 ميليون ريال است که به مددجويان واجد
اعطای وام خوداشتغالی و کارآفرینی به فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی-کاربردی

اعطای وام خود اشتغالی و کارآفرینی به فارغ شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات وام
وام خوداشتغالی 20 میلیون شد

با بیان اینکه وام خود اشتغالی 20 میلیون دولت‌ها براساس شرایط به پرداخت تسهیلات
20 میلیارد ریال برای خود اشتغالی زنان کرمانشاهی جذب شده است

وخانواده هنوز نسبت به حد ایده آل فاصله دارد که در شرایطی هم به شرایط وام خود اشتغالی
همه چیز درباره شروع کسب و کار

می توانند برای گرفتن وام خود اشتغالی همه این شرایط مطمئن شدید دیگر در این
وام خوداشتغالی آشنایی با نحوه اعطا

وام خوداشتغالی آشنایی با نحوه اعطا شرایط عمومی متقاضیان دریافت وام وام خود اشتغالی
برچسب :