آگهی نفت و گاز گچساران

شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و دوم

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد انجام خدمات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . مقاضیان می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های WWW.NISOC.IR و IETS.MPORG.IR  آمادگی خود را به صورت کتبی ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم به آدرس : گچساران – فلکه الله- دروازه حراست شماره 2 ، ساختمان امور حقوقی و قراردادها و یا از طریق نمابر شماره 2230217-0742 ارسال نمایند.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل اجرای پروژه / رتبه مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( ریال)

1

90/058/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر 5/0 تا 400/3 )

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

2

90/059/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر 400/3 تا 6 )

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

3

90/060/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر 200/6 تا 900/8 )

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

4

90/061/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر 900/8 تا 600/11 )

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

5

90/062/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر 600/11 تا 600/17)

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

6

90/063/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر 800/13 تا 600/17)

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

7

90/064/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر600/17 تا 800/19)

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

8

90/065/445

عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تمیزکاری، سندپلاست و ... روی خط لوله گاز "10 بین بی بی حکیمه 2و1 ( کیلومتر800/19 تا 900/21)

گچساران / تاسیسات 5

11.000.000

هزینه چاپ آگهی نوبت اول و دوم به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران


مطالب مشابه :


آگهی نفت و گاز گچساران

شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب . شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران . آگهی مناقصه عمومی نوبت اول و
جریمه ۸۰ میلیاردتومانی شرکت نفت گچساران!

گناوه پورت - جریمه ۸۰ میلیاردتومانی شرکت نفت گچساران! | اجتماعي خبري فرهنگي ورزشي
نقدی کوتاه برمدیریت مهندس پاکدل مدیرعامل اسبق شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران

پس از 80سال تصدی افرادغیربومی برمدیریت شرکت نفت گچساران سرانجام در 17/2/89 . مهندس غلامرضاپاکدل
مهار نفت‌ریزی خط لوله صادراتی امیدیه به جزیره خارگ

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، این اتفاق صبح روز پنجشنبه هفتم
حداقل مدرک لازم برای استخدام در نفت فوق دیپلم اعلام شد

صدور مجوز جذب انبوه در شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت. شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
معرفی شغل مهندس نفت

دانشکده نفت و گاز گچساران www.gogu.ir - معرفی شغل مهندس نفت - (دانشگاه یاسوج) Oil and Gas University School of
پاکدل عزل شد/نقدی بر حضور پاکدل در راس مدیریت صنعت نفت گچساران

پاکدل مدیر عزل شده شرکت نفت گچساران در طول چند سالی که مدیرعامل بود باج های فراوانی را به
برچسب :