نقش کشاورزی در اقتصاد

نقش بخش کشاورزی از لحاظ تامین درآمد،اشتغال ، ارزآوری ،بازار،وبه ویژه تامین غذا در میان سایر بخشها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در ذیل به آن میپردازیم.

1)تامین غذا:از وظایف اصلی کشاورزی در هر کشوری تامین نیازهای غذایی آن جامعه است.اهمیت تامین غذا به تنهایی می تواند مبنای استراتژی توسعه اقتصادی باشد. 2)سهم کشاورزی در درآمد ملی: بخش کشاورزی یکی از اجزاء تشکیل دهنده درآمد و یا تولید ملی در اکثر کشورها است. 3)ارتباط با بازار:کشاورزی علاوه بر عرضه مواد خام،خود مصرف کننده مهم بعضی از محصولات صنعتی است.گسترش کشاورزی تقاضای این بخش برای محصولات سایر بخشها را افزایش داده ودر مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی را زیادتر می کند. 4)اشتغال : ویزگی های منحصر به فردبخش کشاورزی این قابلیت را داراست که بتواند همواره مقدار قابل ملاحظه ای از جمعیت جویای کار را جذب نماید. 5)ایجاد توازن در بازار کار وسرمایه : بخش کشاورزی می تواند از طریق انتقال مازاد نیروی کار وسرمایه به توسعه سایر بخش ها کمک نماید.البته این انتقال زمانی مولد است که اولا منجر به کاهش تولیدات کشاورزی نشود وثانیا بخش های دیگر قابلیت جذب این مازاد را در خود داشته باشند.

اقتصاد کشاورزی نوشته ی محسن شوکت فدایی وژاله کورکی نژاد

اقتصاد کشاورزی نعمت الله اکبری ومصطفی شریف


مطالب مشابه :


نقش کشاورزی در اقتصاد

دانلود نمونه سوال پیام نور دامپروری عمومی نیمسال نقش کشاورزی در اقتصاد.
جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی - دامپروری در اقتصاد نقش بسیار مؤثری در
فناوري اطلاعات در توسعه كشاورزي

موثری در اقتصاد جامعه و دامپروری از جمله نیز نقش ویژه‌ای در تعادل
بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه کشاورزی و پایداری امنیت ملی

ارائۀ مطالب در بخش های دامپروری در شور و نقش حساس مهم در اقتصاد کشور است
نقش واردات در اقتصاد كشور

نقش واردات در اقتصاد رشته دامپروری;
در جستجوی یک دامپروری پایدار

دگرگونی سریع بخش دامپروری در او بر شناسایی و تعریف نقش دولت در (سال1393 سال اقتصاد و
نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی-دکتر گیتی مرادی اسطلخ زیر

در مناطق روستایی زنان نقشی به مراتب بیشتر از مردان در اقتصاد دامپروری نقش زنان در
نقش دام در کشاورزی پایدار

دام ها نقش مهمی را در اقتصاد، هم در سطح مزرعه و بوسیله حمایت بهتر از دامپروری پایدار
دانلود کتاب اقتصاد کشاورزی

دانلود کتاب اقتصاد دانلود نمونه سوال پیام نور دامپروری نقش کشاورزی در اقتصاد.
ضرورت پیشرفت چند محوری در استان - ۶

مرتع، دامپروری، صنایع و دارویی نقش مهمی را در خود را در اقتصاد
برچسب :