كسب مقام اول پروژه مهر 90 توسط اداره آموزش و پرورش شيروان

07878612626888857140.jpgآقای سبز علی یوسفی زاده معاونت پرورشی ودبیرپروژه مهراداره آموزش وپرورش منطقه شیروان اظهار داشت:پروژه مهراداره آموزش وپرورش شیروان با کوشش تمام همکاران مرتبط با پروژه:

کارکنان اداری اداره منطقه.همکاران درواحدهای آموزشی وپرورشی مدارس وزحمات بیدریغ مدیران مدارس ومربیان تربیتی دربین ۱۴منطقه وشهرستان با توجه به شاخصهای ارزیابی  کارشناسان اداره کل توانست به مقام اول  نایل آید.

یوسفی زاده موفقیت بدست آمده را به تمامی همکاران درواحدهای آموزشی وپرورشی تبریک وتهنیت گفت واز تلاش آنان تقدیرنمود.


مطالب مشابه :


سایت های مهم آموزش وپرورش

سایت های مهم آموزش وپرورش رسانی وزارت آموزش سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش
آدرس سایت اینترنتی ضمن خدمت همکاران

گروههای آموزشی سازمان آموزش وپرورش سامانه نام نویسی الکترونیکی وزارت آموزش وپرورش
شیوه نامه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان

شیوه نامه نام نویسی الکترونیکی وزارت آموزش و آموزش سامانه نام نویسی
مدير امورزنان وزارت آموزش و پرورش در جمع دانش آموزان ايلامي:

سایت وزارت آموزش وپرورش سامانه نام نویسی شاكري مدير امورزنان وزارت آموزش و پرورش
معاون پرورشي وفرهنگي وزارت آموزش وپرورش.....

معاونت آموزش(آموزش وپرورش سامانه نام نویسی معاون پرورشي وفرهنگي وزارت آموزش وپرورش
شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان

گروههای آموزشی سازمان آموزش وپرورش سامانه نام نویسی الکترونیکی وزارت آموزش وپرورش.
بارم بندی دروس متوسطه

سامانه نام نویسی الکترونیکی پورتال وزارت آموزش وپرورش. سامانه مدیریت فرآیند آموزش
امروز دراداره آموزش وپرورش شیروان برگزار شد...

سایت وزارت آموزش وپرورش سامانه نام نویسی الکترونیکی پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه
كسب مقام اول پروژه مهر 90 توسط اداره آموزش و پرورش شيروان

سایت وزارت آموزش وپرورش سامانه نام نویسی الکترونیکی پروژه مهراداره آموزش وپرورش
برچسب :