آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

سیستم مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی مؤسسات و دانشکده های بسیاری را تحت پوشش خود دارد و این مؤسسات و دانشکده‌ها علاوه بر آنکه تحت پوشش وزارتخانه های متبوع خود قرار دارند ، از چتر حمایتی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز برخوردارند. آنچه هفته گذشته تقریر شد تنها معرفی گوشه ای از مؤسسات و دانشکده های این دانشگاه بود و اینکه ادامه معرفی مؤسسات تحت پوشش این دانشگاه را خواهید خواند . لازم به تذکر است که به دلیل وسعت مؤسسات و دانشکده های تحت پوشش این دانشگاه ، ناگزیریم تنها به معرفی بسیار خلاصه آنها بپردازیم . سعی می‌کنیم در فرصت های آینده ، دانشکده های بزرگتر و جامعتر این دانشگاه را به طور مفصل برای شما عزیزان معرفی کنیم .

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی ملاصدرا یزد

رشته های تحصیلی : پرورش طیور - فرش دستباف - احیاء و بهره برداری از بیابان - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

تلفن : 8241899-8249462-8249901-8249462-0351

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی شهید خیابانیان زاهدان

رشته های تحصیلی : پرورش گاومیش - فرش دستباف - آبخیزداری

تلفن : 2443489-0541

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی کرمان

رشته تحصیلی : پرورش گاومیش - فرش دستباف - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر - آبخیزداری

تلفن : 57071-0341

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش عالی شهید فروزنده ساری

رشته های تحصیلی : پرورش گاومیش - پرورش زنبور عسل

تلفن: 3260518-3250362-3243502-0151

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کرج

رشته های تحصیلی: قارچ خوارکی - پرورش قارچ - تولید نهال

تلفن : 6222027-0262

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بروجرد

رشته های تحصیلی : تولیدات زراعی - مکانیزاسیون ؛ مکانیسین ماشین ها

تلفن : 6-2627715-2623100-0662

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بسطام شاهرود

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی - میوه های سردسیری

تلفن : 2220917-2220974-0273

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بمپور

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی - سبزی و صیفی

تلفن : 16-2014-0548252

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی بیرجند

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی - مکانیزاسیون ، گیاهان دارویی

تلفن : 2223004-2224845-0561

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی سعید آباد تبریز

رشته های تحصیلی : انتقال آب

تلفن : 6373080-0411

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی تنکابن

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی ؛ گل و گیاهان زینتی

تلفن : 2145 یا 012482

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش حاجی آباد هرمزگان

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی ، مکانیزاسیون ، تولید و فرآوری خرما

تلفن : 3-2861-0763422

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی جیرفت

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی ، سبزی و صیفی

تلفن : 4-3270251-0349

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی شهید اشرافی اصفهانی رشت

رشته های تحصیلی : مکانیزاسیون ، انتقال آب

تلفن : 6661944-6667044-0131

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی آباد رودبار

رشته های تحصیلی : تولید زیتون

تلفن : 6372157-0132

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی ساوه

رشته های تحصیلی : حسابداری

تلفن : 2444-0256242

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز کشاورزی سر پل ذهاب

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی

تلفن : 2223119-2222962-0834

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی شهرکرد

رشته های تحصیلی : تولیدات زراعی ، قارچ خوارکی، میوه های سردسیری

تلفن: 4422439-4422440-0381

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی علی آباد کمین فارس

رشته های تحصیلی: تولیدات زراعی - مکانیزاسیون

تلفن : 7222442-7222496-0729

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی قائنات

رشته های تحصیلی: تولیدات زراعی

تلفن: 3-3401-0562537

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آمورشی / موسسه: مرکز آموزش کشاورزی قزوین

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی - تولید و فراورده های انگور

تلفن: 70-5424969-0282

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیزنیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه: مرکز آموزش کشاورزی کردستان

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی

تلفن : 8-6622177-0871

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کردکوی

رشته های تحصیلی: مکانیزاسیون - گیاهپزشکی - زراعت دانه های روغنی

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کرمان

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی ، پسته

تلفن: 2269782-2228596-0341

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کهکیلویه و بویر احمد

رشته های تحصیلی: تولیدات باغی

تلفن: 8-3367-3339-0744225

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی )

نام مرکز آموزشی / موسسه: مرکز آموزش کشاورزی کرمانشاه

رشته های تحصیلی: گیاهپزشکی - تولیدات زراعی

تلفن: 8-2417-2138-0832462

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی گرمسار

رشته های تحصیلی: مکانیسیون ماشینها

تلفن : 6-456924-0232

 

 

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی مرودشت

رشته های تحصیلی: مکانیزاسیون

تلفن : 2-3390-0729466

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی مغان

رشته های تحصیلی: تولیدات زراعی - مکانیزاسیون

تلفن: 7443212-7443255-0452

 

 

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب

رشته های تحصیلی: مکانیزاسیون - مکانیسین ماشین

تلفن: 2333429-2334411-0481

 

 

نام ارگان: وزات جهاد کشاورزی ( معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی)

نام مرکز آموزشی / موسسه : مرکز آموزش کشاورزی کبوتر آباد اصفهان

رشته های تحصیلی : تولیدات باغی - مکانیزاسیون - گیاهان دارویی

هفته نامه پیک سنجش شماره 47

اسفند ماه 1382

بالای صفحه


مطالب مشابه :


راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت

راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت - دانشگاه جامع علمی- کاربردی
لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

دانشگاههای دولتی پیام نور جامع علمی کاربردی و می هیات علمی (سما دانشگاه آزاد
دانشگاه های استان کرمان !

دانشگاه جیرفت. دانشگاه فنی جاوید دانشگاه جامع علمی کاربردی جیرفت. دانشگاه پیام نور
منابع ارشد آبخیزداری و مرتعداری

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت کاربردی ۲
آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشاورزی جیرفت. آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
چارت درسی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه هیدرولوژی کاربردی. 3.
چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه
استخدام نیروی قراردادی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سیستم گلستان دانشگاه جیرفت. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علمی کاربردی شهید
سوابق كيان پيشكار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. 12.دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزتحقیقات کشاورزی
استاد کیان پیشکار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. درشهرستان جیرفت »دانشگاه علمی کاربردی
برچسب :