روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی:

نسبت های مثلثاتی کمان 2x :


003.gifنسبت های مثلثاتی زوایای3x :


004.gif

نکته:


005.gif


006.gif


چند نسبت دیگر:


007.gif


فرمول های سینوس sin و cos بر حسب تانژانت نصف کمان:


008.gif


زوایای قرینه:


009.gif

زوایای (http://absharan.com/blog/riazi/formul7.gif):


010.gif


زوایای (http://absharan.com/blog/riazi/formul9.gif):

011.gif


نکته:هرگاه بخواهیم مضارب فرد عدد http://absharan.com/blog/riazi/formul11.gifرا از کمان سینوس sin یا cos حذف کنیم,باید یک منفی در پشت نسبت مثلثاتی ضرب کنیم.


012.gif


ولی اگر مضارب فرد عدد http://absharan.com/blog/riazi/formul13.gifرا از کمان تانژانت و یا کتانژانت حذف کنیم نیاز به ضرب منفی در پشت نسبت مثلثاتی نیست.

013.gif

همچنین اگر بخواهیم مضارب زوج عددhttp://absharan.com/blog/riazi/formul11.gif را از کمان تمام نسبت های مثلثاتی حذف کنیم,نیاز به ضرب منفی در پشت نسبت های مثلثاتی نیست.

نکته ها:


فرمول های بسط نسبت های مثلثاتی:


014.gif


015.gifتبدیل جمع به ضرب:


016.gif


تبدیل  ضرب به جمع:


017.gifArc ها:

Arc به معنی کوچکترین زائیه یا کمان می باشد,مثلا http://absharan.com/blog/riazi/formul19.gifیعنی کوچکترین زاویه ای که sin آن http://absharan.com/blog/riazi/formul20.gifاست که http://absharan.com/blog/riazi/formul21.gifمی شود 018.gif

نکته:

هرگاه در Arc ها با مقادیر منفی رو به رو شویم,در مورد سینوس arc sin و arc tg ابتدا منفی را نادیده گرفته سپس کمان را یافته و منفی را به کمان می دهیم.اما در مورد arc cos و arc cot ابتدا منفی را نادیده گرفته سپس کمان را یافته و آن را از http://absharan.com/blog/riazi/formul11.gifکم می کنیم.

نکاتی در مورد arc ها:


019.gif منبع:http://kashan-math.blogfa.com


مطالب مشابه :


نسبت های مثلثاتی

جورواجور - نسبت های مثلثاتی - تابع سینوس تابع سینوس تابعی است که مقدار کمان (زاویه) را به
مثلثات(1)

نسبت های مثلثاتی: سینوس یکی از نسبت‌های مثلثاتی است. تعریف درمثلث قائم‌الزاویه نسبت ضلع
توابع مثلثاتی

اگر x زاویه ای در ناحیه ی اول باشد,در ناحیه ی اول تمام نسبت های مثلثاتی مثبت است.
جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه

\\\\ کشکول بشیر //// - جدول نسبتهای مثلثاتی برای زوایای 0 تا 90 درجه - یادداشتهای یک معلم
فرمول ها و نسبت های مثلثاتی

ریاضیات - فرمول ها و نسبت های مثلثاتی - - ریاضیات این وبلاگ به منظور یادگیری درس ریاضیات
روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی:

وبلاگ آموزشی برای مقطع متوسط - روش محاسبه ی نسبت های مثلثاتی: - در اين وبلاگ تاكيد بر استفاده
برچسب :