دانلود غزلیات شمس به صورت صوتی با فرمت mp3

دانلود غزلیات شمس به صورت صوتی با فرمت mp3

    لطفا برای دانلود روی هرکدام کلیک فرمایید        

ای رستخیز ناگهان                 وی رحمت بی منتها

ای دل چه اندیشیده ای          در عذر آن تقصیرها

ای یوسف خوش نام ما           خوش میروی بر بام ما

ای عاشقان ای عاشقان         امروز ماییم و شما

خواجه بیا خواجه بیا               خواجه دگر بار بیا

یار مرا غار مرا                       عشق جگر خوار مرا 

رستم از این نفس و هوا          زنده به لا،مرده به لا

تو دیدی هیچ عاشق را           که سیری بود از این سودا

چه باشد گر نگارینم               بگیرد دست من فردا

آمد بت میخانه                      تا خانه برد ما را

گر زانکه نه ای طالب              جوینده شوی با ما

ای خواجه نمی بینی              این روز قیامت را

ای ساقی جان                     پر کن آن ساقر پیشین را

معشوقه به سامان شد          تا باد چنین بادا

ای شاد که ما هستیم            اندر غم تو جانا

زهی باغ،زهی باغ                 که بشکفت ز بالا

زهی عشق،زهی عشق         که ماراست خدایا

درد ما را در جهان                   درمان مبادا بی شما

جمله یاران تو سنگندو             تویی مرجان چرا

تو مرا جان و جهانی                چه کنم جان وجهان را

بروید ای حریفان                     بکشید یار ما را

چمنی که تا قیامت                 گل او به بار بادا

رو ترش کن                           که همه روترشانند اینجا

در میان عاشقان عاقل مباد       خاصه اندر عشق این نعلین قبا

از یکی آتش برآوردم تو را           از دگر آتش بگستردم تو را

من از کجا                             غم و شادی این جهان ز کجا

چو اندر آید یارم                       چه خوش بود به خدا

در هوایت بیقرارم روز و شب       سر ز پایت برندارم روز و شب

هیچ میدانی                          چه می گوید رباب

امید وارم بهره برده باشید       *****************            یا علی
     

بزودی سری جدید این غزلیات آماده میشود.

 

* * *

 

دانلود حکایت حلاج و سرای انا الحق او

دانلود

 

* * *

 

دانلود آهنگ بسیار زیبای الهی بجان خراباتیان

دانلود

 


مطالب مشابه :


مثنوی معنوی - مولانا جلال الدین بلخی رومی

کتاب صوتی مثنوی معنوی مولانا را می توانید به دو صورت دانلود کنید. یا با استفاده از لینک های
دانلود لب لباب مثنوی معنوی

دانلود لب لباب مثنوی معنوی سروش دباغ را با صدای با فرمتmp3. برای دانلود
دکتر عبدالکریم سروش

نوشتهٔ دکتر سروش دباغ را با صدای خانم سروه لباب مثنوی معنوی سروش, دانلود
دانلود غزلیات شمس به صورت صوتی با فرمت mp3

نوشتهٔ دکتر سروش دباغ را با صدای خانم سروه لباب مثنوی معنوی دانلود حکایت
مولانا و سروش

و دکتر سروش نیز با بوستان سعدی می خواند و هنگامی که من صبحانه می خوردم صدای معنوی ما است
بررسی یک بیت از مثنوی در باب وحدت وجود

بررسی یک بیت از مثنوی دانلود; تماس با آخرین شخصیّتی که بیش از همه با این بزرگوار
دانلود مقاله چراغ روشن خاموشی

فلسفه سکوت در مثنوی معنوی. دانلود صدای پای سروش مولانا
کتاب های صوتی

تلفیقی است از متن كتاب و صدای دانلود با لینک دانلود مثنوی معنوی مولانا
مذهب مولانا ...

این محّب صادق را با مشاهد نوشتهٔ دکتر سروش دباغ را با صدای خانم مثنوی معنوی
دانلود سخنان استاد ابراهیمی دینانی- سر ی2

نوشتهٔ دکتر سروش دباغ را با صدای خانم مثنوی معنوی دانلود تصويري گزيده اي
برچسب :