تاریخچه ی استان خراسان رضوی

خراسان، در طول تاریخ شاهد ظهور و سقوط سلسله ها و دولت های بسیاری در قلمرو خود بوده است. اقوام مختلف اعراب، ترک ها، کردها، مغول ها، ترکمن ها و افغان ها زمان به زمان به این منطقه تغییرات را به ارمغان آورده اند.

جغرافیدانان باستان ایران، ایران را به هشت بخش تقسیم کرده که خراسان بزرگ شکوفا ترین و بزرگترین قلمرو بوده است. اسفراین نیز، در میان دیگر شهرهای استان، یکی از نقاط کانونی برای اقامت اقوام آریایی پس از ورود به ایران محسوب می گردد.

امپراتوری اشکانیان برای چندین سال در نزدیکی مرو در خراسان مستقر بوده است. در دوران ساسانیان نیز استان توسط یک سپهبد که "پادگوسبان" نامیده می شده و چهار مرگراوس (margraves) که هر یک فرمانده یکی چهار بخش استان بوده اند حکومت می شده است.

در دوران فتوحات مسلمانان در ایران خراسان به چهار بخش تقسیم گردید و هر بخش به اسم شهر بزرگ خود یعنی نیشابور، مرو، هرات و بلخ نامیده شدند.


مطالب مشابه :


آموزش تصویری نحوه پرداخت اینترنتی شهریه پیام نور

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آنقدر محروم که در صفحه اول سیستم گلستان پیام نور اطلاعیه
جغرافیای استان خراسان رضوی:

جغرافیای استان خراسان رضوی آن نسبتا زياد است به طوري كه در برخي مناطق مجاور استان گلستان
دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 93-92 پیام نور

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی واحد باخرز - دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 93-92 پیام نور
تاریخچه ی استان خراسان رضوی

ایران - تاریخچه ی استان خراسان رضوی - مطالبی در رابطه با ایران - گلستان. گیلان
نظر وزیر علوم درباره تقارن امتحانات با جام جهانی و تغییر امتحانات

دانشگاه پیام نور خراسان رضوی وحذف واضافه به سیستم گلستان مراجعه فرمایید $ قابل
برچسب :