قوانین پل ماكارونی اولین دوره ی مسابقات دانش آموزی (مقطع راهنمایی) خدابنده

قوانین پل ماكارونی اولین دوره ی مسابقات دانش آموزی (مقطع راهنمایی) خدابنده

سازه‌های سبك كارگروهی

شرایط عمومی

· تعداد اعضا تیم حداقل 2 نفر وحداكثر 3 نفردانش آموز راهنمایی می‌باشد.

· هرتیم می تواند در این بخش حداكثر دو سازه سبك ارائه كند.

شرایط مصالح مصرفی

برای ساختن قسمت‌های مختلف پل، تیم‌ها فقط و فقط مجاز به استفاده از ماكارونی و چسب طبق شرایط زیر می‌باشند

ماكارونی‌ها نباید تحت تغییر شیمیایی یا فیزیكی قرار گیرند.

– حداكثر قطر ماكارونی قابل استفاده 3 میلیمتر است.

– از داخل ماكارونی‌های توخالی، تحت هیچ شرایطی نباید ماده دیگری، حتی ماكارونی عبور كند

– تنها قسمتی كه در آن می‌توان از ماده‌ای به غیر از ماكارونی و چسب استفاده كرد، ریسمان‌های بار گذاری می‌باشند.

باید توجه داشت كه نخ یا طناب یا ریسمان استفاده شده ارتجاعی نباشد- ریسمان‌ها یا قلاب‌های بارگیری می‌توانند از جنس طناب، سیم، نخ و غیره باشند.

چسب قابل استفاده، چسب حرارتی- چسب دوقلو- قطره ای-123یا رازی است. در ضمن اتصالات باید خاصیت مفصلی داشته باشند (چسب قابلیت ارتجاع داشته باشد).

قوانین ابعاد پل

– حداكثر طول پل 50 و حداقل آن 40سانتیمتر می‌باشد، فاصله‌ی لبه‌به‌لبه‌ی تكیه‌گاه 30 سانتیمتر می‌باشد. بنابراین برای اینكه پل به روی تكیه گاه مستقر شود باید طولی بیشتر از30سانتیمتر داشته باشد.

– حداكثر ارتفاع پل 25سانتیمتر می‌باشد.

– حداكثر ارتفاع پایین آمدگی پل 10 سانتیمتر می‌باشد.

– حداكثر عرض پل 12 سانتیمتر است كه می‌تواند در ارتفاع متغیر باشد.

تذكر: قبل از بارگذاری پل، یك مكعب به سطح مقطع 4×4 باید بتواند در تراز تكیه گاه از عرشه ی پل عبور كند . بنابراین حداقلعرض پل4 سانتیمتر خواهد بود.

قوانین اتصال اعضاء

اعضا نباید به چسب آغشته شوند لذا از شركت كنندگان تقاضا می‌گردد در چسب كاری دقت لازم به عمل آورده تا چسب مربوط به اتصالات،به روی عضو نیامده و باعث حذف پل از مسابقات نشود. مقدار مجاز چسب برای اعضا به طول L باید L 25/0 می‌باشد یعنی لازم است 75% طول عضو به چسب آغشته نباشد.

هرگونه چسب كاری اضافه امتیاز منفی دارد واز امتیاز نهایی كاسته می‌شود و حتی منجر به حذف سازه خواهد شد.

– برای المان‌های زیر 3 سانتیمتر با طول L می‌توان تا %50 L را چسب كاری كرد.

– در بین دو گره از سازه، حداكثر می‌تواند از4 ماكارونی استفاده شود كه لازم است فضای بین آن‌ها خالی از چسب باشد واین برای گره مركزی نیز تعداد ماكارونی به 8 عدد می‌رسد.

– مانعی برای عبور اعضا از روی هم وجود ندارد و اعضا می‌تواند بدون آن كه در محل بر خورد تشكیل گره دهند و نیاز به چسب باشد از روی هم عبور كنند. همچنین لزومی به قطع عضو در گره وجود ندارد.

قوانین تكیه گاه

تعریف: گره‌هایی از پل را كه بر روی تكیه گاه قرار می‌گیرند، گره‌های تماسی تكیه گاه می‌نامیم. لازم است این گره‌ها از 8 عدد، یعنی4 گره در هر طرف تكیه گاه تجاوز نكند.

شرایط بارگذاری

دراین مسابقه ابتدا پل بر روی دستگاه بارگذاری قرار گرفته و وزنه 2 كیلو گرمی یا سطل به همراه وزنه كه وزن آن جمعا 2 كیلوگرم می‌گردد به پل آویزان می‌شود از لحظه‌ای كه شركت كنندگان یعنی سرگروه و نفر دیگری كه به همراه سر گروه برای بارگذاری روی سن یا محل بارگذاری آمده وزنه را رها كنند داور زمان را ثبت می‌كند اگر سازه در كمتر از 3 دقیقه بشكند از دور مسابقات خارج خواهد‌شود.

لازم به ذكر است تنها دونفر از اعضای گروه می‌توانند در محل بارگذاری حاضر شوند.

قوانین مسابقه ساخت پل ماكارونی

– لازم است برای اتصال ریسمان‌های بارگذاری به پل تنها یك گره در هر صفحه ی خرپا انتخاب شود كه این گره باید در وسط طول پل و در تراز تكیه گاه باشد. بستن ریسمان‌های بارگذاری به گره ای بالاتر از تراز تكیه گاه باعث حذف پل خواهد شد.

– طول ریسمان باید به اندازه ای باشد كه از تراز تكیه گاه حد اكثر 15 سانتیمتر پایین تر قرار گیرد.

– انتخاب جنس ریسمان‌های بارگذاری به عهده ی طراح است و استفاده از هرنوع جنسی بلا مانع است.

– در ساخت سازه‌ها ریسمان باید قبل از بارگذاری توسط تیم شركت كننده به سازه متصل شود و وزن ریسمان‌ها جزئی از وزن سازه تلقی می‌شود.

– بهتر است ریسمان‌ها از جنسی انتخاب شوند كه در طول بارگذاری پاره نشوند. در صورت پاره شدن ریسمان‌ها بارگذاری متوقف می‌شود و پاره شدن ریسمان به منزله انهدام كل سازه است.

انتخاب بهترین سازه

پلی كه بتواند وزنه‌ی 2 كیلوگرمی را به مدت 3 دقیقه تحمل كند و سبكترین وزن را دارا باشد به عنوان بهترین پل انتخاب می‌شود.

سوالات در مورد تحلیل سازه و چگونگی ودلیل شكست پل می‌باشد وهمچنین درباره طرح

توجه:هر امتیاز منفی می‌تواند 2 تا 20 درصد از امتیاز كلی را كم كند پس دقت لازم را مبذول فرمایید

تذكر!!!: شركت در این مسابقه به منزله‌ی پذیرفتن قوانین فوق می‌باشد. بنابراین اگر تخلفی توسط یكی از تیم‌ها در طول مسابقه صورت گیرد، نه تنها سازه‌ی آن گروه كه تخلف در آن رخ داده است حذف خواهد شد بلكه اگر آن گروه با چند سازه در مسابقه شركت كرده باشد، تمامی سازه‌هایشان از شركت در مسابقه محروم می‌شوند.

پس از اعلام نتایج دوباره سازه‌ی گروه‌های برتر چك خواهند شد و تمامی گره‌ها مورد بررسی هیئت داوران قرار خواهند گرفت و در صورت عدم تعارض با آیین نامه مقام آن گروه تایید خواهد شد.

هرگونه اعتراض شفاهی به نظر داوران باعث حذف تیم خواهد شد.di-3MEN.jpg


مطالب مشابه :


آزمون گروهی(پایه ی هفتم)

علوم تجربی قیدار - آزمون گروهی(پایه ی هفتم) - ارائه ی مطالب آموزشی برای دانش آموزان وتجربه
سوال آزمونه ای علوم هفتم2

علوم تجربی قیدار - سوال آزمونه ای علوم هفتم2 - ارائه ی مطالب آموزشی برای دانش آموزان وتجربه
قوانین اجرایی مسابقه نجات تخم مرغ مدرسه ی نمونه دولتی اشراق خدابنده

علوم تجربی قیدار - قوانین اجرایی مسابقه نجات تخم مرغ مدرسه ی نمونه دولتی اشراق خدابنده
دی ماه به یاد ماندنی(داستانک تجربه کلاسی معلم)

علوم تجربی قیدار - دی ماه به یاد ماندنی(داستانک تجربه کلاسی معلم) - ارائه ی مطالب آموزشی برای
قوانین پل ماكارونی اولین دوره ی مسابقات دانش آموزی (مقطع راهنمایی) خدابنده

علوم تجربی قیدار - قوانین پل ماكارونی اولین دوره ی مسابقات دانش آموزی (مقطع راهنمایی
توربین بخار بسازید

علوم تجربی قیدار - توربین بخار بسازید - ارائه ی مطالب آموزشی برای دانش آموزان وتجربه های
برچسب :