در ستايش خرد و دانش (فردوسي، شاهنامه) ص 5 کتاب پنج استاد قسمت دوم بدون معنی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی /  ز آموختن یک زمان نغنوی

به رنج اند آری تنت را رواست /  که خود رنج بردن به دانش سزاست

به رنج اندرست، ای خردمند گنج / نیابدکسی گنج نابرده رنج

***

بیاموز و بشنو ز هر دانشی / بیابی ز هر دانشی رامشی

ز جود و ز بخشش میاسای هیچ / همه دانش و داد دادن بسیج

دگر با خردمند مردم نشین / که نادان نباشد بر آیین و دین

که دانا اگر دشمن جان بود / به از دوست مردی که نادان بود

***

مرا مرگ بهتر از این زندگی / که سالار باشم کنم بندگی

یکی داستان زد برین بر پلنگ / چو با شیر جنگی برآمد به جنگ

به نام ار بریزی مرا گفت خون / به از زندگانی به ننگ اندرون

***

میاسای زآموختن یک زمان / ز دانش میفکن دل اندر گمان

چو گویی که وام خرد توختم / همه هرچه بایستم آموختم

یکی نغز بازی کند روزگار / که بنشاندت پیش آموزگارتایپ: امین ظهرابی فر


مطالب مشابه :


در ستايش خرد و دانش (فردوسي، شاهنامه) ص 5 کتاب پنج استاد قسمت دوم بدون معنی

مهندسی شیمی دانشگاه امیدیه - در ستايش خرد و دانش (فردوسي، شاهنامه) ص 5 کتاب پنج استاد قسمت دوم
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه قهرمان مسابقات كاراته پسران منطقه شش

مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه واحد امیدیه - دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه قهرمان مسابقات
اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه واحد امیدیه - اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و
برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 91 - 90 --دانشگاه ازاد امیدیه--

جامعه مهندسین نفت امیدیه - برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 91 - 90 --دانشگاه ازاد امیدیه-- - Society of
انتخاب مسلم ذوالفقاری به عنوان دبیر کانون دانشجویی استان خوزستان

مرکز خبر روابط عمومی دانشگاه واحد امیدیه - انتخاب مسلم ذوالفقاری به عنوان دبیر کانون
برچسب :