آشنايي با اصول طبي اهل بيت ع بخش 1:

آشنايي با اصول طبي اهل بيت ع بخش 1:

سوالها و جوابها واقعي است.

سوالات يك دانشجوي طب اهل بيت عليهم السلام:

سوال 1:

ميخواهم از طريق طب اسلامي با روش درمان بيماريها آشنا شوم. از كجا بايد شروع كنم؟

جواب 1:

در ابتدامطالبي كه تاكنون از هر كجا آموخته ايد سرفصل بندي كنيد و با دو كتاب ارزشمند طبالصادق ع و طب الرضا ع مطابقت دهيد. اگر مغايرت داشت حذف كنيد.
كليد ورود به طب اسلامي ،شناخت طبايع است.

كتابهاي ارزشمند طبالصادق ع و طب الرضا ع را آنقدر بخوانيد تا ملكه ذهن شود. سپس احاديث طبي ديگر.
بعداز 6 ماه و مطالعه روزي حداقل 3 ساعت و يادداشت برداري، داراي نظر و رتبهعلمي خواهيد شد و بعد از يكسال جزء افراد انگشت شمار خواهيد بود بشرط نيتدرست.

ما هر چقدر زحمت بكشيم به اندازه يك شب سختي يك جانباز شيميايي يا يكروز زندگي يك جانباز اعصاب و روان نخواهد بود.
مهمترين بخش طب فهميدن طبايع و مزاج است كه بنده فكر نميكنم در ايران بيش از 5 نفر باشند كه تسلط كامل داشته باشند.
هرسوالي هم كه ميپرسيد تا 10 بار ميتوانيد سوال كنيد و قانع نشويد. آنقدربپرسيد تا موضوع روشن شود و آنوقت ممكن است باز هم حرف بنده را نپذيريد كهخيلي هم خوب است.

در علم بايد حريت و آزادگي داشت يعني تسليم عناوين واشخاص معروف و مهم نبايد بود حتي ابوعلي سينا . كه ايشان هم اشتباهاتي داشته است

-----------
سوال 2:
در خاطرم هست در مورد مصارف داروی سیدالادویه یک موردش وسواسبود پسحتما وسواس فکری را هم شامل میشودو هم چنین در باره خواص هلیله ها بهخصوص هلیله زرد فرموده بودید مسهل وسواس سوداوی و سردردها.
 
پس برای کسی که دچار انواع وسواسها هستند یا سردرد های صفراویدارند قابلاستفاده است. درست متوجه شدم؟
 
مطلب دوم هم اینکه شخصی رومیشناسم که به صورت ابتدایی دچارام اسشده بود پزشکها گفتند باید عملشود و اب نخایش را کشیدند الان 5سالاست کهفقط با تخت حرکتش میدهند قدرت هیچکاری را ندارد(البته این سوغات طبالحادی امروز است) تصمیم گرفتمادرس این وبلاگ را در اختیارشبگذارم تااز مطالب مفید ان استفاده کند.
 
فقط این را بدانید که اطلاع رسانیشما و افرادی چون شما تاثیراتزیادیروی مردم گذاشته و حقیقتا نسبت بهسالهای قبل مردم دیدشون نسبت بهاین طبعوض شده.

جواب 2:
اول در مورد وسواس بايد منشا آن كهصفرا است برطرف گردد. از كجا شما نتيجه گرفتيد كه وسواس نتيجه سودااست؟ وسواس ناشي از اضطراب است كه از صفرا نشات ميگيرد. سودا باعث افسردگيميشود.
در روايات براي وسواس انار ذكر شده است كه بصورت ناشتا ميل بايد شود.
 دوم هر كسيوظيفه دارد اول خودش به طب گياهي عمل كند و اين از هر تبليغي بالاتر وموثرتر است.بعد هم ديگران را تشويق كند كه داروهاي سمي شيميايي را كناربگذارند.
-----------
 
سوال 3:

چند تا سوال داشتم اولاینکه ایا منظور از رگ جذام و تلخهکه درروایات زیاد امده سوداست؟ و آیازرداب همان صفراست؟
 
و دیگر اینکه چرا شما منشا وسواس راازسودا نمی دانید(اخه اکثربیماریهایروحی از سوداست)؟

 و اخرین سوالم هم اینست که شناختدقیق مزاج برخی افراد شاید ممکننباشد.
 
چون گاهی نشانه های ظاهری انها یکچیز است و مسایل درونیشان چیز دیگرکهاینها را با یک نگاه نمیتوان گفت. مثلایکی از اطرافیانم سرش جوشهایزیاد وروی کتفش نشانه های دموی ها رادارد اما مزاج بدنش کاملا فرقمیکندو نشانه دموی ها را ندارد. دستگاهگوارش خیلی سرد دارد و خودش هم
 
سرماییاست و برعکس کبدش کوچکترین گرمی راتحمل نمیکند. یا شخص دیگری که همهنشانه های صفرا سودا را دارد درعین اینکه موهای نرم و لخت دارد کهازنشانه های بلغمی هاست در حالیکه
 
فرا سودایی ها موهای خیلی نرمندارند.
جواب 3 :

تلخه همان صفرا است كه تلخ است. زرداب صفراست. مره همان سوداست.
جذام بيماري ديگري است كه فرمود:
شلغم رگ جذام را قطع ميكند و خوردن شاهي در شب رگ جزام را تحريك ميكند.
سودا و صفرا و سپس با درصد كمتري دو طبع بعدي ميتوانند مولد ناراحتيروحي شود. مثلا افسردگي و گوشه نشيني مربوط به طبايع سرد (بلغم و سودا) و اضطراب ناشي از غلبه صفرا يا دم و جزء بيماريهاي مزاج گرم است.

همانطوركه در كتاب طب الرضا ع نوشته شده و در وبلاگ قبلي اين حقير نيز درج شده هر كسي دريك زمان ميتواند چندين طبع داشته باشد كه غلبه هر طبع بر روي اندامهاييتاثير ميگذارد كه اين مطلب نظريه جناب سيد اسمعيل جرجاني صاحب كتاب ذخيره خوارزمشاهي نيز هست.

بعد از خواندن كتاب طب الرضا ع سوالهايتان را پاسخ ميگيريد ونيازي به توضيح بنده شايد نباشد.

---------------

سوال 4:

یک سوال دیگر هم داشتم در مورداشخاصی که چند مزاج دارند بالاخرههر قسمترو که بخواهیم درمان کنیم عضو دیگهبدتر میشه. مثلا فرد صفراوي بلغمیاگرصفرایش را بخواهد درست بکند بلغمشبیشتر میشه. اگر از داروهای مرکبگرمو سرد هم استفاده شود در نهایت بازتاثیر خود را روی عضوی که مزاجشمخالفاست میگذارد. البته مثلا مویز رادیدم که هم برای بلغم  و هم برایصفرامفید بود اما این دست مواد کمهستند و حالا اگر شخص غلبه دم همداشته باشهشاید دیگه نتونه از مویز استفادهکنه.

جواب 4:

طبايع مركب را ميتوان به چند طريقه تعديل كرد:
1
-مواد مناسب براي چند طبع كاسني و بنفشه و سيب و مويز و ... است.
2
- از مواد مركب استفاده ميكنيم كه هر قسمتي از بدن سهم خودش را برميدارد.
3- اولويت بندي ميكنيم كه اول كداميك از طبايع مهمتر است ابتدا به درمان آن ميپردازيم.

-------------

سوال 5:

سوالی از خدمتتون داشتم .

بعضیاوقات این مسئله فکرم رو خیلیمشغول میکنهکه ایا سخنان معصومین (ع) در مسائلطبی  ناظر به شرایط اب و هواییمحلزندگیشان یا مزاج غالب مردم زمانخودشان نبوده؟ویا مواد غذایی کهاز انهادر گفتار مبارکشان یاد شده به ایندلیل نبوده که متناسب با محصولات
 
کشاورزی منطقه حجاز بوده؟(البتهغذاهایی هست که فارغ از این مسائلهستو در قران هم امده اما به هر حالوقتی دستور غذایی یا نسخه ای بیانمیکردند از موادی بوده که در دسترسمردم باشد). خیلی از گیاهان در طب سنتی وجوددارند که اثرات خیلی خوبی هم دارندامااصلا در کلام اهل بیت ع نیامده اندشاید یکی از دلایل این باشد که درانمنطقه یافت نمی شده اند.

""جواب:شما مگر همه 12 هزار حديث طبي را خوانده ايد كه نام همه گياهان مفيد نبوده است؟

اما اين حرف درستي است كه بعضي گياهان در آن منطقه نبوده است مثلليموترش كه در باره آن چيزي بفرمايند. كه يك متخصص طب سنتي بايد با فهميدنمزاج گياه در جاي خود استفاده كند. مثلا در مورد اسهال و استفراغ اثرليموترش كم نظير است.""

سوال ديگر:
 
امام رضا(ع)در مورد ماههاو غذاهایی که باید خورده شوددستوراتی میدهنداما مثلا زمستان کردستان با
 
زمستان جنوب ایران خیلی متفاوتاست و خودحضرت هم میفرمایند:
 
در انچه مناسب و موافق معده ومزاجتوست فکر کن و چیزهایی که بدنت ازاننیرو میگیرد و به ان تمایل پیدا میکند انرا به میزان درستی تقدیرکن.
""جواب: بهرحالهر جايي در زمستان هوا سردتر از تابستان در همانجا است پس ميتواند ازدستورات ماهانه كتاب استفاده كند. البته از مواد غذايي موجود در همانجا نيزميتواند استفاده كند با حفظ سردي-گرمي."" 

سوال ديگر:

در کتاب طب الرضا(ع) امام در قسمتی که مشخص میکنند که بر اعضای مختلف چه خلطی حاکم است  فرموده اند (دم بر دماغ وگوش وبینی وچشم غالب است) ولی من همیشه این طور شنیدم که مزاج مغز بلغم است. ایا اشتباه است؟
""جواب: اينجا منظور اين است كه در خود صورت غلبه دارد كه اين افراد صورتهاي پرخون و گرد و گوشتي دارند.""

سوال ديگر:

و دیگر انکه امام در باره بالای 60 سال می فرمایند: (در این مرحله بلغم غلبه پیدا میکند این همان حالتی است که به چیزی برنمیگردد مگر پیری و....لاغری و در ادامه می فرمایند: اب جلوه او خشک میشود ....... زیرا مزاج او تحت استیلای بلغم است و بلغم سرد وخشک است.)

مگر نه اینکه بلغم سرد و تر است و باعث چاقی در کهنسالان میشود نه لاغری؟
 ""جواب:اينجابلغم بمعني انهدام اشياء است و از بين رفتن كل جسم است كه اغلبپيران شكسته و لاغر ميشوند و با بلغم افراد جوان فرق دارد""
----------

سوال 6:

یک سوال درباره حجامت داشتم .امامرضا(ع)میفرمایند شخص 20 ساله هر 20روزیک دفعه میتواند جامت
 
کند. و احتمالا منظورشان حجامت عامبوده و از طرفیهم می گویند که حجامت بین 2کتف باعثلاغری و ضعف میشود پس چه طورمیشودهر 20 روز حجامت کرد؟ و دیگه اینکهایا باعث کم خونی نمی شود؟

 و چرا امام در ماه اذر خوردن کرفسو نعنا وترتیزک را منع کرده اند؟مگرنه اینکه اذر خیلی سرد است و علیالقاعده غذاهای گرم باید مفیدواقع شوند؟و یا در ماه بهمن هم خوردن شیرینیها را صلاح ندانسته اند در صورتیکهشیرینی ها هم گرم هستند و در فصلسرد استفاده از اونها باید خوبباشه.
 
با اجازتون 1سوال دیگه هم داشتمچرا امام رضا (ع) توصیه به حجامتنقرهفرموده اند در حالی که در برخیاحادیث این نوع حجامت را باعث کمشدنحافظه می دانند؟ و ایا برای رفعسنگینی سر عمل کم عارضه تری وجودندارد؟
 
راستش می خواستم ازتون خواهش کنمکتابهایی رو به من معرفی کنید تامنکمتر مزاحمتون بشم .نمیدونم صحبت های دکتر عارفی را دربرنامه پارک ملت گوش دادید یا نه واقعا زشت بود.

 جواب 6:

حجامتاز چند قطره داريم تا مقدار بيشتر حدود 40 سي سي1 يعني 1  استكان. شخص حجامتگر بايد ببيند كهوضعيت خون چگونه است. اگر غليظ بود بيشتر و اگر رقيق بود كمتر. ضمن اينكهدستورات قبل و بعد از حجامت را بايد انجام دهند.
نوع حجامت هم بسته به فرد متغير است و عام نيست و باعث كم خوني هرگز نميشود.هر كس گفته، پس از علم حجامت بيخبر است.
اين 3 گياه يبوست آور هستند كه فرموده اند قبل از آغاز زمستان نخوريد.
شيريني براي ماه آخر زمستان فرمودند كمتر مصرف شود نه بهمن زيرا خون فوق العاده غليظ شده است و بايد سير و ميوه هاي خشك كه رقيق كننده اند ميل شود.
حجامت نقره اگر زياد انجام شود باعث كم شدن حافظه ميشود نه تعداد كم.
كتابهاي مورد مطالعه بايد بعد از يادداشت برداري دقيق و كامل از كتاب طب الرضا ع و طب الصادق ع سراغ كتابها يا سي دي هاي ديگر رفت.
هر وقت شما اعلام آمادگي كرديد بنده 10 سوال از كتاب طب الرضا ع بپرسم كه اگر به 6 سوال پاسخ داديد پس شما خوب ياد گرفته ايد.
تاكيد ميكنم روي طبايع خوب كار كنيد. مثلا 2 تا از سوالات اين است:
براي درمان فشارخون بالا بايد چكار كرد؟ براي ريزش مو چطور؟
الان نميخواهم جواب دهيد بلكه منظورم اين بود كه بايد دقيق بخوانيد تا آنجا كه حفظ شويد.

-----------

سوال 7:

چشم من سعیم رو میکنم که کتابهایی رو که گفتید حتما دقیق بخوانم.
امام رضا(ع) از 35 سال به بعد را سن سودا می دانند و از 60 سال به بعد همبلغم. علت اینکه بدن رو به سودا و بلغم میرود کم شدن گرمای غریزی بدن است.

حال اگر شخصی با تدبیر تغذیه اي این گرما را در بدن حفظ کند میتواند این سن را به تاخیر بیاندازد؟

و اگر این حرف درست باشد پس صفراوی ها و دموی ها دیرتر به سمت پیر شدن میروند چون گرمای وجودیشون بیشتر است.
تقسیم بندی که امام فرموده اند در حقیقت باید مزاج سنی باشد یعنی این طور که من فهمیدم هر کس هر مزاج سرشتی که داشته باشد مزاج سن هم بر ان تاثیر میگذارد. پس یک نفر که مزاج سرشتی اش صفراویست در آان بازه سنی 15-35 تظاهرات صفرا درش بیشتر است و یا یک شخص بلغمی در پیری بلغمی تر از سایرین میشود درست است؟
در مورد سوالی که 2دفعه قبل پرسیدم که چرا امام می فرمایند بلغم "بارد و جامد"است.

شما در پاسخ گفتید منظور انهدام بدن است و بلغم جوانان فرق می کند. راستش انهدام بدن را قبول دارم اما من افراد 80-70 ساله خیلی چاق زیاد دیده ام که نوع چاقی شون هم کاملا بلغمی است یعنی قبلا خیلی لاغر تر بودند اما با ورود به سن بلغم چاقتر شده اند.
در مورد سوالی که پرسیده بودید این طوری که من تا به حال یاد گرفته ام فشار خون 2نوع است:سرد و گرم و همین طور ریزش مو. که برای هر کدام تمهیدات خاص خودش را انجام می دهند آیا این تقسیم بندی درست است؟
مگر نه اینکه کرفس باز کننده انسدادهاست پس چه طور باعث یبوست میشود؟

جواب سوال 7:

من عرض كردم از روي كتاب طب الرضا ع جواب دهيدبا استدلال كامل نه بر اساس مطالب ديگران.

البته جواب هر دو(فشارخون و ريزشمو)اشتباه است.
الان اگر از هر كسي كه حتي هيچ چيزي از طب سنتي نميداندبپرسيد مقداري درست خواهد گفت ولي متعجبم كه شما چطور نميتوانيد مزاج غالبرا در اين 2 بيماري تشخيص دهيد؟
قبلا گفتم با دقت مطالعه و يادداشتبرداري كنيد. يعني هر جا كلمه صفرا يا بلغم يا ....آمده را در صفحه ايجداگانه بنويسيد و مطالب مرتبط را دسته بندي كنيد.
بقيه جوابها بماند تازمانيكه جواب بر اساس كتاب داديد؟ البته بعضي از نتيجه گيريهايتان درستاست. من استادي را ميشناسم(و شما اسمش را در وبلاگ قبلي ديده ايد) كه 20 سال است دارد كتاب طبالرضا ع درس ميدهد ولي نميتواند نسخه مثلا ريزش مو يا لوزه سوم را از آندر بياورد.البته نسخه كمي سخت است.
بجاي آنكه دهها كتاب بخوانيد يك كتاب را دهها بار بخوانيد و فكر كنيد.
آن 3 گياه(كرفس و ...) هر سه گرم و خشك هستند بنابراين يبوست آورند.

-----------

سوال 8:

میدونید خیلی گیج شدم. اصلا نمی دونم چی بلدم و چی بلد نیستم و اون چیزهایی که بلدم کدومش درسته؟ همین الان هم کلی مطلب از اساتيدی که شما اونها رو مي شناسید دارم که 180 درجه با بعضی از صحبت های شما فرق داره. شما پشتوانه علمیتون خیلیه اما من که این طور نیستم و فقط هم با کتاب طب الرضاع نمیتونم مبانی درست رو پیدا کنم.
ولی من خیلی به طب اسلامی -ایرانی علاقه دارم و حتما تلاشم بیشتر میکنم.
اگر بخواهم از طب الرضا (ع) جواب بدهم فکر میکنم مزاج غالب در فشار خون اولیه دم باشد چون هیجان خون در انها زیاد است و بیشتر مستعد سکته هستند. شاید بهترین درمان هم برایشان حجامت باشد مخصوصا بین 12 تا15 ماه قمری که خون در اوج هیجان خود است.
اما اگه ناراحت نشید به نظرم یک فشار خون ثانویه هم داریم که از ضعف و سردی بدن ناشی میشود و مخصوص دموی ها نیست .

راستش در مورد ریزش مو هر چی فکر میکنم میبینم جوابم درست.مگر نه اینست که بعضی مو هاشون بر اثر گرمی زیاد میریزد مثلا صفراوی ها که شقیقه هاشون خالی میشود و بعضی هم در اثر سردی مثل بلغمی ها موهاشون کم پشت هست و یا در اثر سردی به صورت سکه ای خالی میشود. ایا این مطالبی که گفتم اشتباه بود؟ خوب در همه این موارد که یک مزاج غالب نیست.

می بخشید ازتون يك خواهشی داشتم. می خواستم اگر براتون مقدور هستیکی ازبیماریها که خودتون صلاح میدونیدرو با توجه به کتاب طب الرضا ع استدلال  کنید( البته کوتاه که خیلی وقتتونرو نگیره) تا من متوجه شیوه کاربشم. و نوع استدلالی که منظورتون هست رویاد بگیرم و با این دید کتاب روبخونم.
 
من رشته خودم حقوق بوده. کاراستدلالی هم کم و بیش انجام دادماما دوستدارم دقیقا مدل کارتون رو ببینم.

جواب سوال 8:

دوباره بايد عرض كنم يكبار ديگر وبلاگ قبلي رابخوانيد. آنجا چند مثال وجود دارد. مثل روش درمان در پست"شفاي يك جانباز"كهدر قسمت پيوندها در سمت چپ وبلاگ وجود دارد.
بايد كتاب طب الرضا ع را حفظ باشيد و بعد طب الصادق ع و بعد دانشنامه احاديث پزشكي.
ولي فعلا اجازه نداريد غير از كتاب طب الرضا ع از آنها استفاده كنيد زيرا با همه ظرفيتهايش بايد آشنا شويد.

در مورد فشارخون تقريبأ درست تشخيص داديد.

در مورد ريزش مو مزاجهاي گرم را درست گفتيد ولي مزاج سرد اشتباه است.

----------

سوال 9:

من قسمت شفای یک جانباز را1بار دیگه با دقت  خواندم.خیلی جالب بود. اما من اصلابه فکرم  نمیرسید که مثانه وکبد جز اضلاع محسوب میشوند مخصوصا کلیه چون کلیه فقط در قسمت حالب فرو رفتگی دارد .(و در 1 سخنرانی هم شنیده بودم که مزاج کلیه دم است)پس حتما قلب هم مزاجش صفراست ؟وبرای همین است که امام صادق(ع)می فرمایند قلب به شکل دانه صنوبر است زیرا وارونه است ویک سر قلب باریک قزار داده شده تا لابه لای ریه برود و با سردی ان خنک شود مبادا که مغز از گرمی ان بسوزد.
این طوری که من متوجه شدم شما بیشتر از اینکه به نشانه های بیماری در یک عضو توجه کنید و بخواهید برای تک تک انها درمانی پیدا کنید به سراغ مزاج اون عضو میروید و سعی میکنید مزاج عضو را تعدیل کنید تا نشانه ها از بین برود.ایا درسته؟ پس اگه این طوری باشه برای توقف سنگ سازی  کلیه و مثانه و کیسه صفرا باید صفرا رو تعدیل کنیم.
با اجازتون یک سوال دیگه هم  داشتم. شما تلخه وزرداب را صفرا ومره را سودا معنی کردید.من به المنجد ودانشنامه احادیث مراجعه کردم و هردو انرا صفرا معنی کرده بودند .معنی تحت الفظی ان هم تلخی است پس فکر میکنم باید مثل"تلخه" صفرا معنی شود؟
راستش رشته من در دبیرستان تجربی بود و به اون علاقه هم داشتم اما یادم هست که از دوره راهنمایی علاقه زیادی به کتابها طب سنتی نشان میدادم درهمون دوره حلیه المتقین یا کتابهای دکتر غیاث الدین جزایری و نسخه شفای اقای صانعی رو می خوندم اون هم چندین بار و وقتی دبیرستانی بودم رفتم سراغدانشنامه احادیث. البته اون موقع فکر میکردم که این حرفها ارزش خودشون از دست دادند .سالها بعد با سی دی های دکتر روازاده اشنا شدم و 1-2 تا از نسخه ها رو انجام دادم و دیدم چقدر عالیست و چقدر بی دردسر. ولی مهمترین چیزی که منو جذب کرد تحقیقاتی بود که راجع به فراماسونها و یهود انجام دادم و از این همه توطئه های حساب شده وحشت کردم و با تمام وجودم واقعا  احساس کردم که هر چه دین گفته علم محض است و دیگه الان ذره ای شک ندارم که هر چیز که دینی است پس علمیست .

 جواب سوال 9:

اكثر اساتيد طب سنتي اصلا به مباحث مطرح دراحاديث توجه كافي نميكنند و الا اين وضع ما نبود. اينقدر احاديث پربارهستند كه همواره لازم است به آن رجوع شود و هر بار هم كه رجوع ميكنيم نكتهتازه اي ميفهميم. و اين است كه امامان هنوز غريب هستند. بنده توصيه ام ايناست كه كلمات عربي را هم ياد بگيريد تا بيشتر استفاده كنيد مثلا در يكترجمه ديگر از كتاب طب الرضا ع اينطور آمده:
بالای شکم (پهلوها یا فمالمعده)  محل غلبه صفراء است.يعني غير از معده و روده(امعاء واحشاء)بقيه اعضايي كه در محدوده شكم هستند محل غلبه صفراست. پسكليه-كبد-مثانه-پروستات-رحم-لوزالمعده(پانكراس)-كيسه صفرا-طحال...همگي تحتسيطره صفرا هستند. و مواد ضد صفرا به دستور امام ع چيزهاي سرد و رطوبي است ومسهل.
و گفتيم فقط از كتاب طب الرضا ع شاهد و دليل بياوريد پس مزاجقلب از اين جمله مشخص ميشود يعني "و بلغم را با نيروي باد بر سينه استيلاداد"و به اين جهت است كه سير و روغن زيتون و سيب و انجير و بادرنجبويه وكرفس و كاسني و ...طبق احاديث ديگر توصيه براي قلب شده است.
گفتيد""اینطوری که من متوجه شدم شما بیشتر از اینکه به نشانه های بیماری در یکعضو توجه کنید و بخواهید برای تک تک انها درمانی پیدا کنید به سراغ مزاجاون عضو میروید و سعی میکنید مزاج عضو را تعدیل کنید تا نشانه ها از بینبرود. ایا درسته؟ پس اگه این طوری باشه برای  توقف سنگ سازی کلیهو مثانه و کیسه صفرا باید صفرا رو تعدیل کنیم.""دقيقا درست فهميديد. البتهشما نبايد بروش بنده كار داشته باشيد ببينيد امامان ع چه روشي را دستورميدهند.
گفته بوديد"" شما تلخه و زرداب را صفرا ومره را سودا معنی کردید.من به المنجد و دانشنامه احادیث مراجعه کردم و هردو انرا صفرا معنی کرده بودند .معنی تحت الفظی ان هم تلخی است پس فکر میکنمباید مثل "تلخه" صفرا معنی شود؟""بطور عام درست ميگوييد اما در بعضياحاديث نوشته شده مرة السوداء پس اين را بايد چه معني كنيم. پس به جمله نگاهميكنيم تا منظور را بفهميم. البته روي كتاب طب الرضا ع بحث كنيد.
شمااگر به كتاب طب الرضا ع مسلط باشيد حتي بايد بتوانيد ديابت و آلزايمر را همدرمان كنيد. البته كمي سخت تر از فشارخون و ريزش مو و لوزه سوم و آنژين چركي گلو است.
در انجام تحقيقات طب اهل بيت ع موفق باشيد.

-----------

سوال 10:

حضرت رضا(ع) فرموده اند "اسفل البطن مزاجش سودا است" اما چرا در ترجمه معده جزء اسفل البطن امده ؟در حالی که بعضی از اعضا از معده پایین تر هستند مثل پانکراس.
و شما هم فرمودید در1 ترجمه محل غلبه صفرا را فم معده گفته اند از نظر شما کدام درست تر است؟چون تفاوتشان زیاد است.

جواب:

(غير از معده و روده بقيه محل غلبه صفراست.)

امام در کتاب اورده اند که خوردن گوشت گاوموجب کندی ذهن بلادت عقل وتحیر فهم وکثرت فراموشی میشود  واز طرفی در مورد سن بلغم می فرمایند:""" نشانه اين حالت آنست كه نسيان بر فكر و حافظه او مسلط مى شود چيزها و كسانى را كه با آن مربوط بوده نمى شناسد در حضور مردم چرت ميزند و ميخوابد و هنگام خواب بيدار ميماند گذشته ها را بياد نمى آورد حوادث را فراموش ميكند"""
اگر این درست باشد که در قسمت اول منظور امام فقط گوشت گاو نبوده بلکه کل سودازاها را قصد کرده اند پس معلوم میشود سودازاها باعث کند ذهنی و فراموشی میشود و همین طور است اگر کسی دچار بلغم در سرش شود (حتی قبل از سن استیلای بلغم)دچار فراموشی میشود .در عین اینکه حضرت رضا (ع) خوردن مویز و زنجفیل و عسل را در کتاب باعث تقویت حافظه دانسته اند که مزاج این مواد هم  ضد بلغم وسوداست.

جواب :

(هر ماده سودا زايي باعث كندي حافظه نميشود مثل ماهي و ...و فقط بلغم باعث كاهش حافظه است(.

و با عرض شرمندگی یک سوال دیگه هم داشتم. اون طوری که من فهمیدم و شما هم تایید فرمودید برای درمان بیماری باید مزاج عضوی را تعدیل کرد که ایجاد بیماری کرده مثل مورد شفای یک جانباز. من یک چیزی رو متوجه نمیشم .
فیبروم های رحم که خیلی از خانمهای میانسال رو در گیر میکنه و حتی مجبور به خارج کردن این عضو میشن.علی القاعده باید این قبیل مشکلات در سنین پایینتر که مزاج سن هم هنوز صفراست و باید مزاج عضو را صفرایی تر کند بیشتر باشد اما به نظرم این طور نیست .

:جواب

(فيبروم يك دليلش صفرا و دليل ديگرش مسائل هورموني است كه از غددمختلف ترشح ميكند و تا شخص ازدوج نكرده اين هورمونها ترشح چنداني ندارندالبته قارچها و آلودگيها نيز موثرند پس با نسخه ضد صفرا +ضد سم درمان انجامميشود مثل نسخه كبد.)

راستش در مورد ریزش مو شنیده بودم که صفراویها جلوی سرشان  و دموی ها وسط سرشون خالی میشه. اما دیگه خیلی به دانسته هام اطمینان ندارم و در کتاب هم چیزی پیدا نکردم.

: جواب

(اين مطلب تا حدود زيادي درست است. ولي معنيشاين نيست كه هر كه دموي يا صفراوي باشد دچار ريزش مو  ميشود بلكه همهكسانيكه ريزش دائمي موي سر دارند داراي طبع گرمي هستند(.مطالب مشابه :


آشنايي با اصول طبي اهل بيت ع بخش 1:

در خاطرم هست در مورد مصارف داروی سیدالادویه یک موردش
آشنايي با اصول طبي اهل بيت ع بخش 2:

هم همان است.و لذا حضرت برای نیکو شدن خرد هلیله را توصیه کردند(مثل داروی سیدالادویه)
برچسب :