«تعیین درصد تخلخل، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی»

آزمايش شماره 8                                                             

«تعیین درصد تخلخل، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی»

1-                هدف

1-1-                    تعیین درصد تخلخل، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی می باشد.

2-              وسایل مورد نیاز

2-1-                    ترازو

2-2-                    اون

2-3-                    ظرف آب

2-4-                    نمونه های سنگی

3-             شرح مراحل آزمایش

3-1-                    ابتدا وزن نمونه خشک را توسط ترازو تعیین می کنیم.

3-2-                    سپس وزن نمونه ها را که پس از حالت غوطه ور بودن از آب خارج کرده ایم و سطح آن را توسط دستمالی خشک کرده ایم، تعیین می کنیم.

3-3-                    وزن نمونه در داخل آب را اندازه می گیریم.

3-4-                    با توجه به فرمول، وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص حقیقی و درصد جذب آب را اندازه گرفته.

3-5-                    نهایتاً با توجه به وزن مخصوص ظاهری و حقیقی میزان درص تخلخل و درجه پوکی محاسبه می شود.

4-              محاسبات و نتایج

=وزن مخصوص ظاهری

=وزن مخصوص حقیقی

=درصد جذب آب

در اینجا:

A =وزن نمونه خشک

B =وزن نمونه به ظاهر خشک

C =وزن نمونه در داخل آب

وزن مخصوص ظاهری]/وزن مخصوص حقیقی-وزن مخصوص ظاهری[=درصد تخلخل(n)

 

وزن مخصوص حقیقی]/وزن مخصوص حقیقی-وزن مخصوص ظاهری[=درجه پوکی

 

 

 

 

نتایج درصد تخلخل، درجه پوکی نمونه های سنگی

شماره

نمونه

وزن مخصوص

ظاهری ذرات

وزن مخصوص

حقیقی

(n) درصد

تخلخل

(e) درجه

پوکی

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 


مطالب مشابه :


فرمول اندازه گیری درصد چربی بدن

فرمول اندازه گیری درصد چربی بدن احتیاج داریم به اندازه های مربوطه داریم: 1- دور کمر به
«تعیین درصد تخلخل، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی»

E.A.C - «تعیین درصد تخلخل، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی» - Everything About the Civil - E.A.C
فرمول محاسبه درصد در المپیاد زیست شناسی مرحله اول

دبیر زیست شناسی (کنکور - المپیاد) - فرمول محاسبه درصد در المپیاد زیست شناسی مرحله اول - کنکور
*- تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات

EPSnews - *- تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات - اخبار/ گزارش و تحلیل
اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت

اندازه گیری درصد رطوبت و مقدار خاکستر ذرت. مصطفی پورمظفر. preface. The determination of moisture is ono the most
%پیشرفت فیزیکی

درصد پيشرفت ميكنند اوزان فيزيكي را در نرم افزار اكسل وارد كرده و با استفاده از فرمول درصد
چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

فرمول نمره خام یا درصد عبارت است از ضرب مثلا در یک درس با درصد پایین تر از بالایی
برچسب :