تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري و وزا

تفاهم نامه همكاري مشترك سه جانبه في مابين سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري كشور و معاونت راه روستايي وزارت راه و شهرسازي در زمينه حفظ،احياء،توسعه و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و همكاري و مساعدت دهياري ها در اين زمينه امضا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، اين تفاهم‌نامه به منظور  استفاده از توان بالقوه دهياري ها و همكاري آنها با مسئولان ذي‌ربط در حفظ منابع طبيعي و همچنين فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي ايجاد پارك‌ها و فضاهاي سبز در محدوده روستا توسط مهندس ارشادمنش معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور،مهندس اورنگي، معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخيزداري كشور و مهندس ميرشفيع معاون راه روستائي وزارت راه و شهرسازي  به امضاء رسيد.

اهداف اين تفاهم نامه عبارتست از:تقويت و ارتقاء سطح همكاري هاي سه جانبه در راستاي گسترش فرهنگ حفظ و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري،گسترش فرهنگ حفظ ، احياء و توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري در مناطق روستائي و ارتقاء سطح دانش، بينش مجريان و بهره برداران عرصه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري،

 استفاده از پتانسيل دهياريها،شوراهاي اسلامي و جوامع روستائي در راستاي افزايش سرانه فضاي سبز و نهالكاري در حريم راههاي روستائي در راستاي كاهش تصادفات و ارتقاي ايمني تردد ، حفظ و نگهداري حريم راه‌ها و نيز ايجاد فضاي سبز و منظر آرائي در محورهاي روستائي از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.

به موجب اين تفاهم نامه،برنامه ريزي مشترك درجهت اجراي طرح هاي توسعه جنگلكاري، گسترش فضاي سبز،بيابان زدائي و آبخيزداري در محدوده روستاها و حريم راههاي روستائي و هماهنگي لازم جهت محول نمودن پروژه هاي اجرايي قابل واگذاري سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري كشور و وزارت راه و شهرسازي به دهياري ها و شركتهاي تعاوني دهياري ها و ساير تشكلهاي روستائي صورت مي پذيرد.

هماهنگي براي واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري به دهياري ها در زمينه منابع طبيعي و آبخيزداري از ديگر مفاد اين تفاهم نامه مي باشد.

ايجاد هماهنگي هاي لازم در جهت واگذاري اراضي در اختيار سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور به دهياريها به منظور ايجاد بوستانهاي  روستائي و شناسايي،آزاد سازي و واگذاري منتهي اليه حريم راه‌هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي به روستائيان و دهياري ها جهت نهالكاري و توسعه فضاي سبز بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و استفاده از توان و ظرفيت مشترك در جهت ايجاد و تجهيز پايگاههاي آتش نشاني روستائي در مناطق بحراني و راههاي روستائي منتهي به روستاي مربوطه از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.

به موجب مفاد اين تفاهم نامه،برنامه ريزي هاي مشترك براي ايجاد تشكل هاي حفاظتي و ترويجي در قالب طرح همياران طبيعت،ارائه آموزش هاي مورد نياز در جهت حفظ و نگهداري از منابع طبيعي به دهياريها،شوراهاي اسلامي و گروههاي داوطلب روستائي و شناسائي و معرفي،تشويق و تجليل از دهياران موفق در بخش منابع طبيعي و معرفي راهداران نمونه در امر توسعه منابع طبيعي نيز انجام خواهد شد.

اين تفاهم نامه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور قابل اجراست و به منظور هماهنگي در اجرا و نظارت بر رعايت مفاد اين تفاهم‌نامه كميته‌هاي ملي و استاني تشكيل مي‌شود.


مطالب مشابه :


بخشنامه‌ تشكيل شعبه ويژه حفاظت از جنگل‌ها

خبرگزاري فارس: بخشنامه تشكيل شعب خبرگزاري فارس: بخش‌نامه تشكيل شعب از جنگل‌ها و
آيين‌نامه اجرايي قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب۱۳۸۵ـ

وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو از قوانین، بخشنامه های ثبتی و آیین نامه ها
بخشنامه اعطاي تسهيلات ازدواج ويژه فرزندان فرهنگيان ابلاغ شد

به گزارش فارس بخشنامه ها و آئين نامه هاي دفتر آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
درخواست عضويت-تعهد نامه

قبول آئين نامه هاي مصوب و و خشک وزارت جهاد نامه ها و بخشنامه
تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري و وزا

ها و دهياري هاي كشور وزير جهاد كشاورزي و رئيس تفاهم‌نامه كميته‌هاي ملي و
ساعت كار كارمندان تا 14:30 تأييد شد

در گفت‌وگو با فارس مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه بخشنامه ها و آئين نامه هاي
آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد و سازمان‌هاي مذكور و آیین نامه ها
سازمان پست دولتي مجري درگاه خدمات الكترونيك است.

بخشنامه ها و آئين نامه هاي قانون تصويب نامه ها و بخشنامه كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
ثبت نام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي

بخشنامه ها و آئين نامه هاي آرشيو برنامه هاي دفتر آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
پيشنهاد كاهش 7 درصدي اعتبار حقوق كارمندان دولت در بودجه

به كزارش فارس بخشنامه ها و آئين نامه هاي دفتر آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
برچسب :