صعود به قله قاچ مستان دنا

                                        صعود به قله قاش مستان دنا

                                                                                                   نويسنده :بهرام صديقي

 

 

بيست و چهارم مهرماه 1388 با يك دستگاه ميني بوس اعضاي گروه شامل:رضامرادي (سرپرست)،مجيد خلجي، هاشم گل محمدي،حيدر صديقي،علي مرادي باستان،مجيد حميدي نژاد،مجيد روحي،بهمن اخوتيان ،حسين حبيبي،فرامرز نورمحمدي وبهرام صديقي ساعت 7صبح اراك را به مقصد روستاي خفر واقع دراستان اصفهان ترك نمودند.

               با  گذراز شهرهاي خمين ،گلپايگان، اصفهان، سميرم ،ساعت 20 به روستاي خفر رسيديم خوب هوا تاريك بود وطبعا ما زيبايي را نديدم كه بخواهيم توصيفش كنيم اما عطر سيب در كوچه پس كوچه هاي روستا آدم رو مدهوش ميكرد.

بعداز نيم ساعت معطلي در روستا من به شخصه يك سري مسائل دستگيرم شد وقابل توجه ترين مسئله خوشرويي وغريب نوازي مردم روستا بود واين كه كوچك وبزرگشان در سلام دادن پيش قدم ميشدند.خلاصه بعداز نيم ساعت يك آقاي بسيار با شخصيت ،خوش تيپ وجوان كليد مسجد را برايمان آورد .بعداز انجام يكسري كارهاي شخصي وخوردن شام براي خواب آماده شديم چون فردا ساعت 6 بايد حركت مي كرديم.

صبح قدم زنان ازميان باغهاي سيب عبور كرديم وسيبهاي سرخ وزرد بر روي درختان حسابي رخ نمايي مي كردند. ساعت 8 بود كه بعد از گذر از يك شيب گرده ماهي مانند به پناهگاه رسيديم البته يك نكته حائز اهميت است وآن هم كم آبي منطقه است وبايستي به اولين آبي كه ميرسيد آب برداريد چون ممكن است آخرين آب تا قله همان اولين باشد. بعد از خوردن صبحانه و جوانمردي مجيد حميدي نژاد كه كلي از مسير را برگشت تا براي گروه آب بياورد ، ساعت 10 بود كه از پناهگاه به سمت قاچ مستان حركت نموديم .

درمسير به سمت قله جوب خالي از آبي پديدار بود كه نشان از آب داشتن جوب در بعضي از فصول داشت. بعد از عبور از يخچال ذوب شده (مقداري از آن هنوز باقي بود)قله مورگل در سمت راست ما خود نمايي ميكرد . ساعت 13:30 دقيقه بود كه گروه براي استراحت و تصميم براي اينكه ناهار را آنجا بخورد يا بعد از صعود توقف نمود ،كه در نهايت تصميم جمعي حركت به سمت قله شد.

ساعت 14 بعد از گرفتن مختصر انرژي از مسير پاكوب تا قله را عالي حركت كرديم وساعت 16روي قله 4550 متري قاش مستان قرار داشتيم كه سمت چپ ما قله سه قپه قرار داشت وروبرو قله حوض دال .

مسير برگشت هم همان مسير رفت بود وساعت 19:30 دقيقه حسينيه خفر بوديم.


مطالب مشابه :


شماره 331 شنبه 16 اسفند ماه 1393 (صفحه نخست)

مدير اداره آموزش و پرورش گلپايگان ضمن تأكيد بر باشكوه برگزار شدن مراسم آغازين روز مدرسه
هفته نامه صدای گلپایگان شماره 265 ( صفحه دوم )

گروه مذكور از روز شنبه به گلپايگان وارد و با در شركت پتروشيمي گلپايگان، مراسم
نخستین المپیاد علمی مهندسی صنایع

بازديد گروه دوم از پتروشيمي قائد بصير گلپايگان; از الان به فکر بازار کار و شغل آینده
رزومه کاری

ملي فولاد ايران ،موسسه آموزش عالي شايگان، بانك رفاه كارگران ، پتروشيمي نصير گلپايگان
هفته نامه صدای گلپایگان شماره 262 ( صفحه نخست )

وي خودروسازي، قطعه سازي خودرو، صنايع شيميايي، پتروشيمي واحد سيار در گلپايگان
شماره 29

رئيس مركز بهداشت شهرستان گلپايگان. هستيم كه تا شركت پتروشيمي را آقاي مهندس حسنيا، دو
هفته نامه صدای گلپایگان شماره273( صفحه نخست)

در خانه و اتاق فكر آن بهترين گزينه براي نشاط و سازندگي شهر عزيزمان گلپايگان پتروشيمي
صعود به قله قاچ مستان دنا

گروه پتروشيمي با گذراز شهرهاي خمين ،گلپايگان، اصفهان، سميرم ،ساعت 20 به روستاي خفر
برچسب :