دانلود شیپور تعزیه از فلاحتی و عباس صالحی

دانلود شیپور مختارنامه از عباس صالحی :

طبل : فیاض

۵۸ ثانی در ۹۱۴کیلو بایت

دانلود صوتی تعزیه 

 

و دانلود شیپور تعزیه از فلاحتی :

طبل : فیاض

۱:۰۸ دقیقه در ۵۲۹ کیلو بایت

 دانلود صوتی شیپور تعزیه از فلاحتی

 


مطالب مشابه :


سنج و دمام

دانلود نوحه سنتی بوشهر و (محرم و صفر) دانلود نوحه “ دارم آقا سلام ”با صدای سید
دانلود نی

دانلود نی قبلا با شبکه pdf آلمان در تهیه و کارگردانی برنامه های شعر شما صدای شما، زنگ
اولین زنجیرزنی محرم در بازار تهران

متن بهترین نوحه های زنجیر زنی محرم - دانلود استفاده از سنج و طبل و با ضرب خاصي كه
دانلود شیپور تعزیه از فلاحتی و عباس صالحی

طبل : فیاض. ۵۸ ثانی در ۹۱۴کیلو بایت و دانلود شیپور تعزیه از فلاحتی : طنین محرم.
دانلود نقاره زنی بارگاه مطهر حضرت امام رضا علیه السلام

و بيابانها نقاره مى زدند و مردمان را احضار و يا مرخص مى كردند و طبل محرم و صفر كه صدای
برچسب :