قسمت 24

24
5 دقیقه بعد
-ع چیزه..آهنگ نمیذاری؟
هری-باشه(بعدم مشغول ور رفتن با دکمه های ضبط ماشین شد)
منم داشتم حدس میزدم ک الان چ آهنگی می خواد بذاره...
شاید آهنگای خودشون...آهنگای مایلی یا شایدم 5SOS یا مثلا...
هری-بیا اینم آهنگ
من متعجب بش خیره شدم چون هیچ صدایی نمیشنیدم ک ی دفه صدای پیانو ماشینو پر کرد....
من پیانو خیلی دوست داشتم خیلی بیشتر از خیلی اما برای وقتایی ک به آرامش احتیاج دارم نه الان!
الان من ب ی آهنگ باحال احتیاج دارم ک هیجاناتمو تخلیه کنم!
-میشه ی چی دگ بذاری
هری-مثلا چی؟
-خب ی چیزی ک باحال باشه
هری زیر لب ی اکی بلغور کرد و باز مشغول بازی با دکمه های ضبط شد...
داشتم  بیرون و نگا میکردم ک با صدای جیغ خیلی بدی ب خودم اومدم و سیخ نشستم سر جام...اول فک کردم شاید با یکی تصادف کردیم یا شایدم ی طرفدار هریو دیده اما خوب ک دقت کردم دیدم هری آهنگ راک گذاشته....
دستامو گذاشتم رو گوشام و بلند گفتم
-خاموشش کن!
هری صدای اهنگ و کم کرد و گفت
هری-چرا؟
-چون ک بنده گفتم ی آهنگ باحال ن این!اینو تو قبرستون بذاری مرده ها تو گور سکته می زنن دیگه من ک زندم
هری-خب...!فک نکنم اون موزیکی ک مد نظر تو هستو داشته باشم...
-مرده شورتو ببرن(فارسی گفتم)
همینطور ک فارسسی ب هری فوش میدادم هنزفری مو با گوشیم از تو کولم در آوردم....
.....
داشتم آهنگ Hearts Upon Our Sleeve از 5SOS  و گوش میکردم ک هری دستشو جلو صورتم تکون داد!..آهنگو استپ زدم و گفتم
-بله؟
هری-صداشو کم کن کر نشی
-صداش خیلیم خوبه
هری-هر جور دوس داری(تا می خواستم استپ و باز کنم دوباره گفت)5SOS گوش می کنی؟
-آره!
هری-فنشونی؟
-خب نه ب طور کامل!تو گروه فقط لوک و اشتون و میشناسم اما تقریبا همه ی آهنگاشونو حفظم!:دی
هری-کودومشونو بیشتر دوس داری؟
-خب چبدونم...شاید لوکو...قیافش باحاله یعنی ی جور خاصیه
هری-لوک؟فک نمی کردم اینقد بدسلیقه باشی!
-سلیقه ی تو خوبه بسه!حالا چرا؟
هری-خب اون,اون چیزی نیست ک نشون میده 
-ب درک!حالا انگار ازم خواستگاری کرده منم دارم فک می کنم ک جواب مثبت بدم یا نه!
هری-ب هر صورت گفتم ک بدونی...
-خیلی بده آدم پشت سر دوستش حرف بزنه..نوچ نوچ نوچ
هری- من فقط میخواستم چشاتو باز کنم!
-اوه اوه!خوب شد چشامو باز کردی وگرنه جواب + بش میدادم !
هری-ههههههههههه...پس دستم درد نکنه!
-اره ی جورایی
هری-دیانا عینکمو از تو داشبرد بده!کور شدم
عینکشو از تو داشبرد درآوردم...قشنگ ب نظر می رسید,,برا همین زدم و خودمو تو آینه بغل ماشین نگاه کردم..
هری-عینکمو بده!
-نمیدم...خیلی بم میاد!
هری-برگرد ببینمت
برگشتم طرفش...
-میخوای عینک خودمو بدم بت؟؟؟؟
هری-فک کنم تنها راه همینه چون تو ک عینکمو پس نمیدی
عینکو از تو کیفش درآوردمو دادم بش
هری-دیییییییییییییییانننننننننننا
-بلللللللللللللللللللللله؟
هری-من اینو بزنم؟
-آره!
هری-این یکم ضایع نیس؟
-نه بابا...ضایع چیه مد روزه
هری-دیاااااااااااااانااااااااااااا!!!!ای خدا!
-خودتو لوس نکن دیگه بزن
هری-ب نظرت من این رنگین کمونو بزنم آبروم نمیره؟
خب فرم عینکم صورتی و آبی فیروزه ای و زرد و بنفش بود!
-نه...مگه چیه؟خیلیم قشنگه!
هری عینکو گذاشت رو چشاش و زیر لب گفت از دست تو
.....
-گوشیت
هری-میدونم
-جواب بده دیگه
هری-مهم نیس
-مگه کیه
هری نفسشو بیرون داد و گفت
هری-کندال
-باش بهم زدی؟

تماس قطع شد

هری-آره ولی اون بام بهم نمی زنه!
-چ سیریش!
هری ی دفه ی بشکن خیلی محکم زد و گفت
هری-ی فکری!
-چی؟
هری-صبر کن بت میگم
موبایلشو از تو جیب شلوارش در آورد...تند تند شماره ی ی بنده خدایی و گرفت و بعدم  گذاشت رو اسپیکر
بعد از 2 تا بوق اونور خطی ک من تازه پی بردم کنداله جواب داد


مطالب مشابه :


beside you part 7

تاریخچه ی گروه; beside you; 5sos; - ببینین یه دو گروه تقسیم می شیم و یه گروه وسط وایمیسته یه گروه هم
AFTER_anna todd

معرفی بهترین فن فیک های 1D و 5sos در اینجا به معرفی بهترین فن فیک های گروه وان دایرکشن و
قسمت 24

داشتم آهنگ Hearts Upon Our Sleeve از 5SOS و گوش میکردم ک -خب نه ب طور کامل!تو گروه فقط لوک و اشتون
برچسب :