» یک نمونه برنامه تمرینی 4 روزه در دوران حجم

یک نمونه برنامه تمرینی 4 روزه  در دوران حجم

امروز دو نوع برنامه با تغیرات 4 روز در هفته و 5 روز درهفته با یک نوع ترکیب در سیستم تمرینی که در دوره حجم میتوان از آن به خوبی استفاده نمایید براتون تو این صفحه قرار دادم .در ابتدا هر گروه عضلانی بزرگ را با یک گروه کوچک ترکیب کرده و در یک روز قرار می دهیم.

شنبه (روز اول): سینه و پشت بازو

پرس سینه: 4ست شامل 8،10،10،12 تکرار 

پرس بالا سینه: 3 ست 12_10 _8 تکرار

زیر سینه دمبل: 3 ست 10_10_8 تکرار

پارالل:3 ست تا حد ناتوانی 

پشت بازو هالتر خوابیده:4 ست 12_10_8_8

پشت بازو سیم کش با میله صاف: 3 ست 15_12 _10

نکته:افراد مبتدی(زیر 6 ماه تمرین) در صورت نا توانی در انجام پارالل در ابتدای تمرین با شنا سوئدی عوض شود.

یکشنبه (روز دوم): سر شانه و کول

شرشانه پرس هالتر از جلو:3 ست 12_10_8

سر شانه پرس پشت:12_10_10

سرشانه دمبل آرنولدی یا چرخشی از جلو:3 ست 10_10_10

سر شانه دمبل خم: 12_10_ 10

کول شراگ دمبل 3 ست 15_12_10

ساعد معمولی هالتر:3ست 15 _12_10

دوشنبه (روز سوم): استراحت کامل

سه شنبه (روز چهارم): عضلات پشت (زیر بغل) و جلو بازو

سیم کش دست باز از جلو :4 ست 15_10_10_15

اچ تک تک :10_8_6

بار فیکس دست باز از  پشت سر: 3 ست تا حد نا توانی

پلاور:3ست 10_10_10

جلو بازو هالتر 12_10_8_6

جلو بازو لاری با میله هالتر :  به صورت 10_8_6

جلو بازو دمبل چکشی روی میز بالا سینه: 3 ست 10 _ 8_6

چهار شنبه (روز پنجم):استراحت و ریکاوری

پنج شنبه (روز ششم): حرکات پا

جلو پا دستگاه: 3 ست 15 _ 12 _12

اسکوات:4 ست:15_12_10_8

پرس پا 3 ست 10 _8 _6

پشت پا سیم کش خوابیده:3 ست 15_15_12

پشت پا لیفت هالتر با زانوی صاف 4 ست 15_12_10_15

ساق پا نشسته:4 ست 25_20_15_12

جمعه (روز هفتم): استراحت کامل

در این نوع تقسیم بندی هر گروه عضلانی یک بار در طول هفته به صورت اختصاصی تمرین داده می شود.

البته با توجه به تیپ های مختلف بدنی برنامه تمرینی و نحوه تقسیم بندی روزها می تواند مقداری تغییر کند.

برای مثال در افراد لاغر و یا کسانی که کات عضلانی خوبی برخوردارند تعداد تکرار در ست ها 1_2 تکرار کمتر شود.

ویا در افرادی که با توجه به شرایط خود مثل سرعت ریکاوری،و داشتن آمادگی جسمی و روحی خوب نیاز باشد برنامه تمرینی را به گونه ای تغییر داد که مقدار تمرینات در هفته افزایش یابد.

= » برای مثال برنامه تغییر برنامه 4 روزه بالا به برنامه 5 روز تمرین در هفته و 2 روز استراحت :

شنبه (روز اول): سینه و پشت بازو

پرس سینه : 4 ست شامل12 ،8،10،10، تکرار 

پرس بالا سینه : 3 ست 12_10 _8 تکرار

زیر سینه دمبل: 3 ست 10_10_8 تکرار

پارالل:3 ست تا حد ناتوانی 

پشت بازو هالتر خوابیده:4 ست 12_10_8_8

پشت بازو سیم کش با میله صاف: 3 ست 15_12 _10

نکته:افراد مبتدی(زیر 6 ماه تمرین) در صورت نا توانی در انجام پارالل در ابتدای تمرین با شنا سوئدی عوض شود.

یکشنبه (روز دوم): سر شانه و کول

شر شانه پرس هالتر از جلو:3 ست 12_10_8

سر شانه پرس پشت:12_10_10

سرشانه دمبل آرنولدی یا چرخشی از جلو:3 ست 10_10_10

سر شانه دمبل خم: 12_10_ 10

کول شراگ دمبل 3 ست 15_12_10

ساعد معمولی هالتر:3ست 15 _12_10

دوشنبه (روز سوم): عضلات پشت (زیر بغل) و جلو بازو

سیم کش دست باز از جلو :4 ست 15_10_10_15

اچ تک تک :10_8_6

بار فیکس دست باز از  پشت سر: 3 ست تا حد نا توانی

پلاور:3ست 10_10_10

جلو بازو هالتر 12_10_8_6

جلو بازو لاری با میله هالتر:  به صورت 10_8_6 تکرار

جلو بازو دمبل چکشی روی میز بالا سینه: 3 ست 10 _ 8_ 6

سه شنبه (روز چهارم): استراحت و ریکاوری

 چهار شنبه (روز پنجم):حرکات پا

جلو پا دستگاه: 3 ست 15 _ 12 _12

اسکوات:4 ست:15_12_10_8

پرس پا 3 ست 10 _8 _6

پشت پا سیم کش خوابیده:3 ست 15_15_12

پشت پا لیفت هالتر با زانوی صاف 4 ست 15_12_10_15

ساق پا نشسته:4 ست 25_20_15_12

پنج شنبه (روز ششم): (تکرار برنامه روز اول): سینه و پشت بازو

پرس سینه: 4ست شامل 12،10،10،8 تکرار 

پرس بالا سینه: 3 ست 12_10 _8 تکرار

زیر سینه دمبل: 3 ست 10_10_8 تکرار

پارالل:3 ست تا حد ناتوانی 

پشت بازو هالتر خوابیده:4 ست 12_10_8_8

پشت بازو سیم کش با میله صاف: 3 ست 15_12 _10

نکته:افراد مبتدی(زیر 6 ماه تمرین) در صورت نا توانی در انجام پارالل در ابتدای تمرین و یا با شنا سوئذی عوض شود.

جمعه (روز هفتم): استراحت کامل

نکات مورد توجه:

۱ـ بیشتر ا ز۴۵ دقیقه تا یک ساعت در باشگاه نمانید(چون بدن وارد سیکل کاتابولیک عضله می شود)

۲ـ قبل از تمرین کل بدن -عضلات و مفاصل بصورت موضعی به خوبی گرم شود.

۳- بعد از تمرین حرکات کششی و سرد کردن انجام گیرد.

۴ـ دو روش برای دانستن زمان استراحت بین ست ها:

الف:بین هر حرکت ۳۰ تا۴۵ ثانیه استراحت و تنفس عمیق انجام گیرد.

ب: تا زمانی که ضربان قلب و تعداد تنفس به حالت قبل ازعادی شدن برگردد.


مطالب مشابه :


برنامه حجمی بدنسازی 4 یا 5 روز در هفته

برنامه حجمی بدنسازی 4 یا برنامه حجمی بدنسازی 4 یا 5 روز در هفته. + نوشته شده در
● برنامه تمرینی ۳ روز در هفته

انواع مختلفی از برنامه‌های تمرینی ۳ روز در هفته وجود دارد که این اجازه را به فرد می‌دهد که
برنامه تمرینی حجمی بدنسازی 5 روز در هفته (حداکثر حجم را تجربه کنید)

Bodybuilding workout programs - برنامه تمرینی حجمی بدنسازی 5 روز در هفته (حداکثر حجم را تجربه کنید) -
برنامه کامل برای چربی سوزی

برنامه تمرینی که طراحی تمرین در هفته خود را به 4 الی مطالب روز دنيا در رشته
» یک نمونه برنامه تمرینی 4 روزه در دوران حجم

برنامه تمرینی 4 روزه در دوران حجم . امروز دو نوع برنامه با تغیرات 4 روز در هفته و در بدنسازی
برنامه سه روزه بدنسازی مخصوص شک به بالاتنه!-برنامه حجمی سه روز در هفته بدنسازی

برنامه سه روزه بدنسازی مخصوص شک به بالاتنه!-برنامه حجمی سه روز در روز در هفته بدنسازی.
روش‌های تقسیم برنامه تمرینی

سه روز در هفته برنامه چهار روز در هفته یک روش تمرینی عالی در بدنسازی کاملاً
ارائه برنامه تمرینی و معرفی حرکات مادر و پایه ای بدنسازی

نمونه یک برنامه تمرینی 4 روزه در به برنامه 5 روز تمرین در هفته و 2 روز بدنسازی
برچسب :