طرح اداره يك روزه مدرسه توسط دانش آموزان منطقه انگوت

طرح اداره يك روزه مدرسه توسط دانش آموزان منطقه انگوت

طرح اداره يك روزه مدرسه توسط دانش آموزان با حضور بخشدار منطقه انگوت و معاون پرورشي و تربيت بدني معاون پشتیبانی وتوسعه مدیریت اداره برگزار گرديد.


مهندس فيروزي بخشدار انگوت در نشست صميمي با اعضاي شوراي دانش آموزي دبيرستان امام خميني(ره) و17 شهریور زیوه اين طرح را فرصتي براي افزايش حس مسئوليت پذيري دانش آموزان دانستند وبا اعضاي شورا براي حل مشكلات و كاستيهاي مدرسه و پيشبرد اهداف عالي آموزش و پرورش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

http://cms.medu.ir


مطالب مشابه :


مشکلات اجرایی مدیریت مدرسه محوری

مشکلات اجرایی مدیریت مدرسه آموزشی و آموزشگاهی برای به چالش طلبیدن
مشکلات و چالشهای مدیریت آموزشگاهی در مدارس کوچک -

ماهنامه رشد مدیریت مدرسه. این امر در واحدهای کوچک آموزشی به خصوص نویسنده : معاون
طرح اداره يك روزه مدرسه توسط دانش آموزان منطقه انگوت

چالــش انگــــوت روزه مدرسه توسط دانش بخشدار منطقه انگوت و معاون پرورشي و تربيت بدني
شرح وظايف معاون مدرسه

شرح وظايف معاون مدرسه - اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره شرح وظايف معاون مدرسه
چالش های مدیریت مدرسه محور در ایران و جهان

وب سایت علمی آموزشی. چالش های مدیریت مدرسه محور پیام معاون مدیر کل ومدیر آموزش
مقاله رهبري موفق آموزشي در مدرسه

وظیفه در امر تعلیم و تربیت و سپید کردن موی در آسیاب مدارس و محافل آموزشی مدرسه را چالش
فرصت‏ ها، چالش ها و مشکلات استفاده از فن‏ آوری‏های آموزشی

نرم افزار مدرسه 90-89 پست معاون فناوری آموزشی به های آموزشی . ب) چالش ها، موانع
نمونه درس پژوهی پایه اول

خانم معلم بروجردی ***معاون آموزشی در همان مدرسه و در زنگ نیاز و چالش های فرا
آموزش راهنمایی

شکل گیری نظام های آموزشی در جهان بر اساس فلسفه چالش سوم برنامه آموزشی و مدرسه اینترنتی
برچسب :