شرح وظایف یک معلم

واحد سازماني : دبستان 

عنوان پست / شغل : معلم  

 

شرح وظايف : 

 شاغل اين پست زير نظر مدير مدرسه بشرح زير انجام وظيفه مي نمايد :

ـ كوشش و اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي بطوريكه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد .

ـ كوشش در ايجاد روحيه نظم و تربيت و دقت و همكاري و تعاون در دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيق و تفحص .

ـ اجراي برنامه هاي آموزشي ـ پرورشي مصوب  تدريس بموقع كليه مواد برنامه طبق جدول ساعت كارهفتگي و با زمان بندي سالانه و اهتمام در بهبود كيفيت آموزشي از طريق بكار گرفتن شيوه ها و روشهاي جديدي تدريس با استفاده از وسايل كمك آموزشي و تهيه طرح درس .

ـ فراهم كردن موجبات ارزشيابي بموقع از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تجزيه و تحليل نتايج آنان و شناسائي علل پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيري دانش آموزان .

ـ انجام ارزشيابي هاي تشخيصي ، تدريجي و پاياني برابرآئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط .

ـ دقت در برگزاري امتحانات شفاهي و عملي دانش آموزان .

ـ تصحيح دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي يا نهائي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش .

ـ رسيدگي مستمر به تكاليف دانش آموزان و سعي در حسن خط و بهبود كار آنان .

ـ تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شركت در شوراهاي آموزشي ـ پرورشي مدرسه و گردهمائي ها و دوره هاي كارآموزي و ارائه پيشنهادهاي لازم .

ـشرك فعالانه در گروههاي آموزشي مربوط و تبادل نظر با ساير كاركنان در اجراي بهتر برنامه هاي درسي و ارائه پيشنهادهاي لازم .

ـ پيشنهادهاي لازم در مورد برنامه هاي درسي پرورشي ، روشها و وسايل و اجراي مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط .

ـ همكاري و تبادل نظر با اولياء دانش آموزان در موارد لازم بمنظور آگاهي از وضع رفتار و تحصيلات دانش آموزان و راهنمائي خانواده ها براي چاره جوئي دشورايها و مسائل تحصيلي دانش آموزان با اطلاع مدير مدرسه .

ـ رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آئين نامه امتحانات انجام آزمايشها و كارهاي علمي لازم با توجه به محتواي كتب درسي مربوط .

ـ ثبت خلاصه اي از آزمايشهاي انجام شده و نتايج آن توسط دانش آموزان يا معلم در دفتر مربوط .

ـ دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذكر مطالب لازم به آنان در اين زمينه .

ـ شركت فعال در جلسات شوراي معلمان و اظهار نظر و ارائه پيشنهادهاي لازم .

ـ توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان و توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه در يادگيري نارسائيهايي دارند و يا ديرآموز هستند .

ـ سعي در شناسائي ناهنجاريهاي رفتاري و نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري با مدير و ديگر مسئولين و اولياء در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان .

ـ همكاري و معاضدت با مدير و معاون و ساير معلمان مدرسه در اجراي ضوابط و مقررات دستورالعملها و بخشنامه ها .

ـ همكاري و مساعدت لازم با مسئولين و حضور بموقع در مدرسه در جريان برگزاري امتحانات .

ـ رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشهاي لازم به اولياء مدرسه .

ـ ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان و عنداللزوم همكاري با معاونت مدرسه براي مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفريح .

ـ حضور در جلسات برگزاري امتحانات داخلي و نهائي به عنوان مراقبت يا ناظر ، يا مسئول حوزه يا برحسب مسئوليتي كه طبق دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش به وي محول ميگردد .

ـ همكاري در تشكيل و تنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان .

ـ انتقال و ثبت نمرات امتحاني در ليست معلم و كنترل آن و تحويل بموقع به مدير مدرسه پس از امضاء .

ـ انجام ساير امور ارجاعي مربوط .

 

 


مطالب مشابه :


معلمی سخت ترين شغل دنيا (مقدمه ای بر استرس معلمان)

معلمی سخت ترين شغل يك منبع جالب توجه ديگر استرس، مربوط به داشتن شغل دوم در - نقاط ضعف و
ارزشیابی معلم - دکتر ابوالفضل بختیاری و عالمتاج حدادیان

و تشخیص نقاط قوت و ضعف داوطلبان شغل معلمی و برای کاربرد در زمینه های
شرح وظایف یک معلم

عنوان پست / شغل : در بوجود آوردن محيطي كاملاً تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف
ارزشیابی معلم

و تشخیص نقاط قوت و ضعف داوطلبان شغل معلمی و برای کاربرد در زمینه های
تقویم اجرایی مشاوران مدارس

بررسی نقاط قوت وضعف براساس نتایج با دانش آموزان در زمینه فیلم معرفی شغل
دانلود کتاب الکترونیکی کارآفرینی با تدریس زبان انگلیسی

این کتاب به 16 پرسش کلیدی در زمینه در مدارس و نقاط قوت و معلمی زبان انگلیسی شغل
نظر ولایتی درخصوص نقاط قوت و ضعف دولت .

خاطرات سال اول معلمی نقاط قوت دولت از نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف استفاده
ویژگی کلی یک مقاله

فعالیت این وبلاگ در مورد آموزش و پرورش و شغل شریف معلمی نقاط قوّت که در زمینه
نقش مشاوره تحصیلی در تحولات آموزش و پرورش

ضرورت بررسی نقاط ضعف و قوت و شناخت معلمی که با در زمینه تربیتی و
خلاصه فصل هجدهم کتاب سنجش واندازه گیری دکترسیف

و تشخیص نقاط قوت و ضعف داوطلبان شغل معلمی و برای کاربرد در زمینه های
برچسب :