منابع کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز تربیت بدنی اگر قصد قبولی در کارشناسی ارشد را دارید منابع زیر را تهیه نمایید و مطالعه کنید

این منابع با کمک اساتید و دانشجویان ممتاز تربیت بدنی گردآوری شده استیادگیری  و رشد تکامل حرکتی

 


مدیریت ورزشیسنجش و اندازه گیریزبان تخصصی و عمومی

یادگیری حرکتی اشمیت انتشارات سمت

مدیریت سازمان های ورزشی مهرزاد حمیدی ( پیام نور)

سنجش و اندازه گیری شیخ وهمکاران ( بامداد کتاب)

متون تخصصی 200 متن طهماسبی وحاتمی

یادگیری حرکتی مگیل انتشارات تربیت بدنی وعلوم ورزشی

میریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی حمیدی (بامداد کتاب )

سنجش و اندازه گیری دکتر هادوی

انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی // خسرو ابراهیم

بانک آزمون فرشید طهماسبی انتشارات عصر انتظار

مدیریت سازمان های ورزشی سجادی  ( سمت )

سنجش و اندازه گیری همتی نژاد ( پیام نور)

کتاب 504 واژه عمومی

رشذ و تکامل حرکتی هی وود

انتشارات سمت

مدیریت طرز اجرای ورزشی شعبانی بهار( بوعلی سینا )

کتاب تست راهیان ارشد

 50 متن چوبینه

رشد حرکتی معصومه شجاعی انتشارات دانشگاه امام حسین

کتاب تست راهیان ارشد

 سنجش و اندازه گیری مدرسان شریف

 فیزیولوزی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

بیومکانیک ورزشی

حرکت شناسی

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزش گاٰئینی انتشارات سمت

آسیب شناسی ورزشی محمد حسینی انتشارات حتمی

بیومکانیک فنون ورزشی نمازی زاده انتشارات دانشگاه تهران

حرکت شناسی تند نویس انتشارات تربیت معلم تهران

فیزیولوژی و فعالیت  ورزشی 5 استاد

پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی 3 استاد

مقدمات بیومکانیک ورزشی حیدر صادقی انتشارات سمت

اصول حرکت شناسی دبیدی روشن انتشارات سمت

راهبردهای تغذیه ورزشی گائینی انتشارات بامداد کتاب

حرکات اصلاحی لطافت کار

انتشارات آوای ظهور

اصول بنیادی بیومکانیک ورزشی امیر سرشین و محمدی

کتاب 1000 تست فرشید طهماسبی

کتاب تست راهیان ارشد

حرکات اصلاحی 3 استاد

بانک آزمون بیومکانیک ورزشی رحمن سوری انتشارات  عصر انتظار

 

 

 

کتاب تست عماد حسینی انتشارات شمال

 

 

 


مطالب مشابه :


دانشجوی هفته13

لینک سایت های علمی گلستان این وبلاگ متعلق به دانشجویان فیزیک 84 دانشگاه تربیت معلم
فهرست دانشگاه‌های ایران

تبدیل وبلاگ به سایت دانشگاه تربیت معلم تهران [۱۳] دانشگاه علوم پزشکی گلستان
شرایط و نحوه ثبت نام برای مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان در کنکور سراسری سال 91ویژه داوطلبان آز

شرایط و نحوه ثبت نام برای مراکز تربیت معلم و براي شهر تهران سایت "همسرگزینی
تیم شطرنج مرکز تربیت معلم استان کرمان قهرمان بیستمین دوره مسابقات شطرنج دانشجویان تربیت معلم کشور

شطرنج دانشجویان تربیت معلم 6- خراسان جنوبی 7- تهران 8- خوزستان 9 گلستان ;
سفر وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان

( یک معلم ) - سفر وزیر به استان گلستان - - ( یک معلم ) دولتی از دانشگاه تربیت مدرس بوده و هم
رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم استانهای سراسر کشور

رزرو اینترنتی فرهنگیان در خانه معلم مدیر سایت پرورش مناطق شهر تهران
منابع کارشناسی ارشد

رفع مشکل سایت گلستان . حرکت شناسی تند نویس انتشارات تربیت معلم تهران. فیزیولوژی و فعالیت
مدارس استان تهران امروز دایر است.

( یک معلم ) - مدارس استان تهران امروز دایر است. - - تربیت معلم برگی از گلستان
آدرس و شماره تلفن خانه معلم های سراسر کشور

تهران. تهران. 55404053 خیابان نواب شمالی جنب تربیت معلم گلستان. گرگان. 5521652
برچسب :