اعطاي طبقه تشويقي

به اطلاع كليه همكاران رسمي آزمايشي و پيماني مي رساند به استناد بند (1) ماده (4) بخشنامه شماره 200/11942 مورخه 22/05/90 معاونت توسعه مديريت و به استناد دستورالعمل شماره 710/33 مورخه90/06/05 وزارت متبوع ، با عنايت به اينكه در نظر است يك طبقه تشويقي به همكاراني كه مدت 5 سال متوالي (85%) نمره ارزشيابي را كسب نموده اند اعطا گردد. لذا همكاران عزيز ذينفع با در دست داشتن فتوكپي فرم هاي ارزشيابي سال هاي (88-87)(89-88)(90-89)(91-90)(91-92) به كارشناس ارزيابي عملكرد مراجعه و پس از تاييد فرم هاي مذكور ، جهت صدور حكم طبقه تشويقي به امور اداري مراجعه نمايند . مهلت تحويل مدارك 92/11/05مي باشد بنابراين همكاران هر چه سريعتر اقدام نمايند .


مطالب مشابه :


اعطاي طبقه تشويقي

امور اداري - اعطاي طبقه تشويقي - اطلاعيه هاي عمومي امور اداري
اشعار تشويقي

کلاس اول باران - اشعار تشويقي - - کلاس اول متن براي روز
" سری جدید اشعار تشویقی دانش آموزان اول ابتدایی"

" نمونه جملات مناسب برای استفاده در متن املای اوّل ابتدایی (1) "بهار زیبا "" سخن بزرگان "
بررسي طرح اعطاي مرخصي تشويقي به کارمندان پدري که صاحب فرزند مي‌شوند

مدیریت منابع انسانی - بررسي طرح اعطاي مرخصي تشويقي به کارمندان پدري که صاحب فرزند مي‌شوند
طرح تشويقي شركت مخابرات خراسان رضوي

Desert Rainbow - طرح تشويقي شركت مخابرات خراسان رضوي - رنگين كمان كوير
برنامه ی درسی ونیازفراگیران

4- كاربرد هاي خواندن: استاندارد متن تشويقي، تكنيكي و اطلاعاتي . استاندارد متن هاي سواد .
قدرت طرحهاي آموزش(ترجمه متن)

سنجش و آموزش - قدرت طرحهاي آموزش(ترجمه متن) - دستاوردهای علمی در حوزه ی سنجش و آموزش
برچسب :