نکات اجرایی عملیات تخریب در ساختمان

1- قبل از مجوز شروع کار برای عملیات های تخریب ساختمان، بررسی های مهندسی توسط شخص ذی صلاح برای تعیین شرایط کف ها، دیوارها ، چارچوبها و اسکلت و امکان خراب شدن بدون برنامه بخشهای ساختمان صورت گیرد. ساختمان مجاور که افراد ممکن است درآن باشد باید چک و بررسی شود. کارفرما بایستی گواهی یا مجوز مکتوب برای عملیات های تخریب داشته باشد.

 

2- وقتی کارگرانی که لازم است در بین ساختمانهای درحال تخریب شدن کار کنند ممکن است بواسطه حریق، انفجار یا علل دیگر آسیب یا صدمه ببینند دیوارها و کف باید در مقابل فشار و ضربات مقاوم شوند

 

3- قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود تمام خطوط آب، گاز، برق، غبار باید بسته شوند و درپوش گذاشته شود.

 

4- اگر نگه داشتن و برقراری خطوط آب و برق در طی عملیات تخریب نیاز و ضروری  است، باید چنین خطوطی بطور موقت جابجا شوند و محافظت گردند.

 

5- اگر هر نوع مواد مخاطره آمیز شیمیایی، گازها، مواد انفجاری و قابل اشتعال در لوله ها، مخازن یا تجهیزات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد باید شناسایی شود.

 

6- هر جا خطر خرد شدن شیشه و شکسته شدن شیشه وجود دارد باید چنین مخاطراتی حذف شود.

 

7- هر جا خطر سقوط کارگران از داخل دهانه یا چاه وجود دارد دهانه ها باید تا ارتفاع تقریبا 42 اینچ محافظت شوند .

 

8- هرجا مواد زاید و آشغال از طریق سوراخها و چاله ها بدون استفاده از سرسره روی کف ریخته می شود نواحی که در آن مواد ریخته می شود باید کاملا با موانع حداقل ارتفاع 42 اینچ و حداقل 6 فوت از محل ریزش مواد محصور شود علائم و نشانه های اخطار دهنده خطر سقوط مواد باید در هریک از محلها نصب و قرار داده شود.

 

9- تمام دهانه های کف، که به عنوان محل ریزش مواد استفاده نمی شود، باید با مواد محکم پوشانده شود و به حد کافی تحمل وضع و باری که اعمال می شود را داشته باشد.

 

10- عملیاتهای تخریب باید از بالاترین نقطه ساختمان و دیوارهای خروجی شروع شود و به ترتیب به سمت پایین انجام گیرد.

 

11- قبل از شروع و حذف دیوارهای خارجی و کف طبقه زیرین، باید مواد و نخاله های هریک از دیوارها و کف طبقات بالایی برداشته شوند و به محل انبار مواد برده شوند.

 

12-ورودیهای کارگران و ساختمانهای چند طبقه در حال تخریب باید از طریق اتاقکهای حفاظت شود تمام اتاقکها حداقل بایستی دو فوت پهنا از ورودی ساختمان یا دهانه ها داشته باشند.

 

پلکانها گذرگاهها و نردبانها

 

1- فقط پلکانها، مسیرهای  گذر و نردبانهایی که برای دسترسی به سازه ساختمان اختصاص یافته اند باید مورد استفاده قرار گیرند

 

2- تمام پلکانها، مسیرهای گذر و نردبانهای مورد استفاده باید به طور روتین بازرسی شوند و در شرایط ایمن و سالم نگه داشته شوند

 

3- در ساختمانهای چند طبقه، وقتی که پلکان مورد استفاده قرار می گیرد باید مسیر پلکان به درستی با منابع روشنایی مصنوعی و طبیعی روشن شود.

 

ناودان ها و سرسرها برای ریزش مواد

 

1- هیچ موادی نباید در هر نقطه خارج از دیواره های خارجی ساختمان ریخته شود مگر اینکه آن ناحیه بطور موثر حفاظت شده باشد.

 

2- کانال های فلزی یا چوبی برای ریزش مواد و نخاله ها در زوایای بیش از 45 درجه باید بطور کامل محصور شوند. دهانه های طبقات پایین زیر طبقات بالا، وقتی که مورد استفاده قرار نمی گیرند بسته شوند.

 

3- وقتی عملیات های تخریب در حال انجام نیست، نواحی اطارف دهانه تخلیه کانال بطور ایمن بسته نگه داشته شود.

 

4- دهانه های کانال های تخلیه باید با حفاظ های نرده ای تقریبا به ارتفاع 42 اینچ محافظت شوند.

 

برداشت دیوارها، بخش های بتونی و دودکش ها

 

1- دیوارهای بتونی یا بخش های دیگر  نبایستی بطور ناگهانی روی کف ساختمان خراب شوند و ریزش کنند.

 

2- در ساختمان های بیش از یک طبقه دیوارهای ساختمان نباید بدون مهار جانبی رها شوند.

 

3- وقتی شرایط آب و هوایی بد و خراب است کارگران نبایستی بالای دیوارها کار کنند.

 

4- در ساختمان های با اسکلت فولادی، چهارچوبه آهنی و فولادی در طی عملیات تخریب باید برداشته شوند.

 

5- راهروها یا نردبان هایی برای دسترسی ایمن کارگران برای دسترسی به داربست یا دیوارها فراهم شود

 

برداشت یا حذف کف ها

 

1- قبل از تخریب طاق کف، آشغال ها و نخاله های ساختنمانی باید از روی طاق یا دیگر نواحی مجاور طاق برداشته شود.

 

2- تخته هایی با ضخامت 5 سانتی متر و به عرض 25 سانتی متر برای ایستادن کارگر روی تیرهای طاق و سقف فراهم شود.

 

3- هنگام برداشت طاق سقف کارگران نبایستی زیر سقف قرار بگیرند و باید موانعی برای جلوگیری از دسترسی آنها به این منطقه ایجاد شود.


مطالب مشابه :


عملیات تخریب در ساختمان demolition

عملیات های مقدماتی و آماده سازی. 1- قبل از مجوز شروع کار برای عملیات های تخریب ساختمان، بررسی
نکات اجرایی عملیات تخریب در ساختمان

1- قبل از مجوز شروع کار برای عملیات های تخریب ساختمان، بررسی های مهندسی توسط شخص ذی صلاح برای
نکات اجرایی عملیات تخریب در ساختمان ...

1- قبل از مجوز شروع کار برای عملیات های تخریب ساختمان، بررسی های مهندسی توسط شخص ذی صلاح برای
مجوز کار گرم و کار سرد

HSE و بهداشت حرفه ای یزد - مجوز کار گرم و کار سرد - HSE و بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد( The
سهم شهرستان دهلران از سفر ریاست جمهوری به استان ایلام

- شروع عملیات اجرایی فاضلاب سرآبله و ایوان و - صدور مجوز به کارگیری نیروی کارشناسی در 80
دانلود فیلم سینمایی "حماسه ۲۵۱۹"

پس از مشورت های بسیار با فرماندهان، مجوز شروع این عملیات حاضر می شود و مدتی بعد ارتش با
فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظر

«پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید - شروع عملیات ساختمانی را با
صورتجلسه تحویل زمین (2)

آن بخش از کار را تهیه کرده و با دستگاه نظارت صورتجلسه کندکه به نام مجوز شروع عملیات
تعاریف و واژه های شهرداری 2

مجوز قانونی ای كه از در صورت تقاضای مالك و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به
اطلاعات بیشتری در مورد ساختمان سازی

مجوز قانونی ای كه از در صورت تقاضای مالك و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به
برچسب :